Ac si volumus huius rei, quae vocatur eloquentia, 1.2.1
sive artis sive studii sive exercitationis cuiusdam sive
facultatis ab natura profectae considerare principium,
reperiemus id ex honestissimis causis natum atque
optimis rationibus profectum. nam fuit quoddam tem- 5
pus, cum in agris homines passim bestiarum modo
vagabantur et sibi victu fero vitam propagabant nec
ratione animi quicquam, sed pleraque viribus corporis
administrabant, nondum divinae religionis, non hu-
mani officii ratio colebatur, nemo nuptias viderat legi- 10
timas, non certos quisquam aspexerat liberos, non, ius
aequabile quid utilitatis haberet, acceperat. ita propter
errorem atque inscientiam caeca ac temeraria domi-
natrix animi cupiditas ad se explendam viribus cor-
poris abutebatur, perniciosissimis satellitibus. quo tem- 15
pore quidam magnus videlicet vir et sapiens cognovit,
quae materia esset et quanta ad maximas res opportu-
nitas in animis inesset hominum, si quis eam posset
elicere et praecipiendo meliorem reddere; qui dispersos
homines in agros et in tectis silvestribus abditos ratione 20
quadam conpulit unum in locum et congregavit et eos
in unam quamque rem inducens utilem atque honestam
primo propter insolentiam reclamantes, deinde propter
rationem atque orationem studiosius audientes ex feris
et inmanibus mites reddidit et mansuetos. ac mihi qui- 3.1
dem hoc nec tacita videtur nec inops dicendi sapientia
perficere potuisse, ut homines a consuetudine subito
converteret et ad diversas rationes vitae traduceret.
age vero urbibus constitutis, ut fidem colere et iusti- 5
tiam retinere discerent et aliis parere sua voluntate
consuescerent ac non modo labores excipiendos com-
munis commodi causa, sed etiam vitam amittendam
existimarent, qui tandem fieri potuit, nisi homines ea,
quae ratione invenissent, eloquentia persuadere po- 10
tuissent? profecto nemo nisi gravi ac suavi commotus
oratione, cum viribus plurimum posset, ad ius voluisset
sine vi descendere, ut inter quos posset excellere, cum
iis se pateretur aequari et sua voluntate a iucundissi-
ma consuetudine recederet, quae praesertim iam natu- 15
rae vim optineret propter vetustatem. ac primo quidem
sic et nata et progressa longius eloquentia videtur et
item postea maximis in rebus pacis et belli cum sum-
mis hominum utilitatibus esse versata; postquam vero
commoditas quaedam, prava virtutis imitatrix, sine ra- 20
tione officii dicendi copiam consecuta est, tum ingenio
freta malitia pervertere urbes et vitas hominum labe-
factare assuevit.