Verum, uti dixi, ratio certa est Aetnensium et publicis et 2.3.109.1
privatis litteris consignata. Meae diligentiae pensum magis
in Leontino agro est exigendum propter hanc causam, quod
ipsi Leontini publice non sane me multum adiuverunt;
neque enim eos isto praetore hae decumanorum iniuriae 5
laeserunt, potius etiam, iudices, adiuverunt. Mirum fortasse
hoc vobis aut incredibile videatur, in tantis aratorum incom-
modis Leontinos, qui principes rei frumentariae fuerint,
expertis incommodorum atque iniuriarum fuisse. Hoc
causae est, iudices, quod in agro Leontino praeter unam 10
Mnasistrati familiam glebam Leontinorum possidet nemo.
Itaque Mnasistrati, hominis honestissimi atque optimi viri,
testimonium, iudices, audistis: ceteros Leontinos, quibus
non modo Apronius in agris sed ne tempestas quidem ulla
nocere potuit, exspectare nolite: etenim non modo incom- 15
modi nihil ceperunt, sed etiam in Apronianis illis rapinis in
quaestu sunt compendioque versati.
  Quapropter, quoniam Leontina civitas me atque legatio 110.1
propter eam quam dixi causam defecit, mihimet ineunda
ratio et via reperiunda est qua ad Aproni quaestum, sive
adeo qua ad istius ingentem immanemque praedam possim
pervenire. Agri Leontini decumae tertio anno venierunt 5
tritici medimnum xxxvi, hoc est tritici mod. cc et xvi
milibus. Magno, iudices, magno; neque enim hoc pos-
sum negare. Itaque necesse est aut damnum aut certe
non magnum lucrum fecisse decumanos; hoc enim solet
usu venire iis qui magno redemerunt. Quid, si ostendo in 111.1
hac una emptione lucri fieri tritici mod. c? quid, si cc?
quid, si ccc? quid, si cccc milia? dubitabitis etiam cui ista
tanta praeda quaesita sit? Iniquum me esse quispiam
dicet, qui ex lucri magnitudine coniecturam capiam furti 5
atque praedae. Quid, si doceo, iudices, eos qui cccc mod.
lucri faciunt damnum facturos fuisse, si tua iniquitas, si tui
ex cohorte recuperatores non intercederent, num quis poterit
in tanto lucro tantaque iniquitate dubitare quin propter im-
probitatem tuam tam magnos quaestus feceris, propter 10
magnitudinem quaestus improbus esse volueris?