Quattuor sunt provinciae, patres conscripti, de quibus 3.1
adhuc intellego sententias esse dictas, Galliae duae, quas
hoc tempore uno imperio videmus esse coniunctas, et
Syria et Macedonia, quas vobis invitis et oppressis pestiferi
illi consules pro perversae rei publicae praemiis occupave- 5
runt. Decernendae nobis sunt lege Sempronia duae. Quid
est quod possimus de Syria Macedoniaque dubitare? Mitto
quod eas ita partas habent ii qui nunc obtinent ut non ante
attigerint quam hunc ordinem condemnarint, quam auctori-
tatem vestram e civitate exterminarint, quam fidem publicam, 10
quam perpetuam populi Romani salutem, quam me ac meos
omnis foedissime crudelissimeque vexarint. Omnia dome- 4.1
stica atque urbana mitto, quae tanta sunt ut numquam
Hannibal huic urbi tantum mali optarit quantum illi effece-
rint. Ad ipsas venio provincias; quarum Macedonia, quae
erat antea munita plurimorum imperatorum non turribus sed 5
tropaeis, quae multis victoriis erat iam diu triumphisque
pacata, sic a barbaris, quibus est propter avaritiam pax
erepta, vexatur ut Thessalonicenses positi in gremio im-
peri nostri relinquere oppidum et arcem munire cogantur,
ut via illa nostra quae per Macedoniam est usque ad 10
Hellespontum militaris non solum excursionibus barbaro-
rum sit infesta, sed etiam castris Thraeciis distincta ac
notata. Ita gentes eae quae, ut pace uterentur, vim argenti
dederant praeclaro nostro imperatori, ut exhaustas domos
replere possent, pro empta pace bellum nobis prope iustum 15
intulerunt.
  Iam vero exercitus noster ille superbissimo dilectu et 5.1
durissima conquisitione conlectus omnis interiit. Magno
hoc dico cum dolore: miserandum in modum milites populi
Romani capti necati deserti dissipati sunt, incuria fame
morbo vastitate consumpti, ut, quod est indignissimum, 5
scelus imperatoris in p<atri>am exercitum<que> exp<ia>tum esse
videatur. Atque hanc Macedoniam, domitis iam gentibus
finitimis barbariaque compressa, pacatam ipsam per se et
quietam, tenui praesidio atque exigua manu etiam sine im-
perio per legatos nomine ipso populi Romani tuebamur; 10
quae nunc consulari imperio atque exercitu ita vexata est
vix ut se possit diuturna pace recreare; cum interea quis
vestrum hoc non audivit, quis ignorat, Achaeos ingentem
pecuniam pendere L. Pisoni quotannis, vectigal ac portorium
Dyrrachinorum totum in huius unius quaestum esse conver- 15
sum, urbem Byzantiorum vobis atque huic imperio fidelissi-
mam hostilem in modum esse vexatam? quo ille, postea
quam nihil exprimere ab egentibus, nihil ulla vi a miseris ex-
torquere potuit, cohortis in hiberna misit; iis praeposuit
quos putavit fore diligentissimos satellites scelerum, ministros 20
cupiditatum suarum. Omitto iuris dictionem in libera civi- 6.1
tate contra leges senatusque consulta, caedis relinquo, libi-
dines praetereo, quarum acerbissimum exstat indicium et ad
insignem memoriam turpitudinis et paene ad iustum odium
imperi nostri, quod constat nobilissimas virgines se in puteos 5
abiecisse et morte voluntaria necessariam turpitudinem de-
pulisse; nec haec idcirco omitto quod non gravissima sint,
sed quia nunc sine teste dico. Ipsam vero urbem Byzan-
tiorum fuisse refertissimam atque ornatissimam signis quis
ignorat? quae illi exhausti sumptibus bellisque maximis, 10
cum omnis Mithridaticos impetus totumque Pontum arma-
tum, effervescentem in Asiam atque erumpentem ore, repul-
sum et cervicibus interclusum suis sustinerent, tum, inquam,
Byzantii et postea signa illa et reliqua urbis ornamenta san-
ctissime custodita tenuerunt: te imperatore infelicissimo et 7.1
taeterrimo, Caesonine Calventi, civitas libera, et pro eximiis
suis beneficiis a senatu et a populo Romano liberata, sic
spoliata atque nudata est ut, nisi C. Vergilius legatus, vir
fortis et innocens, intervenisset, unum signum Byzantii ex 5
maximo numero nullum haberent. Quod fanum in Achaia,
qui locus aut lucus in Graecia tota tam sanctus fuit in quo
ullum simulacrum, ullum ornamentum reliquum sit? Emisti
a foedissimo tribuno plebis tum in illo naufragio huius urbis,
quam tu idem qui gubernare debueras everteras, tum, inquam, 10
emisti grandi pecunia ut tibi de pecuniis creditis ius in
liberos populos contra senatus consulta et contra legem
generi tui dicere liceret: id emptum ita vendidisti ut aut ius
non diceres aut bonis civis Romanos everteres. Quorum 8.1
ego nihil dico, patres conscripti, nunc in hominem ipsum:
de provincia disputo. Itaque omnia illa quae et saepe
audistis et tenetis animis, etiam si non audiatis, praetermitto.
Nihil de hac eius urbana, quam ille praesens in mentibus 5
vestris oculisque defixit, audacia loquor; nihil de superbia,
nihil de contumacia, nihil de crudelitate disputo; lateant
libidines eius illae tenebricosae, quas fronte et supercilio,
non pudore et temperantia contegebat: de provincia quod
agitur, id disputo. Huic vos non submittetis? hunc diutius 10
manere patiemini? cuius, ut provinciam tetigit, sic fortuna
cum improbitate certavit ut nemo posset utrum protervior
an infelicior esset iudicare.