Quos igitur prudentissimos interpretes foederum, quos 45.1
peritissimos bellici iuris, quos diligentissimos in exquirendis
condicionibus civitatum atque causis esse arbitramur? eos
profecto qui iam imperia ac bella gesserunt. Etenim si Q.
Scaevola ille augur, cum de iure praediatorio consuleretur, 5
homo iuris peritissimus, consultores suos non numquam ad
Furium et Cascellium praediatores reiciebat, si nos de aqua
nostra Tusculana M. Tugionem potius quam C. Aquilium
consulebamus, quod adsiduus usus uni rei deditus et in-
genium et artem saepe vincit, quis dubitet de foederibus et 10
de toto iure pacis et belli omnibus iuris peritissimis impera-
tores nostros anteferre? Possumusne igitur tibi probare 46.1
auctorem exempli atque facti illius quod a te reprenditur,
C. Marium? Quaeris aliquem graviorem, constantiorem,
praestantiorem virtute, prudentia, religione? Is igitur Igu-
vinatem M. Annium Appium, fortissimum virum <summa> 5
virtute praeditum, civitate donavit: <idem cohortis duas
universas Camertium civitate donavit,> cum Camertinum
<foedus omnium> foederum sanctissimum atque aequissimum
sciret esse. Potest igitur, iudices, L. Cornelius condemnari,
ut non C. Mari factum condemnetur? Exsistat ergo ille vir 47.1
parumper cogitatione vestra, quoniam re non potest, ut con-
spiciatis eum mentibus, quoniam oculis non potestis; dicat
se non imperitum foederis, non rudem exemplorum, non
ignarum belli fuisse; se P. Africani discipulum ac militem, 5
se stipendiis, se legationibus bellicis eruditum, se, si tanta
bella attigisset quanta gessit <et> confecit, si tot consulibus
meruisset quotiens ipse consul fuit, omnia iura belli perdi-
scere ac nosse potuisse; sibi non fuisse dubium quin nullo
foedere a re publica bene gerenda impediretur; a se ex con- 10
iunctissima atque amicissima civitate fortissimum quemque
esse delectum; neque Iguvinatium neque Camertium foe-
dere esse exceptum, quo minus eorum civibus a populo
Romano praemia virtutis tribuerentur. Itaque cum paucis 48.1
annis post hanc civitatis donationem acerrima de civitate
quaestio Licinia et Mucia lege venisset, num quis eorum,
qui de foederatis civitatibus esset civitate donatus, in iudi-
cium est vocatus? Nam Spoletinus T. Matrinius, unus ex 5
iis quos C. Marius civitate donasset, dixit causam ex colonia
Latina in primis firma et inlustri. Quem cum disertus
homo L. Antistius accusaret, non dixit fundum Spoletinum
populum non esse factum,—videbat enim populos de suo
iure, non de nostro fundos fieri solere,—sed cum lege Apuleia 10
coloniae non essent deductae, qua lege Saturninus C. Mario
tulerat ut in singulas colonias ternos civis Romanos facere
posset, negabat hoc beneficium re ipsa sublata valere debere.
Nihil habet similitudinis ista accusatio; sed tamen tanta 49.1
auctoritas in C. Mario fuit ut non per L. Crassum, adfinem
suum, hominem incredibili eloquentia, sed paucis ipse verbis
causam illam gravitate sua defenderit et probarit. Quis
enim esset, iudices, qui imperatoribus nostris in bello, in 5
acie, in exercitu dilectum virtutis, qui sociis, qui foederatis
in defendenda re publica nostra spem praemiorum eripi
vellet? Quod si vultus C. Mari, si vox, si ille imperatorius
ardor oculorum, si recentes triumphi, si praesens valuit
aspectus, valeat auctoritas, valeant res gestae, valeat memoria, 10
valeat fortissimi et clarissimi viri nomen aeternum. Sit hoc
discrimen inter gratiosos civis atque fortis, ut illi vivi fruan-
tur opibus suis, horum etiam mortuorum, si quisquam huius
imperi defensor mori potest, vivat auctoritas immortalis.
Quid? Cn. Pompeius pater rebus Italico bello maximis 50.1
gestis P. Caesium, equitem Romanum, virum bonum, qui
vivit, Ravennatem foederato ex populo nonne civitate dona-
vit? Quid? cohortis duas universas Camertium <C. Marius>?
Quid? Heracliensem Alexam P. Crassus, vir amplissimus, 5
ex ea civitate quacum prope singulare foedus Pyrrhi tempori-
bus C. Fabricio consule ictum putatur? Quid? Massilien-
sem Aristonem <L.> Sulla? Quid? quoniam de Gaditanis
agimus, idem <serv>os novem Gaditanos? Quid? vir sanctis-
simus et summa religione ac modestia, Q. Metellus Pius, Q. 10
Fabium Saguntinum? Quid? hic qui adest, a quo haec
quae ego nunc percurro subtilissime sunt omnia perpolita,
M. Crassus, non Aveniensem foederatum civitate donavit,
homo cum gravitate et prudentia praestans, tum vel nimium
parcus in largienda civitate? Hic tu Cn. Pompei beneficium 51.1
vel potius iudicium et factum infirmare conaris, qui fecit
quod C. Marium fecisse audierat, fecit quod P. Crassum,
quod L. Sullam, quod Q. Metellum, <quod M. Crassum,>
quod denique domesticum auctorem patrem suum facere 5
viderat? Neque vero id in uno Cornelio fecit; nam et
Gaditanum Hasdrubalem ex bello illo Africano et Mamer-
tinos Ovios et quosdam Vticensis et Saguntinos Fabios
civitate donavit. Etenim cum ceteris praemiis digni sunt
qui suo labore et periculo nostram rem publicam defendunt, 10
tum certe dignissimi sunt qui civitate ea donentur pro qua
pericula ac tela subierunt. Atque utinam qui ubique sunt
propugnatores huius imperi possent in hanc civitatem venire,
et contra oppugnatores rei publicae de civitate exterminari!
Neque enim ille summus poeta noster Hannibalis illam 15
magis cohortationem quam communem imperatoriam voluit
esse:
    Hostem qui feriet, erit, inquit, mihi Carthaginiensis,
    Quisquis erit.