An quia non condemnavi sententia mea duo consules, 9.1
sum reprehendendus? Eos igitur ego potissimum damnare
debui quorum lege perfectum est ne ego, indemnatus atque
optime de re publica meritus, damnatorum poenam susti-
nerem? Quorum etiam delicta propter eorum egregiam in 5
me conservando voluntatem non modo me sed omnis bonos
ferre oporteret, eorum optimum consilium ego potissimum
per eos in meam pristinam dignitatem restitutus meo con-
silio repudiarem? At quam sententiam dixi? Primum eam
quam populi sermo in animis nostris iam ante defixerat, 10
deinde eam quae erat superioribus diebus agitata in senatu,
denique eam quam senatus frequens tum cum mihi est ad-
sensus secutus est: ut neque adlata sit a me res inopinata
ac recens, nec, si quod in sententia vitium est, maius sit
eius qui dixerit quam omnium qui probarint. At enim 10.1
liberum senatus iudicium propter metum non fuit. Si ti-
muisse eos facis qui discesserunt, concede non timuisse eos
qui remanserunt; sin autem sine iis qui tum afuerunt nihil
decerni libere potuit, cum omnes adessent, coeptum est re- 5
ferri de inducendo senatus consulto; ab universo senatu
reclamatum est. Sed quaero in ipsa sententia, quoniam
princeps ego sum eius atque auctor, quid reprendatur. Vtrum
causa novi consili capiendi non fuit, an meae partes in ea
causa non praecipuae fuerunt, an alio potius confugiendum 10
fuit nobis? Quae causa maior quam fames esse potuit,
quam seditio, quam consilia tua tuorumque, qui facultate
oblata ad imperitorum animos incitandos renovaturum te
tua illis funesta latrocinia ob annonae causam putasti?
Frumentum provinciae frumentariae partim non habe- 11.1
bant, partim in alias terras, credo, propter avaritiam ven-
ditorum miserant, partim, quo gratius esset tum cum in
ipsa fame subvenissent, custodiis suis clausum continebant,
ut subito novum mitterent. Res erat non in opinione dubia, 5
sed in praesenti atque ante oculos proposito periculo, neque
id coniectura prospiciebamus, sed iam experti videbamus.
Nam cum ingravesceret annona, ut iam plane inopia ac
fames non caritas timeretur, concursus est ad templum Con-
cordiae factus, senatum illuc vocante Metello consule. Qui 10
si verus fuit ex dolore hominum et fame, certe consules
causam suscipere, certe senatus aliquid consili capere po-
tuit; sin causa fuit annona, seditionis quidem instimulator
et concitator tu fuisti, nonne id agendum nobis omnibus
fuit ut materiem subtraheremus furori tuo? Quid? si utrum- 12.1
que fuit, ut et fames stimularet homines et tu in hoc ulcere
tamquam inguen exsisteres, nonne fuit eo maior adhibenda
medicina quae et illud nativum et hoc inlatum malum
sanare posset? Erat igitur et praesens caritas et futura 5
fames; non est satis; facta lapidatio est. Si ex dolore
plebei nullo incitante, magnum malum; si P. Clodi impulsu,
usitatum hominis facinerosi scelus; si utrumque, ut et res
esset ea quae sua sponte multitudinis animos incitaret, et
parati atque armati seditionis duces, videturne ipsa res pu- 10
blica et consulis auxilium implorasse et senatus fidem? At-
quin utrumque fuisse perspicuum est; difficultatem annonae
summamque inopiam rei frumentariae, ut homines non iam
diuturnam caritatem, sed ut famem plane timerent, nemo
negat: hanc istum oti et pacis hostem causam arrepturum 15
fuisse ad incendia caedis rapinas nolo, pontifices, suspice-
mini, nisi videritis. Qui sunt homines a Q. Metello, fratre 13.1
tuo, consule in senatu palam nominati, a quibus ille se lapi-
dibus adpetitum, etiam percussum esse dixit? L. Sergium
et M. Lollium nominavit. Quis est iste Lollius? qui sine
ferro ne nunc quidem tecum est, qui te tribuno plebis, 5
nihil de me dicam, sed qui Cn. Pompeium interficiendum
depoposcit. Quis est Sergius? armiger Catilinae, stipator
tui corporis, signifer seditionis, concitator tabernariorum,
damnatus iniuriarum, percussor, lapidator, fori depopulator,
obsessor curiae. His atque eius modi ducibus cum tu in 10
annonae caritate in consules, in senatum, in bona fortunas-
que locupletium per causam inopum atque imperitorum
repentinos impetus comparares, cum tibi salus esse in otio
nulla posset, cum desperatis ducibus decuriatos ac descriptos
haberes exercitus perditorum, nonne providendum senatui 15
fuit ne in hanc tantam materiem seditionis ista funesta fax
adhaeresceret?