Atticvs Gaudeo nostra iura ad natu- 2.62.6
ram accommodari, maiorumque sapientia admodum
delector. Sed [cedo] quaero, ut ceteri sumptus, sic
etiam sepulcrorum modum.
  Marcvs Recte requiris. Quos enim ad sumptus 10
progressa iam ista res sit, in C. Figuli sepulcro uidisse
<te> credo. Minimam olim istius rei fuisse cupiditatem
multa extant exempla maiorum. Nostrae quidem legis
interpretes, quo capite iubentur 'sumptum et luc-
tum' remouere a deorum Manium iure, hoc intel- 15
legant in primis, sepulcrorum magnificentiam esse
minuendam.
Nec haec a sapientissimis legum 63.1
scriptoribus neglecta sunt. Nam et Athenis iam ille
mos a Cecrope, ut aiunt, permansit <hu>cus<que> terra
humandi, qu<od> quom proxumi fecerant obductaque
terra erat, frugibus obserebatur, ut sinus et gremium 5
quasi matris mortuo tribueretur, solum autem frugi-
bus expiatum ut uiuis redderetur. Sequebantur epulae,
quas inibant propinqui coronati, apud quos de
mortui laude, quom ni<si> quid ueri erat <non> praedi-
catum <esset> (nam mentiri nefas habebatur), iusta 10
confecta erant.
Postea qu<o>m, ut scribit Phalereus 64.1
<Demetrius>, sumptuosa fieri funera et lamentabilia
coepissent, Solonis lege sublata sunt, quam legem
eisdem prope uerbis nostri decem uiri in decimam ta-
bulam coniecerunt. Nam de tribus reciniis et pleraque 5
illa Solonis sunt. De lamentis uero expressa uerbis
sunt: 'Mulieres genas ne radunto neue lessum funeris
ergo habento.'
  De sepulcris autem nihil est apud Solo-
nem amplius quam 'ne quis ea deleat neue alienum 10
inferat', poenaque est, 'si quis bustum (nam id
puto appellari τύμβον) aut monumentum' inquit
'aut columnam uiolarit, deiecerit, fregerit'. Sed post
aliquanto propter has amplitudines sepulcrorum, quas
in Ceramico uidemus, lege sanctum est, 'ne quis 15
sepulcrum faceret operosius quam quod decem
homines effecerint triduo',
neque id opere tecto- 65.1
rio exornari, nec 'hermas' hos quos uocant, lice-
bat imponi nec de mortui laude nisi in publicis sepul-
turis, nec ab alio nisi qui publice ad eam rem consti-
tutus esset dici licebat. Sublata etiam erat celebritas 5
uirorum ac mulierum, quo lamentatio minueretur;
<auget> enim luctum concursus hominum.
Quocirca 66.1
Pittacus omnino accedere quemquam uetat in funus
ali<en>orum. Sed ait rursus idem Demetrius increbuisse
eam funerum sepulcrorumque magnificentiam, quae
nunc fere Romae est. Quam consuetudinem lege 5
minuit ipse. Fuit enim hic uir, ut scitis, non solum
eruditissimus, sed etiam ciuis <d>e re publica maxime
<meritus> tuendaeque ciuitatis peritissimus. Is igitur
sumptum minuit non solum pe<cu>n<i>a sed etiam tem-
pore: ante lucem enim iussit efferri. Sepulcris autem 10
nouis finiuit modum; nam super terrae tumulum
noluit quid<quam> statui, nisi columellam tribus cubi-
tis ne<c> altiorem aut mensam aut labellum, et huic
procurationi certum magistratum praefecerat.
  Haec igitur Athenienses tui. Sed uidea- 67.1
mus Platonem, qui iusta funerum reicit ad interpretes
religionum; quem nos morem tenemus. De sepulcris
autem dicit haec: uetat ex agro culto eoue qui coli
possit, ullam partem sumi sepulcro; sed quae natura 5
agri tantum modo efficere possit, ut mortuorum cor-
pora sine detrimento uiuorum recipiat, ea potissi-
mum ut compleatur; quae autem terra fruges ferre
et ut mater cibos suppeditare possit, eam ne quis nobis
minuat neue uiuus neue mortuus. 10
Extrui autem 68.1
uetat sepulcrum altius, quam quod <quinque homines>
quinque diebus absoluerint, nec e lapide excitari plus
nec inponi, quam quod capiat laudem mortui incisam
ne plus quattuor hero<i>cis uersibus, quos longos appel- 5
lat Ennius. Habemus igitur huius quoque auctori-
tatem de sepulcris summi uiri a quo item funerum
sumptus praefinitur ex censibus a minis quinque usque
ad minam. [Deinceps dicit eadem illa de inmor-
talitate animorum et reliqua post mortem tranquil- 10
litate bonorum poenis impiorum.]
  Habetis igitur explicatum omnem, ut arbitror, 69.1
religionum locum.
  Qvintvs Nos uero, frater, et copiose quidem;
sed perge cetera.
  Marcvs Pergo equidem, et quoniam libitum 5
est uobis me ad haec inpellere, hodierno sermone
conficiam, spero, hoc praesertim die; uideo enim
Platonem idem fecisse omnemque orationem eius de
legibus peroratam esse uno aestiuo die. Sic igitur
faciam, et dicam de magistratibus. Id enim est pro- 10
fecto quod constituta religione rem publicam conti-
neat maxime.
  Atticvs Tu uero dic et istam rationem, quam
coepisti, tene.