Hic ego nunc cuncter sic agere, iudices, non esse fas 8.7
dubitari quin, quod Cn. Pompeium fecisse constet, id non
solum licuisse sed etiam decuisse fateamur? Quid enim 9.1
abest huic homini quod, si adesset, iure haec ei tribui et
concedi putaremus? Vsusne rerum? qui pueritiae tempus
extremum principium habuit bellorum atque imperiorum
maximorum, cuius plerique aequales minus saepe castra 5
viderunt quam hic triumphavit, qui tot habet triumphos
quot orae sunt partesque terrarum, tot victorias bellicas quot
sunt in rerum natura genera bellorum. An ingenium? quin
etiam ipsi casus eventusque rerum non duces, sed comites
eius consiliorum fuerunt: in quo uno ita summa fortuna 10
cum summa virtute certavit ut omnium iudicio plus homini
quam deae tribueretur. An pudor, an integritas, an religio
in eo, an diligentia umquam requisita est? Quem provinciae
nostrae, quem liberi populi, quem reges, quem ultimae
gentes castiorem, moderatiorem, sanctiorem non modo vide- 15
runt, sed aut sperando umquam aut optando cogitaverunt?
Quid dicam de auctoritate? quae tanta est quanta in his 10.1
tantis virtutibus ac laudibus esse debet. Cui senatus popu-
lusque Romanus amplissimae dignitatis praemia dedit non
postulanti, imperia vero etiam recusanti, huius de facto,
iudices, ita quaeri ut id agatur, licueritne ei facere quod 5
fecit, an vero non dicam non licuerit, sed nefas fuerit—
contra foedus enim, id est contra populi Romani religionem
et fidem fecisse dicitur—non turpe rei publicae, nonne
vobis? Audivi hoc de parente meo puer, cum Q. Metellus 11.1
Luci filius causam de pecuniis repetundis diceret, ille, ille vir,
cui patriae salus dulcior quam conspectus fuit, qui de civi-
tate decedere quam de sententia maluit—hoc igitur causam
dicente, cum ipsius tabulae circumferrentur inspiciendi 5
nominis causa, fuisse iudicem ex illis equitibus Romanis
gravissimis viris neminem quin removeret oculos <et> se totum
averteret, ne forte, quod ille in tabulas publicas rettulisset,
dubitasse quisquam verumne an falsum esset videretur: nos
Cn. Pompei decretum, iudices, de consili sententia pro- 10
nuntiatum recognoscemus, cum legibus conferemus, cum
foederibus, omnia acerbissima diligentia perpendemus?
Athenis aiunt, cum quidam apud eos qui sancte graviterque 12.1
vixisset testimonium publice dixisset et, ut mos Graecorum
est, iurandi causa ad aras accederet, una voce omnis iudices
ne is iuraret reclamasse. <Tum> Graeci homines spectati viri
noluerunt religione videri potius quam veritate fidem esse 5
constrictam: nos etiam in ipsa religione et legum et foe-
derum conservanda qualis fuerit Cn. Pompeius dubitabimus?
Vtrum enim inscientem vultis contra foedera fecisse an 13.1
scientem? Si scientem,—O nomen nostri imperi! O populi
Romani excellens dignitas! O Cn. Pompei sic late longeque
diffusa laus ut eius gloriae domicilium communis imperi
finibus terminetur! O nationes, urbes, populi, reges, te- 5
trarchae, tyranni,—testes Cn. Pompei non solum virtutis in
bello sed etiam religionis in pace! Vos denique, mutae
regiones, imploro, et sola terrarum ultimarum; vos, maria,
portus, insulae, litora! Quae est enim ora, quae sedes, qui
locus in quo non exstent huius cum fortitudinis tum vero 10
humanitatis, cum animi tum consili impressa vestigia? Hunc
quisquam, incredibili quadam atque inaudita gravitate virtute
constantia praeditum, foedera scientem neglexisse violasse
rupisse dicere audebit?