Iam vero censores quem ad modum isto praetore in 2.2.131.1
Sicilia creati sint, operae pretium est cognoscere. Ille
enim est magistratus apud Siculos qui diligentissime
mandatur a populo propter hanc causam, quod omnes
Siculi ex censu quotannis tributa conferunt, in censu 5
habendo potestas omnis aestimationis habendae summaeque
faciendae censori permittitur. Itaque et populus cui maxi-
mam fidem suarum rerum habeat maxima cura deligit, et
propter magnitudinem potestatis hic magistratus a populo
summa ambitione contenditur. In ea re iste nihil obscure 132.1
facere voluit, non in sortitione fallere neque dies de fastis
eximere. Nihil sane vafre nec malitiose facere conatus est;
sed ut studia cupiditatesque honorum atque ambitiones
ex omnibus civitatibus tolleret, quae res evertendae rei 5
publicae solent esse, ostendit sese in omnibus civitatibus
censores esse facturum. Tanto mercatu praetoris indicto 133.1
concurritur undique ad istum Syracusas; flagrabat domus
tota praetoria studio hominum et cupiditate; nec mirum
omnibus comitiis tot civitatum unam in domum revocatis,
tantaque ambitione provinciae totius in uno cubiculo 5
inclusa. Exquisitis palam pretiis et licitationibus factis,
discribebat censores binos in singulas civitates Timarchides.
Is suo labore suisque accessionibus huius negoti atque
operis molestia consequebatur ut ad istum sine ulla sollici-
tudine summa pecuniae referretur. Iam hic Timarchides 10
quantam pecuniam fecerit plane adhuc cognoscere non
potuistis; verum tamen priore actione quam varie, quam
improbe praedatus esset, multorum testimoniis cognovistis.
  Sed ne miremini qua ratione hic tantum apud istum 134.1
libertus potuerit, exponam vobis breviter quid hominis
sit, ut et istius nequitiam qui illum secum habuerit, eo
praesertim numero ac loco, et calamitatem provinciae
cognoscatis. In mulierum corruptelis et in omni eius modi 5
luxuria atque nequitia mirandum in modum reperiebam
hunc Timarchidem ad istius flagitiosas libidines singula-
remque nequitiam natum atque aptum fuisse; investigare,
adire, appellare, corrumpere, quidvis facere in eius modi
rebus quamvis callide, quamvis audacter, quamvis impu- 10
denter; eundem mira quaedam excogitare genera furandi;
nam ipsum Verrem tantum avaritia semper hiante atque
imminente fuisse, ingenio et cogitatione nulla, ut quicquid
sua sponte faciebat, item ut vos Romae cognovistis, eripere
potius quam fallere videretur. Haec vero huius erat ars et 135.1
malitia miranda, quod accuratissime tota provincia quid
cuique accidisset, quid cuique opus esset, indagare et
odorari solebat; omnium adversarios, omnium inimicos
diligenter cognoscere, conloqui, attemptare; ex utraque 5
parte causas voluntates perspicere, facultates et copias;
quibus opus esset metum offerre, quibus expediret spem
ostendere; accusatorum et quadruplatorum quicquid erat,
habebat in potestate; quod cuique negoti conflare volebat,
nullo labore faciebat; istius omnia decreta imperia litteras 10
peritissime et callidissime venditabat. Ac non solum erat 136.1
administer istius cupiditatum, verum etiam ipse sui memi-
nerat, neque solum nummos, si qui isti exciderant, tollere
solebat, ex quibus pecuniam maximam fecit, sed etiam
voluptatum flagitiorumque istius ipse reliquias colligebat. 5
Itaque in Sicilia non Athenionem, qui nullum oppidum
cepit, sed Timarchidem fugitivum omnibus oppidis per
triennium scitote regnasse; in Timarchidi potestate socio-
rum populi Romani antiquissimorum atque amicissimorum
liberos, matres familias, bona fortunasque omnis fuisse. 10
Is igitur, ut dico, Timarchides in omnis civitates accepto
pretio censores dimisit: comitia isto praetore censorum ne
simulandi quidem causa fuerunt.