Ac primo, iudices, hoc signum Mercuri dicebat iste Tyn- 2.4.91.1
daritanos M. Marcello huic Aesernino vendidisse, atque
hoc sua causa etiam M. Marcellum ipsum sperabat esse
dicturum; quod mihi numquam veri simile visum est,
adulescentem illo loco natum, patronum Siciliae, nomen 5
suum isti ad translationem criminis commodaturum.
Verum tamen ita mihi res tota provisa atque praecauta est
ut, si maxime esset inventus qui in se suscipere istius culpam
crimenque cuperet, tamen is proficere nihil posset. Eos
enim deduxi testis et eas litteras deportavi ut de istius facto 10
dubium esse nemini possit. Publicae litterae sunt depor- 92.1
tatum Mercurium esse Messanam sumptu publico; dicunt
quanti; praefuisse huic negotio publice legatum Poleam.
Quid? is ubi est? Praesto est, testis est. Proagori So-
patri iussu. Quis est hic? Qui ad statuam adstrictus est. 5
Quid? is ubi est? Vidistis hominem et verba eius audistis.
Demoliendum curavit Demetrius gymnasiarchus, quod is ei
loco praeerat. Quid? hoc nos dicimus? Immo vero ipse
praesens. Romae nuper ipsum istum esse pollicitum sese
id signum legatis redditurum si eius rei testificatio tolleretur 10
cautumque esset eos testimonium non esse dicturos,—dixit
hoc apud vos Zosippus, et Ismenias, homines nobilissimi et
principes Tyndaritanae civitatis.
  Quid? Agrigento nonne eiusdem P. Scipionis monu- 93.1
mentum, signum Apollinis pulcherrimum, cuius in femore
litteris minutis argenteis nomen Myronis erat inscriptum, ex
Aesculapi religiosissimo fano sustulisti? Quod quidem,
iudices, cum iste clam fecisset, cum ad suum scelus illud 5
furtumque nefarium quosdam homines improbos duces
atque adiutores adhibuisset, vehementer commota civitas
est. Vno enim tempore Agrigentini beneficium Africani,
religionem domesticam, ornamentum urbis, indicium vi-
ctoriae, testimonium societatis requirebant. Itaque ab iis qui 10
principes in ea civitate erant praecipitur et negotium datur
quaestoribus et aedilibus ut noctu vigilias agerent ad aedis
sacras. Etenim iste Agrigenti—credo propter multitudinem
illorum hominum atque virtutem, et quod cives Romani,
viri fortes atque honesti, permulti in illo oppido con- 15
iunctissimo animo cum ipsis Agrigentinis vivunt ac negoti-
antur—non audebat palam poscere aut tollere quae place-
bant. Herculis templum est apud Agrigentinos non longe 94.1
a foro, sane sanctum apud illos et religiosum. Ibi est ex
aere simulacrum ipsius Herculis, quo non facile dixerim
quicquam me vidisse pulchrius—tametsi non tam multum
in istis rebus intellego quam multa vidi—usque eo, iudices, 5
ut rictum eius ac mentum paulo sit attritius, quod in preci-
bus et gratulationibus non solum id venerari verum etiam
osculari solent. Ad hoc templum, cum esset iste Agrigenti,
duce Timarchide repente nocte intempesta servorum arma-
torum fit concursus atque impetus. Clamor a vigilibus 10
fanique custodibus tollitur; qui primo cum obsistere ac
defendere conarentur, male mulcati clavis ac fustibus
repelluntur. Postea convulsis repagulis ecfractisque valvis
demoliri signum ac vectibus labefactare conantur. Interea
ex clamore fama tota urbe percrebruit expugnari deos patrios, 15
non hostium adventu necopinato neque repentino prae-
donum impetu, sed ex domo atque ex cohorte praetoria
manum fugitivorum instructam armatamque venisse. Nemo 95.1
Agrigenti neque aetate tam adfecta neque viribus tam in-
firmis fuit qui non illa nocte eo nuntio excitatus surrexerit,
telumque quod cuique fors offerebat arripuerit. Itaque
brevi tempore ad fanum ex urbe tota concurritur. Horam 5
amplius iam in demoliendo signo permulti homines molie-
bantur; illud interea nulla lababat ex parte, cum alii vecti-
bus subiectis conarentur commovere, alii deligatum omnibus
membris rapere ad se funibus. Ac repente Agrigentini
concurrunt; fit magna lapidatio; dant sese in fugam istius 10
praeclari imperatoris nocturni milites. Duo tamen sigilla
perparvula tollunt, ne omnino inanes ad istum praedonem
religionum revertantur. Numquam tam male est Siculis
quin aliquid facete et commode dicant, velut in hac re
aiebant in labores Herculis non minus hunc immanissi- 15
mum verrem quam illum aprum Erymanthium referri
oportere.