Atticvs Video quae sint in ponti- 2.58.1
ficio iure, sed quaero ecquidnam sit in legibus.
  Marcvs Pauca sane, Tite, et, ut arbitror, non
ignota uobis. Sed ea non tam ad religionem spectant
quam ad ius sepulcrorum. 'Hominem mortuum' 5
inquit lex in XII, 'in urbe ne sepelito neue urito'.
Credo uel propter ignis periculum. Quod autem addit
'neue urito', indicat non qui uratur sepeliri, sed
qui humetur.
  Atticvs Quid quod post XII in urbe sepulti 10
sunt clari uiri?
  Marcvs Credo, Tite, fuisse aut eos quibus hoc
ante hanc legem uirtutis causa tributum est, ut
Poplicolae, ut Tuberto, quod eorum posteri iure
tenuerunt, aut eos si qui hoc, ut C. Fabricius, uir- 15
tutis causa soluti legibus consecuti sunt. Sed <ut> in
urbe sepeliri lex uetat, sic decretum a pontificum
collegio, non esse ius in loco publico fieri sepulcrum.
Nostis extra portam Collinam aedem Honoris. Aram
in eo loco fuisse memoriae proditum est. Ad eam cum 20
<la>mina esset inuenta, et in ea scriptum <nomen> 'Hono-
ris', ea causa fuit <ut> aedis haec dedicare<tur>. Sed
quom multa in eo loco sepulcra fuissent, exarata
sunt. Statuit enim collegium locum publicum non
potuisse priuata religione obligari. 25
  Iam cetera in XII minuendi sumptus [sunt] 59.1
lamentationisque funeris, translata <sunt> de Solonis fere
legibus. 'Hoc plus', inquit, 'ne facito'. 'Rogum
ascea ne polito.' Nostis quae sequuntur. Discebamus
enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam 5
nemo discit. Extenuato igitur sumptu tribus reciniis
et tunicula purpurea et decem tibicinibus, tollit
<nimiam> lamentationem: 'mulieres genas ne radunto
neue lessum funeris ergo habento'. Hoc ueteres
interpretes, Sex. Aelius, L. Acilius, non satis se intel- 10
legere dixerunt, sed suspicari uestimenti aliquod genus
funebris, L. Aelius 'lessum' quasi lugubrem eiula-
tionem, ut uox ipsa significat. Quod eo magis iudico
uerum esse quia lex Solonis id ipsum uetat. Haec
laudabilia et locupletibus fere cum plebe communia. 15
Quod quidem maxime e natura est, tolli fortunae
discrimen in morte.
  Cetera item funebria quibus luctus auge- 60.1
tur, XII sustulerunt. 'Homini, inquit, mortuo ne
ossa legito, quo pos<t> funus faciat.' Excipit bellicam
peregrinamque mortem. Haec praeterea sunt in
legibus: de unctura quae seruilis <dicitur>, unctura 5
tollitur omnisque circumpotatio. Quae et recte tol-
luntur, neque tollerentur nisi fuissent. 'Ne sump-
tuosa respersio, ne longae coronae, ne acerrae'
praetereantur. Illa iam significatio est, laudis orna-
menta ad mortuos pertinere, quod coronam uirtute 10
partam et ei qui peperisset et eius parenti sine fraude
esse lex impositam iubet. Credoque, quod erat facti-
tatum ut uni plura <funera> fierent lectique plures ster-
nerentur, id quoque ne fieret lege sanctum est. Qua
in lege quom esset 'neue aurum addito', <uidetote> 15
quam humane excipiat altera lex, [praecipit altera
lege]: 'At cui auro dentes iuncti escunt, ast im cum
illo sepeliet uretue, se fraude esto.' Et simul illud
uidetote, aliud habitum esse sepelire et urere.
  Duae sunt praeterea leges de sepulcris, quarum 61.1
altera priuatorum aedificiis, altera ipsis sepulcris
cauet. Nam quod 'rogum bustumue nouum' uetat
'propius sexaginta pedes adigi aedes alienas inuito
domino', incendium uere<ri uide>tur: <item> ace<rram> 5
uetat. Quod autem '<f>orum', id est uestibulum sepul-
cri, 'bustumue usu capi', uetat, tuetur ius sepulcro-
rum. Haec habemus in XII, sane secundum naturam
quae norma legis est. Reliqua sunt in more: funus
ut indicatur, si quid ludorum; dom<in>usque funeris 10
utatur accenso atque lictoribus,
honoratorum 62.1
uirorum laudes in contione memorentur, easque
etiam cantus ad tibicinem prosequatur, cui nomen
neniae, quo uocabulo etiam <apud> Graecos cantus
lugubres nominantur. 5