Et quoniam legationis tuae facta mentio est, volo audire 35.1
de te quo tandem senatus consulto legatus sis. De gestu
intellego quid respondeas: tua lege, dicis. Esne igitur
patriae certissimus parricida? spectarasne id, ut patres con-
scripti ex re publica funditus tollerentur? ne hoc quidem 5
senatui relinquebas, quod nemo umquam ademit, ut legati
ex eius ordinis auctoritate legarentur? Adeone tibi sordidum
consilium publicum visum est, adeo adflictus senatus, adeo
misera et prostrata res publica ut non nuntios pacis ac belli,
non oratores, non interpretes, non bellici consili auctores, 10
non ministros muneris provincialis senatus more maiorum
deligere posset? Eripueras senatui provinciae decernendae 36.1
potestatem, imperatoris deligendi iudicium, aerari dispensa-
tionem: quae numquam sibi populus Romanus appetivit,
qui numquam senatui summi consili gubernationem au-
ferre conatus est. Age, factum est horum aliquid in aliis: 5
raro, sed tamen factum est ut populus deligeret impera-
torem: quis legatos umquam audivit sine senatus consulto?
Ante te nemo, post continuo fecit idem in duobus prodigiis
rei publicae Clodius; quo etiam maiore es malo mactandus,
quod non solum facto tuo sed etiam exemplo rem publicam 10
vulnerasti, neque tantum ipse es improbus sed etiam alios
docere voluisti. Ob hasce omnis res sciasne te severissi-
morum hominum Sabinorum, fortissimorum virorum Mar-
sorum et Paelignorum, tribulium tuorum, iudicio notatum,
nec post Romam conditam praeter te tribulem quemquam 15
tribum Sergiam perdidisse?
  Atque illud etiam audire <de> te cupio, qua re, cum ego 37.1
legem de ambitu tulerim ex senatus consulto, tulerim sine
vi, tulerim salvis auspiciis, tulerim salva lege Aelia et Fufia,
tu eam esse legem non putes, praesertim cum ego legibus
tuis, quoquo modo latae sunt, paream; cum mea lex dilucide 5
vetet Biennio qvo qvis petat petitvrvsve sit gladia-
tores dare nisi ex testamento praestitvta die, quae
tanta in te sit amentia ut in ipsa petitione gladiatores
audeas dare? num quem putes illius tui certissimi gladia-
toris similem tribunum plebis posse reperiri qui se interponat 10
quo minus reus mea lege fias?