Hoc idem transfero in magistratus, curationes, sacerdotia; 2.2.126.1
quibus in rebus non solum hominum iura, sed etiam
deorum immortalium religiones omnis repudiavit. Syracusis
lex est de religione, quae in annos singulos Iovis sacerdotem
sortito capi iubeat, quod apud illos amplissimum sacerdo- 5
tium putatur: cum suffragiis tres ex tribus generibus creati 127.1
sunt, res revocatur ad sortem. Perfecerat iste imperio ut
pro suffragio Theomnastus, familiaris suus, in tribus illis
renuntiaretur: in sorte, cui imperare non potuerat, exspecta-
bant homines quidnam acturus esset. Homo, id quod 5
erat facillimum, primo vetat sortiri: iubet extra sortem
Theomnastum renuntiari. Negant id Syracusani per reli-
giones sacrorum ullo modo fieri posse, fas denique negant
esse. Iubet iste sibi legem recitari. Recitatur; in qua
scriptum erat ut, quot essent renuntiati, tot in hydriam 10
sortes conicerentur; cuium nomen exisset, ut is haberet id
sacerdotium. Iste homo ingeniosus et peracutus, 'Optime,'
inquit, 'nempe scriptum ita est, Qvot renvntiati ervnt.
Quot ergo, inquit, sunt renuntiati?' Respondent, 'Tres.'
'Numquid igitur oportet nisi tres sortis conici, unam 15
educi?' 'Nihil.' Conici iubet tres, in quibus omnibus
esset inscriptum nomen Theomnasti. Fit clamor maximus,
cum id universis indignum ac nefarium videretur. Ita
Iovis illud sacerdotium amplissimum per hanc rationem
Theomnasto datur. 20
  Cephaloedi mensis est certus, quo mense sacerdotem 128.1
maximum creari oporteat. Erat eius honoris cupidus
Artemo quidam, Climachias cognomine, homo sane locu-
ples et domi nobilis. Sed is fieri nullo modo poterat si
Herodotus quidam adesset: ei locus ille atque honos in 5
illum annum ita deberi putabatur ut ne Climachias quidem
contra diceret. Res ad istum defertur et istius more
deciditur: toreumata sane nota et pretiosa auferuntur.
Herodotus Romae erat; satis putabat se ad comitia tempore
venturum si pridie venisset. Iste, ne aut alio mense ac 10
fas erat comitia haberentur, aut Herodoto praesenti honos
adimeretur, (id quod iste non laborabat, Climachias minime
volebat), excogitat—dixi iam dudum, non est homo acutior
quisquam nec fuit—excogitat, inquam, quem ad modum
mense illo legitimo comitia haberentur nec tamen Herodotus 15
adesse posset. Est consuetudo Siculorum ceterorumque 129.1
Graecorum, quod suos dies mensisque congruere volunt
cum solis lunaeque ratione, ut non numquam, si quid
discrepet, eximant unum aliquem diem aut summum
biduum ex mense, quos illi exaeresimos dies nominant; 5
item non numquam uno die longiorem mensem faciunt
aut biduo. Quae cum iste cognosset novus astrologus,
qui non tam caeli rationem quam caelati argenti duceret,
eximi iubet non diem ex mense, sed ex anno unum dimi-
diatumque mensem hoc modo ut, quo die verbi causa 10
esse oporteret Idus Ianuarias, <is> eo die Kalendas Martias
proscribi iuberet: itaque fit omnibus recusantibus et
plorantibus. Dies is erat legitimus comitiis habendis. Eo
modo sacerdos Climachias renuntiatus est. Herodotus 130.1
cum Roma revertitur, diebus, ut ipse putabat, xv ante
comitia, offendit eum mensem qui consequitur mensem
comitialem, comitiis iam abhinc xxx diebus factis. Tunc
Cephaloeditani fecerunt intercalarium xxxxv dies longum, 5
ut reliqui menses in suam rationem reverterentur. Hoc si
Romae fieri posset, certe aliqua ratione expugnasset iste ut
dies xxxxv inter binos ludos tollerentur, per quos solos
iudicium fieri posset.