Etenim cum conplector animo, quattuor reperio cau- 15.1
sas, cur senectus misera videatur, unam quod avocet
a rebus gerendis, alteram quod corpus faciat infirmius,
tertiam quod privet fere omnibus voluptatibus, quar-
tam quod haud procul absit a morte. earum si placet 5
causarum quanta quamque sit iusta una quaeque, vi-
deamus.
  A rebus gerendis senectus abstrahit. quibus? an iis
quae iuventute geruntur et viribus? nullaene igitur
res sunt seniles quae vel infirmis corporibus animo 10
tamen administrentur? nihil ergo agebat Q. Maximus,
nihil L. Paulus, pater tuus, socer optimi viri filii mei?
ceteri senes, Fabricii Curii Coruncanii, cum rem pu-
blicam consilio et auctoritate defendebant, nihil age-
bant? ad Appi Claudi senectutem accedebat etiam ut 16.1
caecus esset; tamen is, cum sententia senatus inclinaret
ad pacem cum Pyrrho foedusque faciendum, non dubi-
tavit dicere illa quae versibus persecutus est Ennius:
    'Quo vobis mentes, rectae quae stare solebant 5
    antehac, dementes sese flexere viai?'
ceteraque gravissime; notum enim vobis carmen est;
et tamen ipsius Appi extat oratio. atque haec ille egit
septimo decimo anno post alterum consulatum, cum
inter duos consulatus anni decem interfuissent censor- 10
que ante superiorem consulatum fuisset; ex quo intel-
legitur Pyrrhi bello grandem sane fuisse; et tamen
sic a patribus accepimus. nihil igitur adferunt qui in 17.1
re gerunda versari senectutem negant, similesque sunt,
ut si qui gubernatorem in navigando nihil agere dicant,
cum alii malos scandant, alii per foros cursent, alii
sentinam exhauriant, ille autem clavum tenens quietus 5
sedeat in puppi, non faciat ea quae iuvenes, at vero
multo maiora et meliora faciat. non viribus aut ve-
locitate aut celeritate corporum res magnae geruntur,
sed consilio auctoritate sententia; quibus non modo
non orbari, sed etiam augeri senectus solet. nisi forte 18.1
ego vobis, qui et miles et tribunus et legatus et consul
versatus sum in vario genere bellorum, cessare nunc
videor, cum bella non gero; at senatui quae sint ge-
renda, praescribo et quo modo, Karthagini cum male 5
iam diu cogitanti bellum multo ante denuntio; de qua
vereri non ante desinam quam illam excisam esse
cognovero. quam palmam utinam di inmortales Sci- 19.1
pio tibi reservent, ut avi reliquias persequare! cuius
a morte tertius hic et tricesimus annus est, sed me-
moriam illius viri omnes excipient anni consequentes.
anno ante me censorem mortuus est, novem annis post 5
meum consulatum, cum consul iterum me consule cre-
atus esset. num igitur si ad centesimum annum vixis-
set, senectutis eum suae paeniteret? nec enim excur-
sione nec saltu nec eminus hastis aut comminus gla-
diis uteretur, sed consilio ratione sententia. quae nisi 10
essent in senibus, non summum consilium maiores no-
stri appellassent senatum. apud Lacedaemonios qui- 20.1
dem ii qui amplissimum magistratum gerunt, ut sunt
sic etiam nominantur senes. quodsi legere aut audire
voletis externa, maximas res publicas ab adulescenti-
bus labefactatas, a senibus sustentatas et restitutas 5
reperietis.