Semper haec causa plurimum valuit, semper haec ratio 63.11
accusandi fuit honestissima, pro sociis, pro salute pro-
vinciae, pro exterarum nationum commodis inimicitias sus-
cipere, ad periculum accedere, operam, studium, laborem
interponere. Etenim si probabilis est eorum causa qui 64.1
iniurias suas persequi volunt (qua in re dolori suo, non rei
publicae commodis serviunt), quanto illa honestior causa
est, quae non solum probabilis videri sed etiam grata esse
debet, nulla privatim accepta iniuria sociorum atque ami- 5
corum populi Romani dolore atque iniuriis commoveri!
Nuper cum in P. Gabinium vir fortissimus et innocentis-
simus L. Piso delationem nominis postularet, et contra
Q. Caecilius peteret isque se veteres inimicitias iam diu
susceptas persequi diceret, cum auctoritas et dignitas 10
Pisonis valebat plurimum, tum illa erat causa iustissima,
quod eum sibi Achaei patronum adoptarant. Etenim cum 65.1
lex ipsa de pecuniis repetundis sociorum atque amicorum
populi Romani patrona sit, iniquum est non eum legis
iudicique actorem idoneum maxime putari quem actorem
causae suae socii defensoremque fortunarum suarum potis- 5
simum esse voluerunt. An quod ad commemorandum est
honestius, id ad probandum non multo videri debet
aequius? Vtra igitur est splendidior, utra inlustrior com-
memoratio, 'Accusavi eum cui quaestor fueram, quicum
me sors consuetudoque maiorum, quicum me deorum 10
hominumque iudicium coniunxerat,' an 'Accusavi rogatu
sociorum atque amicorum, delectus sum ab universa pro-
vincia qui eius iura fortunasque defenderem'? Dubitare
quisquam potest quin honestius sit eorum causa apud quos
quaestor fueris, quam eum cuius quaestor fueris accusare? 15