Sunt etiam, qui negent in is qui <in> nostris libris 7.1
disputent fuisse earum rerum de quibus disputatur
scientiam. qui mihi videntur non solum vivis sed etiam
mortuis invidere.
  Restat unum genus reprehensorum, quibus Aca- 5
demiae ratio non probatur. quod gravius ferremus,
si quisquam ullam disciplinam philosophiae probaret
praeter eam quam ipse sequeretur; nos autem quo-
niam contra omnes qui * * dicere quae videntur sole-
mus, non possumus quin alii a nobis dissentiant re- 10
cusare. Quamquam nostra quidem causa facilis est,
qui verum invenire sine ulla contentione volumus idque
summa cura studioque conquirimus. etsi enim omnis
cognitio multis est obstructa difficultatibus eaque est
et in ipsis rebus obscuritas et in iudiciis nostris in- 15
firmitas, ut non sine causa antiquissimi et doctissimi
invenire se posse quod cuperent diffisi sint, tamen nec
illi defecerunt neque nos studium exquirendi defatigati
relinquemus. neque nostrae disputationes quicquam
aliud agunt nisi ut in utramque partem dicendo et 20
audiendo eliciant et tamquam exprimant aliquid quod
aut verum sit aut ad id quam proxime accedat; nec 8.1
inter nos et eos qui se scire arbitrantur quicquam
interest nisi quod illi non dubitant quin ea vera sint
quae defendunt, nos probabilia multa habemus, quae
sequi facile, adfirmare vix possumus. hoc autem 5
liberiores et solutiores sumus, quod integra nobis est
iudicandi potestas nec ut omnia quae praescripta [et
quibus] et quasi imperata sint defendamus necessitate
ulla cogimur. Nam ceteri primum ante tenentur ad-
stricti quam quid esset optimum iudicare potuerunt; 10
deinde infirmissimo tempore aetatis aut obsecuti amico
cuidam aut una aliquoius quem primum audierunt
oratione capti de rebus incognitis iudicant et ad quam-
cumque sunt disciplinam quasi tempestate delati ad
eam tamquam ad saxum adhaerescunt. nam quod 9.1
dicunt omnia se credere ei quem iudicent fuisse sapien-
tem, probarem, si id ipsum rudes et indocti iudicare
potuissent (statuere enim qui sit sapiens vel maxime
videtur esse sapientis). sed ut potuerint, <aut> omni- 5
bus rebus auditis, cognitis etiam reliquorum sententiis
iudicaverunt, aut re semel audita ad unius se auctori-
tatem contulerunt; sed nescio quo modo plerique errare
malunt eamque sententiam quam adamaverunt pugna-
cissime defendere quam sine pertinacia quid constan- 10
tissime dicatur exquirere.