Ex omni pecunia quam aratoribus solvere debuisti certis 2.3.181.1
nominibus deductiones fieri solebant, primum pro specta-
tione et collybo, deinde pro nescio quo cerario. Haec
omnia, iudices, non rerum certarum, sed furtorum improbis-
simorum sunt vocabula. Nam collybus esse qui potest, 5
cum utuntur omnes uno genere nummorum? Cerarium
vero—quid? quo modo hoc nomen ad rationes magistra-
tus, quo modo ad pecuniam publicam adlatum est? Nam
illud genus tertium deductionis erat eius modi, quasi non
modo liceret sed etiam oporteret, nec solum oporteret sed 10
plane necesse esset. Scribae nomine de tota pecunia binae
quinquagesimae detrahebantur. Quis tibi hoc concessit,
quae lex, quae senatus auctoritas, quae porro aequitas, ut
tantam pecuniam scriba tuus auferret sive de aratorum
bonis sive de populi Romani vectigalibus? Nam si potest 182.1
ista pecunia sine aratorum iniuria detrahi, populus Roma-
nus habeat, in tantis praesertim aerari angustiis; sin autem
et populus Romanus voluit, et aequum est ita solvi aratori-
bus, tuus apparitor parva mercede populi conductus de 5
aratorum bonis praedabitur? Et in hac causa scribarum
ordinem in me concitabit Hortensius et eorum commoda
a me labefactari atque oppugnari iura dicet? Quasi vero
hoc scribis ullo exemplo sit aut ullo iure concessum. Quid
ego vetera repetam aut quid eorum scribarum mentionem 10
faciam quos constat sanctissimos homines atque innocen-
tissimos fuisse? Non me fugit, iudices, vetera exempla pro
fictis fabulis iam audiri atque haberi: in his temporibus
versabor miseris ac perditis. Nuper, Hortensi, quaestor
fuisti. Quid tui scribae fecerint, tu potes dicere: ego de 15
meis hoc dico, cum in eadem ista Sicilia pro frumento
pecuniam civitatibus solverem et mecum duos frugalissimos
homines scribas haberem, L. Mamilium et L. Sergium, non
modo istas duas quinquagesimas, sed omnino nummum
nullum cuiquam esse deductum. Dicerem hoc mihi totum 20
esse attribuendum, iudices, si illi umquam hoc a me postu-
lassent, si umquam omnino cogitassent. Quam ob rem 183.1
enim scriba deducat, ac non potius mulio qui advexerit,
tabellarius cuius adventu certiores facti petiverunt, praeco
qui adire iussit, viator aut Venerius qui fiscum sustulit?
Quae pars operae aut opportunitatis in scriba est cur ei non 5
modo merces tanta detur, sed cur cum eo tantae pecuniae
partitio fiat? 'Ordo est honestus.' Quis negat, aut quid
ea res ad hanc rem pertinet? Est vero honestus, quod
eorum hominum fidei tabulae publicae periculaque magi-
stratuum committuntur. Itaque ex his scribis qui digni sunt 10
illo ordine, patribus familias, viris bonis atque honestis, per-
contamini quid sibi istae quinquagesimae velint: iam omni-
bus intellegetis novam rem totam atque indignam videri.
Ad eos me scribas revoca, si placet, noli hos colligere, qui 184.1
nummulis corrogatis de nepotum donis ac de scaenicorum
corollariis, cum decuriam emerunt, ex primo ordine explo-
sorum in secundum ordinem civitatis se venisse dicunt.
Eos scribas tecum disceptatores huius criminis habebo qui 5
istos scribas esse moleste ferunt. Tametsi cum in eo or-
dine videamus esse multos non idoneos, qui ordo industriae
propositus est et dignitati, mirabimur turpis aliquos ibi
esse quo cuivis pretio licet pervenire? Tu ex pecunia pu-
blica HS terdeciens scribam tuum permissu tuo cum abstu- 10
lisse fateare, reliquam tibi ullam defensionem putas esse?
hoc quemquam ferre posse, hoc quemquam denique nunc
tuorum advocatorum animo aequo audire arbitrare, qua in
civitate C. Catoni, consulari homini, clarissimo viro, HS
viii lis aestimata sit, in eadem civitate apparitori tuo esse 15
concessum ut HS terdeciens uno nomine auferret?