Intellego, pontifices, me plura extra causam dixisse quam 32.1
aut opinio tulerit aut voluntas mea; sed cum me purgatum
vobis esse cuperem, tum etiam vestra in me attente audiendo
benignitas provexit orationem meam. Sed hoc compensabo
brevitate eius orationis quae pertinet ad ipsam causam cogni- 5
tionemque vestram; quae cum sit in ius religionis et in ius
rei publicae distributa, religionis partem, quae multo est
verbosior, praetermittam, de iure rei publicae dicam. Quid 33.1
est enim aut tam adrogans quam de religione, de rebus
divinis, caerimoniis, sacris pontificum conlegium docere
conari, aut tam stultum quam, si quis quid in vestris libris
invenerit, id narrare vobis, aut tam curiosum quam ea scire 5
velle de quibus maiores nostri vos solos et consuli et scire
voluerunt? Nego potuisse iure publico, legibus iis quibus
haec civitas utitur, quemquam civem ulla eius modi calami-
tate adfici sine iudicio: hoc iuris in hac civitate etiam tum
cum reges essent dico fuisse, hoc nobis esse a maioribus 10
traditum, hoc esse denique proprium liberae civitatis, ut nihil
de capite civis aut de bonis sine iudicio senatus aut populi
aut eorum qui de quaque re constituti iudices sint detrahi
possit. Videsne me non radicitus evellere omnis actiones 34.1
tuas neque illud agere, quod apertum est, te omnino nihil
gessisse iure, non fuisse tribunum plebis, hodie esse patri-
cium? Dico apud pontifices, augures adsunt: versor in
medio iure publico. 5
  Quod est, pontifices, ius adoptionis? Nempe ut is adoptet
qui neque procreare iam liberos possit, et cum potuerit sit
expertus. Quae deinde causa cuique sit adoptionis, quae
ratio generum ac dignitatis, quae sacrorum, quaeri a ponti-
ficum conlegio solet. Quid est horum in ista adoptione 10
quaesitum? Adoptat annos viginti natus, etiam minor, sena-
torem. Liberorumne causa? At procreare potest; habet
uxorem, suscipiet ex ea liberos; exheredabit igitur pater
filium. Quid? sacra Clodiae gentis cur intereunt, quod in 35.1
te est? quae omnis notio pontificum, cum adoptarere, esse
debuit: nisi forte ex te ita quaesitum est, num perturbare rem
publicam seditionibus velles et ob eam causam adoptari,
non ut eius filius esses, sed ut tribunus plebis fieres et 5
funditus everteres civitatem. Respondisti, credo, te ita velle.
Pontificibus bona causa visa est: adprobaverunt. Non aetas
eius qui adoptabat est quaesita, ut in Cn. Aufidio, M. Pupio,
quorum uterque nostra memoria summa senectute alter
Oresten, alter Pisonem adoptavit, quas adoptiones sicut alias 10
innumerabilis hereditates nominis pecuniae sacrorum secutae
sunt. Tu neque Fonteius es, qui esse debebas, neque patris
heres, neque amissis sacris paternis in haec adoptiva venisti.
Ita perturbatis sacris, contaminatis gentibus, et quam de-
seruisti et quam polluisti, iure Quiritium legitimo tutelarum 15
et hereditatium relicto, factus es eius filius contra fas cuius
per aetatem pater esse potuisti. Dico apud pontifices: nego 36.1
istam adoptionem pontificio iure esse factam: primum quod
eae vestrae sunt aetates ut is qui te adoptavit vel fili tibi
loco per aetatem esse potuerit, vel eo quo fuit: deinde quod
causa quaeri solet adoptandi, ut et is adoptet qui quod na- 5
tura iam adsequi non potest legitimo et pontificio iure quae-
rat, et ita adoptet ut ne quid aut de dignitate generum aut
de sacrorum religione minuatur: illud in primis, ne qua
calumnia, ne qua fraus, ne qui dolus adhibeatur: ut haec
simulata adoptio fili quam maxime veritatem illam suscipien- 10
dorum liberorum imitata esse videatur. Quae maior calumnia 37.1
est quam venire imberbum adulescentulum, bene valentem
ac maritum, dicere filium senatorem populi Romani sibi
velle adoptare; id autem scire et videre omnis, non ut ille
filius instituatur, sed ut e patriciis exeat <et> tribunus plebis 5
fieri possit, idcirco adoptari? neque id obscure; nam adopta-
tum emancipari statim, ne sit eius filius qui adoptarit. Cur
ergo adoptabat? Probate genus adoptionis: iam omnium
sacra interierint, quorum custodes vos esse debetis, iam
patricius nemo relinquetur. Cur enim quisquam vellet tri- 10
bunum plebis se fieri non licere, angustiorem sibi esse peti-
tionem consulatus, in sacerdotium cum possit venire, quia
patricio non sit is locus, non venire? Vt cuique aliquid
acciderit qua re commodius sit esse plebeium, simili ratione
adoptabitur. Ita populus Romanus brevi tempore neque 38.1
regem sacrorum neque flamines nec Salios habebit, nec ex
parte dimidia reliquos sacerdotes neque auctores centuria-
torum et curiatorum comitiorum, auspiciaque populi Romani,
si magistratus patricii creati non sint, intereant necesse est, 5
cum interrex nullus sit, quod et ipsum patricium esse et
a patriciis prodi necesse est. Dixi apud pontifices istam
adoptionem nullo decreto huius conlegi probatam, contra
omne pontificum ius factam, pro nihilo esse habendam;
qua sublata intellegis totum tribunatum tuum concidisse. 10