Hic iam, iudices, vestri consili res est, vestrae sapientiae; 11.8
quid deceat vos, non quantum liceat vobis, spectare debetis.
Si enim quid liceat quaeritis, potestis tollere e civitate 10
quem voltis; tabella est quae dat potestatem; occultat
eadem libidinem, cuius conscientiam nihil est quod quis-
quam timeat, si non pertimescat suam. Vbi est igitur sapien- 12.1
tia iudicis? In hoc, ut non solum quid possit, sed etiam quid
debeat, ponderet nec quantum sibi permissum meminerit
solum, sed etiam quatenus commissum sit. Datur tibi
tabella iudici. Qua lege? Iulia de pecuniis repetundis. 5
Quo de reo? De equite Romano. At iste ordo lege ea
non tenetur. 'Illo,' inquit, 'capite: <quo ea pecunia per-
venerit.' Nihil audisti> in Postumum, cum in Gabinium
iudex esses, nihil Gabinio damnato, cum in eum litis aesti-
mares. 'At nunc audio.' Reus igitur Postumus est ea 10
lege qua non modo ipse sed totus etiam ordo solutus ac
liber est.
  Hic ego nunc non vos prius implorabo, equites Romani, 13.1
quorum ius iudicio temptatur, quam vos, senatores, quorum
agitur fides in hunc ordinem; quae quidem cum saepe
ante, tum in hac ipsa causa nuper est cognita. Nam cum
optimo et praestantissimo consule, Cn. Pompeio, de hac 5
ipsa quaestione referente existerent non nullae, sed per-
paucae tamen acerbae sententiae, quae quidem censerent
ut tribuni, ut praefecti, ut scribae, ut comites omnes magi-
stratuum lege hac tenerentur, vos, vos inquam, ipsi et
senatus frequens restitit, et, quamquam tum propter mul- 10
torum delicta etiam ad innocentium periculum tempus
illud exarserat, tamen, cum odium nostri restingueretis,
huic ordini ignem novum subici non sivistis. Hoc animo 14.1
igitur senatus. Quid? vos, equites Romani, quid tandem
estis acturi? Glaucia solebat, homo impurus, sed tamen
acutus, populum monere ut, cum lex aliqua recitaretur,
primum versum attenderet. Si esset 'Dictator, consvl 5
PRAETOR, MAGISTER EQVITVM,' ne laboraret; sciret nihil
ad se pertinere; sin esset 'Qvicvmqve post hanc legem,'
videret ne qua nova quaestione adligaretur. Nunc vos, 15.1
equites Romani, videte. Scitis me ortum e vobis omnia
semper sensisse pro vobis. Nihil horum sine magna cura
et summa caritate vestri ordinis loquor. Alius alios homines
et ordines, ego vos semper complexus sum. Moneo et 5
praedico, integra re causaque denuntio, omnis homines
deosque testor: dum potestis, dum licet, providete ne
duriorem vobis condicionem statuatis ordinique vestro
quam ferre possitis. Serpet hoc malum, mihi credite,
longius quam putatis. Potentissimo et nobilissimo tribuno 16.1
pl., M. Druso, novam in equestrem ordinem quaestionem
ferenti: 'Si qvis ob rem ivdicandam pecvniam cepisset'
aperte equites Romani restiterunt. Quid? hoc licere
volebant? Minime; neque solum hoc genus pecuniae 5
capiendae turpe sed etiam nefarium esse arbitrabantur.
Ac tamen ita disputabant, eos teneri legibus <eis> oportere
qui suo iudicio essent illam condicionem vitae secuti. De-
lectat amplissimus civitatis gradus, sella curulis, fasces,
imperia, provinciae, sacerdotia, triumphi, denique imago 10
ipsa ad posteritatis memoriam prodita; esto simul etiam 17.1
sollicitudo aliqua et legum et iudiciorum maior quidam
metus. 'Nos ista numquam contempsimus'—ita enim
disputabant—'sed hanc vitam quietam atque otiosam secuti
sumus; quae quoniam honore caret, careat etiam mo- 5
lestia.' 'Tam es tu iudex <eques> quam ego senator.' 'Ita
est, sed tu istud petisti, ego hoc cogor. Qua re aut iudici
mihi non esse liceat, aut lege senatoria non teneri.' Hoc 18.1
vos, equites Romani, ius a patribus acceptum amittetis?
Moneo ne faciatis. Rapientur homines in haec iudicia ex
omni non modo invidia sed sermone malivolorum, nisi
cavetis. Si iam vobis nuntiaretur in senatu sententias dici 5
ut his legibus teneremini, concurrendum ad curiam puta-
retis; si lex ferretur, convolaretis ad rostra. Vos senatus
liberos hac lege esse voluit, populus numquam adligavit,
soluti huc convenistis; ne constricti discedatis cavete.
Nam, si Postumo fraudi fuerit, qui nec tribunus nec prae- 19.1
fectus nec ex Italia comes nec familiaris Gabini fuit,
quonam se modo defendent posthac qui vestri ordinis
cum magistratibus nostris fuerint his causis implicati?