Laudabam equidem incredibilem diligentiam Cn. Pom- 65.1
pei, sed dicam, ut sentio, iudices. Nimis multa audire
coguntur neque aliter facere possunt ei quibus commissa
tota res publica est. Quin etiam fuit audiendus popa Licinius
nescio qui de circo maximo, servos Milonis apud se ebrios 5
factos sibi confessos se de interficiendo Cn. Pompeio con-
iurasse, dein postea se gladio percussum esse ab uno de
illis ne indicaret. Pompeio nuntiatur in hortos; arcessor
in primis; de amicorum sententia rem defert ad senatum.
Non poteram in illius mei patriaeque custodis tanta suspi- 10
cione non metu exanimari, sed mirabar tamen credi popae,
confessionem servorum audiri, volnus in latere quod acu
punctum videretur pro ictu gladiatoris probari. Verum, 66.1
ut intellego, cavebat magis Pompeius quam timebat, non
ea solum quae timenda erant, sed omnia, ne vos aliquid
timeretis. Oppugnata domus C. Caesaris, clarissimi ac for-
tissimi viri, multas noctis horas nuntiabatur: nemo audierat 5
tam celebri loco, nemo senserat; tamen audiebatur. Non
poteram Cn. Pompeium, praestantissima virtute virum,
timidum suspicari; diligentiam pro tota re publica suscepta
nimiam nullam putabam. Frequentissimo senatu nuper in
Capitolio senator inventus est qui Milonem cum telo esse 10
diceret. Nudavit se in sanctissimo templo, quoniam vita
talis et civis et viri fidem non faciebat, ut eo tacente res
ipsa loqueretur. Omnia false atque invidiose ficta comperta
sunt: tametsi metuitur etiam nunc Milo.
  Non iam hoc Clodianum crimen timemus, sed tuas, Cn. 67.1
Pompei—te enim appello et ea voce ut me exaudire possis
—tuas, inquam, suspiciones perhorrescimus. Si Milonem
times, si hunc de tua vita nefarie aut nunc cogitare aut molitum
aliquando aliquid putas, si Italiae dilectus, ut non nulli 5
conquisitores tui dictitarunt, si haec arma, si Capitolinae
cohortes, si excubiae, si vigiliae, si delecta iuventus quae
tuum corpus domumque custodit contra Milonis impetum
armata est, atque illa omnia in hunc unum constituta, parata,
intenta sunt, magna in hoc certe vis et incredibilis animus 10
et non unius viri vires atque opes iudicantur, si quidem
in hunc unum et praestantissimus dux electus et tota res
publica armata est. Sed quis non intellegit omnis tibi rei 68.1
publicae partis aegras et labantis, ut eas his armis sanares
et confirmares, esse commissas? Quod si locus Miloni
datus esset, probasset profecto tibi ipsi, neminem umquam
hominem homini cariorem fuisse quam te sibi; nullum se 5
umquam periculum pro tua dignitate fugisse, cum illa ipsa
taeterrima peste se saepissime pro tua gloria contendisse;
tribunatum suum ad salutem meam, quae tibi carissima
fuisset, consiliis tuis gubernatum; se a te postea defensum
in periculo capitis, adiutum in petitione praeturae; duos se 10
habere semper amicissimos sperasse, te tuo beneficio, me
suo. Quae si non probaret, si tibi ita penitus inhaesisset
ista suspicio ut nullo evelli posset modo, si denique Italia
a dilectu, urbs ab armis sine Milonis clade numquam esset
conquietura, ne ipse haud dubitans cessisset patria, is qui 15
ita natus est et ita consuevit; te, Magne, tamen ante testa-
retur, quod nunc etiam facit. Vides quam sit varia vitae 69.1
commutabilisque ratio, quam vaga volubilisque fortuna,
quantae infidelitates in amicitiis, quam ad tempus aptae simu-
lationes, quantae in periculis fugae proximorum, quantae
timiditates. Erit, erit illud profecto tempus et inlucescet 5
ille aliquando dies, cum tu salvis, ut spero, rebus tuis, sed
fortasse <in> motu aliquo communium temporum, qui quam
crebro accidat experti scire debemus, et amicissimi bene-
volentiam et gravissimi hominis fidem et unius post homines
natos fortissimi viri magnitudinem animi desideres. Quam- 70.1
quam quis hoc credat, Cn. Pompeium, iuris publici, moris
maiorum, rei denique publicae peritissimum, cum senatus
ei commiserit ut videret ne quid res publica detrimenti
caperet, quo uno versiculo satis armati semper consules fue- 5
runt etiam nullis armis datis, hunc exercitu, hunc dilectu
dato, iudicium exspectaturum fuisse in eius consiliis vindi-
candis qui vi iudicia ipsa tolleret? Satis iudicatum est a
Pompeio, satis, falso ista conferri in Milonem, qui legem
tulit qua, ut ego sentio, Milonem absolvi a vobis oporteret, 10
ut omnes confitentur, liceret. Quod vero in illo loco atque 71.1
illis publicorum praesidiorum copiis circumfusus sedet, satis
declarat se non terrorem inferre vobis—quid enim minus
illo dignum quam cogere ut vos eum condemnetis in quem
animadvertere ipse et more maiorum et suo iure possit?—, 5
sed praesidio esse, ut intellegatis contra hesternam illam
contionem licere vobis quod sentiatis libere iudicare.