Hinc ille est anulus aureus quo tu istum in contione 2.3.185.1
donasti; quae tua donatio singulari impudentia nova Siculis
omnibus, mihi vero etiam incredibilis videbatur. Saepe
enim nostri imperatores superatis hostibus, optime re pu-
blica gesta, scribas suos anulis aureis in contione donarunt: 5
tu vero quibus rebus gestis, quo hoste superato contionem
donandi causa advocare ausus es? Neque enim solum
scribam tuum anulo, sed etiam virum fortissimum ac tui
dissimillimum, Q. Rubrium, excellentem virtute auctoritate
copiis, corona et phaleris et torque donasti, M. Cossutium, 10
sanctissimum virum atque honestissimum, M. Castricium,
summo splendore ingenio gratia praeditum. Quid haec 186.1
sibi horum trium civium Romanorum dona voluerunt?
Siculos praeterea potentissimos nobilissimosque donasti, qui
non, quem ad modum sperasti, tardiores fuerunt, sed orna-
tiores tuo iudicio ad testimonia dicenda venerunt. Quibus 5
ex hostium spoliis, de qua victoria, qua ex praeda aut
manubiis haec abs te donatio constituta est? an quod te
praetore paucorum adventu myoparonum classis pulcher-
rima, Siciliae praesidium propugnaculumque provinciae,
piratarum manibus incensa est? an quod ager Syracusanus 10
praedonum incendiis te praetore vastatus est? an quod
forum Syracusanum nauarchorum sanguine redundavit? an
quod in portu Syracusano piraticus myoparo navigavit?
Nihil possum reperire quam ob rem te in istam amentiam
incidisse arbitrer, nisi forte id egisti ut hominibus ne obli- 15
visci quidem rerum tuarum [male gestarum] liceret.
  Anulo est aureo scriba donatus, et ad eam donationem 187.1
contio est advocata. Quod erat os tuum, cum videbas in
contione eos homines quorum ex bonis istum anulo aureo
donabas, qui ipsi anulos aureos posuerant liberisque suis
detraxerant, ut esset unde scriba tuus hoc tuum munus ac 5
beneficium tueretur? quae porro praefatio tuae donationis
fuit? Illa scilicet vetus atque imperatoria, Qvandoqve tv
qvidem in proelio, in bello, in re militari—cuius ne
mentio quidem te praetore ulla facta est: an illa, Qvando-
qve tv nvlla vmqvam mihi in cvpiditate ac tvrpitv- 10
dine defvisti omnibvsqve in isdem flagitiis mecvm et
in legatione et in praetvra et hic in Sicilia versatvs
es, ob eas res te, qvoniam re locvpletavi, hoc anvlo
avreo dono? Vera haec fuisset oratio; neque enim iste
anulus aureus abs te datus istum virum fortem, sed homi- 15
nem locupletem esse declarat. Ita eundem anulum ab alio
datum testem virtutis duceremus, abs te donatum comitem
pecuniae iudicamus.