Quis enim eorum qui haec minora animadvertunt non 70.1
intellegit Canachi signa rigidiora esse quam ut imitentur
veritatem? Calamidis dura illa quidem, sed tamen molli-
ora quam Canachi; nondum Myronis satis ad veritatem
adducta, iam tamen quae non dubites pulchra dicere; 5
pulchriora Polycliti et iam plane perfecta, ut mihi
quidem videri solent. similis in pictura ratio est: in qua
Zeuxim et Polygnotum et Timanthem et eorum, qui non
sunt usi plus quam quattuor coloribus, formas et linia-
menta laudamus; at in Aetione Nicomacho Protogene 10
Apelle iam perfecta sunt omnia. et nescio an reliquis in 71.1
rebus omnibus idem eveniat: nihil est enim simul et
inventum et perfectum; nec dubitari debet quin fuerint
ante Homerum poetae, quod ex eis carminibus intellegi
potest, quae apud illum et in Phaeacum et in procorum 5
epulis canuntur. quid, nostri veteres versus ubi sunt?
    'quos olim Fauni vatesque canebant,
    cum neque Musarum scopulos * * *
    * nec dicti studiosus quisquam erat ante hunc'
ait ipse de se nec mentitur in gloriando: sic enim sese res 10
habet. nam et Odyssia Latina est sic [in] tamquam opus
aliquod Daedali et Livianae fabulae non satis dignae
quae iterum legantur. atqui hic Livius [qui] primus fabu- 72.1
lam C. Claudio Caeci filio et M. Tuditano consulibus
docuit anno ipso ante quam natus est Ennius, post
Romam conditam autem quarto decumo et quingentesi-
mo, ut hic ait, quem nos sequimur. est enim inter scrip- 5
tores de numero annorum controversia. Accius autem a
Q. Maxumo quintum consule captum Tarento scripsit
Livium annis xxx post quam eum fabulam docuisse et
Atticus scribit et nos in antiquis commentariis invenimus;
docuisse autem fabulam annis post xi, C. Cornelio Q. 73.1
Minucio consulibus ludis Iuventatis, quos Salinator
Senensi proelio voverat. in quo tantus error Acci fuit,
ut his consulibus xl annos natus Ennius fuerit: quoi
aequalis fuerit Livius, minor fuit aliquanto is, qui primus 5
fabulam dedit, quam ii, qui multas docuerant ante hos
consules, et Plautus et Naevius. haec si minus apta viden- 74.1
tur huic sermoni, Brute, Attico adsigna, qui me inflam-
mavit studio inlustrium hominum aetates et tempora
persequendi.