Tametsi ita de meo facto loquor quasi ego illud mea 2.1.29.13
voluntate potius quam vestra iniuria adductus fecerim. Inter- 30.1
posuistis accusatorem qui, cum ego mihi c et x dies solos
in Siciliam postulassem, c et viii sibi in Achaiam postularet.
Mensis mihi tris cum eripuissetis ad agendum maxime
adpositos, reliquum omne tempus huius anni me vobis re- 5
missurum putastis, ut, cum horis nostris nos essemus usi,
tu binis ludis interpositis quadragesimo post die responderes,
deinde ita tempus duceretur ut a M'. Glabrione praetore
et a magna parte horum iudicum ad praetorem alium iu-
dicesque alios veniremus. Hoc si ego non vidissem, si me 31.1
non omnes noti ignotique monuissent id agi, id cogitari, in
eo elaborari ut res in illud tempus reiceretur, credo, si meis
horis in accusando uti voluissem, vererer ne mihi crimina
non suppeterent, ne oratio deesset, ne vox viresque deficerent, 5
ne, quem nemo prima actione defendere ausus esset, eum
ego bis accusare non possem. Ego meum consilium cum
iudicibus tum populo Romano probavi: nemo est qui alia
ratione istorum iniuriae atque impudentiae potuisse obsisti
arbitretur. Etenim qua stultitia fuissem, si, quam diem qui 10
istum eripiendum redemerunt in cautione viderunt,—cum ita
caverent, 'si post Kalendas Ianuarias in consilium iretur',—
in eam diem ego, cum potuissem vitare, incidissem? Nunc 32.1
mihi temporis eius quod mihi ad dicendum datur, quoniam
in animo est causam omnem exponere, habenda ratio est
diligenter.
  Itaque primum illum actum istius vitae turpissimum et 5
flagitiosissimum praetermittam. Nihil a me de pueritiae suae
flagitiis audiet, nihil ex illa impura adulescentia sua; quae
qualis fuerit aut meministis, aut ex eo quem sui simillimum
produxit recognoscere potestis. Omnia praeteribo quae
mihi turpia dictu videbuntur, neque solum quid istum audire, 10
verum etiam quid me deceat dicere considerabo. Vos,
quaeso, date hoc et concedite pudori meo ut aliquam partem
de istius impudentia reticere possim. Omne illud tempus 33.1
quod fuit antequam iste ad magistratus remque publicam
accessit, habeat per me solutum ac liberum. Sileatur de
nocturnis eius bacchationibus ac vigiliis; lenonum, alea-
torum, perductorum nulla mentio fiat; damna, dedecora, 5
quae res patris eius, aetas ipsius pertulit, praetereantur;
lucretur indicia veteris infamiae; patiatur eius vita reliqua
me hanc tantam iacturam criminum facere. Quaestor Cn. 34.1
Papirio consuli fuisti abhinc annos quattuordecim. Ex ea
die ad hanc diem quae fecisti in iudicium voco: hora nulla
vacua a furto, scelere, crudelitate, flagitio reperietur. Hi
sunt anni consumpti in quaestura et legatione Asiatica et 5
praetura urbana et praetura Siciliensi; quare haec eadem
erit quadripertita distributio totius accusationis meae.