'Tu,' inquit, 'Gabinium ut regem reduceret impulisti.' 19.5
Non patitur mea me iam fides de Gabinio gravius agere.
Quem enim ex tantis inimicitiis receptum in gratiam sum-
mo studio defenderim, hunc adflictum violare non debeo.
Quocum me si ante Cn. Pompei auctoritas in gratiam non
reduxisset, nunc iam ipsius fortuna reduceret. Sed tamen, 20.1
cum ita dicis, Postumi impulsu Gabinium profectum Alexan-
dream, si defensioni Gabini fidem non habes, oblivisce-
risne etiam accusationis tuae? Gabinius se id fecisse
dicebat rei publicae causa, quod classem Archelai timeret, 5
quod mare refertum fore praedonum putaret; lege etiam
id sibi licuisse dicebat. Tu inimicus negas. Ignosco, et
eo magis quod est contra illud iudicatum. Redeo igitur
ad crimen et accusationem tuam. Quid vociferabare? decem 21.1
milia talentum Gabinio esse promissa. Auctor videlicet
perblandus reperiendus fuit qui hominem, ut tu vis, avarissi-
mum exoraret, HS bis miliens et quadringentiens <ne> magno
opere contemneret. Gabinius illud, quoquo consilio fecit, 5
fecit certe suo; quaecumque mens illa fuit, Gabini fuit.
Sive ille, ut ipse dicebat, gloriam, sive, ut tu vis, pecuniam
quaesivit, sibi, <non Rabirio quaesivit; Rabirius enim> non
Gabini comes vel sectator nec ad Gabini, cuius id negotium
non erat, sed ad P. Lentuli, clarissimi viri, auctoritatem a 10
senatu profectam et consilio certo et spe non dubia Roma
contenderat.
  At dioecetes fuit regius. Et quidem in custodia etiam 22.1
fuit regia et <vis> vitae eius adlata paene est; multa praeterea
quae libido regis, quae necessitas coegit perferre, pertulit.
Quarum omnium rerum una reprehensio est quod regnum
intrarit, quod potestati <se> regis commiserit. Verum si 5
quaerimus, stulte. Quid enim stultius quam equitem
Romanum ex hac urbe, huius, inquam, rei publicae civem,
quae est una maxime et fuit semper libera, venire in eum
locum ubi parendum alteri et serviendum sit? Sed ego in 23.1
hoc tamen Postumo non ignoscam, homini mediocriter
docto, <in> quo videam sapientissimos homines esse lapsos?
Virum unum totius Graeciae facile doctissimum, Platonem,
iniquitate Dionysi, Siciliae tyranni, cui se ille commiserat, 5
in maximis periculis insidiisque esse versatum accepimus;
Callisthenem, doctum hominem, comitem Magni Alexandri,
ab Alexandro necatum; Demetrium, qui Phalereus vocitatus
est, et ex re publica Atheniensi, quam optime gesserat, et
ex doctrina nobilem et clarum, in eodem isto Aegyptio 10
regno aspide ad corpus admota vita esse privatum. Plane 24.1
confiteor fieri nihil posse dementius quam scientem in eum
locum venire ubi libertatem sis perditurus. Sed huius ipsius
facti stultitiam alia iam superior stultitia defendit, quae facit
ut hoc stultissimum facinus, quod in regnum venerit, quod <se> 5
regi commiserit, sapienter factum esse videatur, si quidem <non>
tam semper stulti quam sero sapientis est, cum stultitia sua
impeditus sit, quoquo modo possit se expedire. Quam ob 25.1
rem illud maneat et fixum sit quod neque moveri neque
mutari potest; in quo aequi sperasse Postumum dicunt,
peccasse iniqui, ipse etiam insanisse se confitetur, quod suam,
quod amicorum pecuniam regi crediderit cum tanto fortu- 5
narum suarum periculo, hoc quidem semel suscepto atque
contracto perpetienda <illa> fuerunt ut se aliquando ac suos
vindicaret. Itaque obicias licet quam voles saepe palliatum
fuisse, aliqua habuisse non Romani hominis insignia, quo-
tiens eorum quippiam dices, totiens unum dices atque <idem> 10
illud, temere hunc pecuniam regi credidisse, suas fortunas
atque famam libidini regiae commisisse. Fecerat temere, 26.1
fateor; mutari factum iam nullo modo poterat; aut pallium
sumendum Alexandreae ut ei Romae togato esse liceret,
aut omnes fortunae abiciendae, si togam retinuisset. Deli-
ciarum causa et voluptatis non modo <notos> civis Romanos, 5
sed et nobilis adulescentis et quosdam etiam senatores
summo loco natos non in hortis aut suburbanis suis, sed
Neapoli, in celeberrimo oppido, in tunica pulla saepe <vidi, 27.1
ibidem multi> viderunt chlamydatum illum L. Sullam impera-
torem. L. vero Scipionis, qui bellum in Asia gessit Antio-
chumque devicit, non solum cum chlamyde sed etiam cum
crepidis in Capitolio statuam videtis; quorum impunitas 5
fuit non modo a iudicio sed etiam a sermone. Facilius
certe P. Rutilium Rufum necessitatis excusatio defendet;
qui cum a Mithridate Mytilenis oppressus esset, crudeli-
tatem regis in togatos vestitus mutatione vitavit. Ergo ille
P. Rutilius qui documentum fuit hominibus nostris virtutis, 10
antiquitatis, prudentiae, consularis homo soccos habuit et
pallium; nec vero id homini quisquam sed tempori adsi-
gnandum putavit; Postumo crimen vestitus adferet is in quo
spes fuit posse sese aliquando ad fortunas suas pervenire?
Nam ut ventum est Alexandream, iudices, haec una ratio a 28.1
rege proposita Postumo est servandae pecuniae, si curatio-
nem et quasi dispensationem regiam suscepisset. Id autem
facere non poterat, nisi dioecetes—hoc enim nomine utitur
qui ea regit—esset constitutus. Odiosum negotium Postumo 5
videbatur, sed erat nulla omnino recusatio; molestum etiam
nomen ipsum, sed res habebat nomen hoc apud illos, non
hic imposuerat. Oderat vestitum etiam illum, sed sine eo
nec nomen illud poterat nec munus tueri. Ergo 'aderat
vis' ut ait poeta ille noster, 10
    'quae summas frangit infirmatque opes.'