Nec nunc quidem vires desidero adulescentis (is enim 27.1
erat locus alter de vitiis senectutis), non plus quam
adulescens tauri aut elephanti desiderabam. quod est,
eo decet uti et quicquid agas, agere pro viribus. quae
enim vox potest esse contemptior quam Milonis Cro- 5
toniatae? qui cum iam senex esset athletasque se exer-
centes in curriculo videret, aspexisse lacertos suos di-
citur inlacrimansque dixisse: 'at hi quidem mortui iam
sunt.' non vero tam isti quam tu ipse nugator! neque
enim ex te umquam es nobilitatus, sed ex lateribus 10
et lacertis tuis. nihil Sex. Aelius tale, nihil multis annis
ante Ti. Coruncanius, nihil modo P. Crassus, a quibus
iura civibus praescribebantur; quorum usque ad ex-
tremum spiritum est provecta prudentia. orator metuo 28.1
ne languescat senectute; est enim munus eius non in-
genii solum, sed laterum etiam et virium. omnino ca-
norum illud in voce splendescit etiam nescio quo pacto
in senectute, quod equidem adhuc non amisi, et videtis 5
annos; sed tamen est decorus senis sermo quietus et
remissus facitque persaepe ipsa sibi audientiam diserti
senis cocta et mitis oratio. quam si ipse exequi ne-
queas, possis tamen Scipioni praecipere et Laelio. quid
enim est iucundius senectute stipata studiis iuventutis? 10
an ne tales quidem vires senectuti relinquemus ut adu- 29.1
lescentes doceat, instituat, ad omne officii munus in-
struat? quo quidem opere quid potest esse prae-
clarius? mihi vero et Cn. et P. Scipiones et avi tui duo
L. Aemilius et P. Africanus comitatu nobilium iuvenum 5
fortunati videbantur nec ulli bonarum artium magistri
non beati putandi, quamvis consenuerint vires atque
defecerint. etsi ipsa ista defectio virium adulescentiae
vitiis efficitur saepius quam senectutis; libidinosa enim
et intemperans adulescentia effetum corpus tradit se- 10
nectuti. Cyrus quidem apud Xenophontem eo sermone 30.1
quem moriens habuit, cum admodum senex esset, negat
se umquam sensisse senectutem suam imbecilliorem
factam quam adulescentia fuisset. ego L. Metellum
memini puer, qui cum quadriennio post alterum con- 5
sulatum pontifex maximus factus esset, viginti et duos
annos ei sacerdotio praefuit, ita bonis esse viribus ex-
tremo tempore aetatis, ut adulescentiam non requi-
reret. nihil necesse est mihi de me ipso dicere, quam-
quam est id quidem senile aetatique nostrae concedi- 10
tur. videtisne ut apud Homerum saepissime Nestor de 31.1
virtutibus suis praedicet? iam enim tertiam aetatem
hominum videbat nec erat ei verendum ne vera prae-
dicans de se nimis videretur aut insolens aut loquax.
etenim ut ait Homerus 'ex eius lingua melle dulcior 5
fluebat oratio', quam ad suavitatem nullis egebat cor-
poris viribus. et tamen dux ille Graeciae nusquam
optat ut Aiacis similes habeat decem, sed ut Nestoris;
quod si sibi acciderit, non dubitat quin brevi sit Troia
peritura. sed redeo ad me. quartum ago annum et 32.1
octogesimum; vellem equidem idem possem gloriari
quod Cyrus, sed tamen hoc queo dicere, non me qui-
dem iis esse viribus quibus aut miles bello Punico aut
quaestor eodem bello aut consul in Hispania fuerim 5
aut quadriennio post, cum tribunus militaris depugnavi
apud Thermopylas M'. Glabrione consule, sed tamen
ut vos videtis non plane me enervavit, non adflixit se-
nectus, non curia vires meas desiderat, non rostra, non
amici, non clientes, non hospites. nec enim umquam 10
sum adsensus veteri illi laudatoque proverbio quod
monet 'mature fieri senem, si diu velis senex esse.'
ego vero me minus diu senem esse mallem quam esse
senem ante quam essem. itaque nemo adhuc convenire
me voluit cui fuerim occupatus. at minus habeo virium 33.1
quam vestrum utervis. ne vos quidem T. Ponti cen-
turionis vires habetis; num idcirco est ille praestan-
tior? moderatio modo virium adsit et tantum quan-
tum potest quisque nitatur; ne ille non magno desi- 5
derio tenebitur virium. Olympiae per stadium ingres-
sus esse Milo dicitur, cum humeris sustineret bovem.
utrum igitur has corporis an Pythagorae tibi malis
vires ingenii dari? denique isto bono utare, dum ad-
sit, cum absit, ne requiras, nisi forte adulescentes 10
pueritiam, paulum aetate progressi adulescentiam de-
bent requirere. cursus est certus aetatis et una via
naturae eaque simplex suaque cuique parti aetatis
tempestivitas est data, ut et infirmitas puerorum et
ferocitas iuvenum et gravitas iam constantis aetatis 15
et senectutis maturitas naturale quiddam habeat, quod
suo tempore percipi debeat. audire te arbitror Scipio, 34.1
hospes tuus avitus Masinissa quae faciat hodie nona-
ginta natus annos; cum ingressus iter pedibus sit, in
equum omnino non ascendere, cum autem equo, ex
equo non descendere, nullo imbri, nullo frigore ad- 5
duci ut capite operto sit, summam esse in eo siccitatem
corporis, itaque omnia exequi regis officia et munera.
potest igitur exercitatio et temperantia etiam in se-
nectute conservare aliquid pristini roboris.