Sed quid ego Graecorum? nescio quo modo me ma- 1.55.1
gis nostra delectant. Omnes hoc historici, Fabii, Gellii,
sed proxume Coelius: Cum bello Latino ludi votivi ma-
xumi primum fierent, civitas ad arma repente est exci-
tata, itaque ludis intermissis instaurativi constituti sunt. 5
Qui ante quam fierent, cumque iam populus consedisset,
servus per circum, cum virgis caederetur, furcam fe-
rens ductus est. Exin cuidam rustico Romano dor-
mienti visus est venire, qui diceret praesulem sibi non
placuisse ludis, idque ab eodem iussum esse eum se- 10
natui nuntiare; illum non esse ausum. Iterum esse
idem iussum et monitum, ne vim suam experiri vel-
let; ne tum quidem esse ausum. Exin filium eius esse
mortuum, eandem in somnis admonitionem fuisse ter-
tiam. Tum illum etiam debilem factum rem ad ami- 15
cos detulisse, quorum de sententia lecticula in curiam
esse delatum, cumque senatui somnium enarravisset,
pedibus suis salvum domum revertisse. Itaque somnio
comprobato a senatu ludos illos iterum instauratos
memoriae proditum est. C. vero Gracchus multis dixit, 56.1
ut scriptum apud eundem Coelium est, sibi in somnis
quaesturam pete<re dubita>nti Ti. fratrem visum esse
dicere, quam vellet cunctaretur, tamen eodem sibi leto,
quo ipse interisset, esse pereundum. Hoc, ante quam 5
tribunus plebi C. Gracchus factus esset, et se audisse
scribit Coelius et dixisse <eum> multis. Quo somnio quid
inveniri potest certius?
  Quid? illa duo somnia, quae creberrume comme-
morantur a Stoicis, quis tandem potest contemnere? 10
unum de Simonide: Qui cum ignotum quendam pro-
iectum mortuum vidisset eumque humavisset haberet-
que in animo navem conscendere, moneri visus est,
ne id faceret, ab eo, quem sepultura adfecerat; si na-
vigavisset, eum naufragio esse periturum; itaque Si- 15
monidem redisse, perisse ceteros, qui tum navigassent.
Alterum ita traditum clarum admodum somnium: Cum 57.1
duo quidam Arcades familiares iter una facerent et
Megaram venissent, alterum ad cauponem devertisse,
ad hospitem alterum. Qui ut cenati quiescerent, con-
cubia nocte visum esse in somnis ei, qui erat in ho- 5
spitio, illum alterum orare, ut subveniret, quod sibi
a caupone interitus pararetur; eum primo perterritum
somnio surrexisse; dein cum se conlegisset idque vi-
sum pro nihilo habendum esse duxisset, recubuisse;
tum ei dormienti eundem illum visum esse rogare, ut, 10
quoniam sibi vivo non subvenisset, mortem suam ne
inultam esse pateretur; se interfectum in plaustrum
a caupone esse coniectum et supra stercus iniectum;
petere, ut mane ad portam adesset, prius quam plau-
strum ex oppido exiret. Hoc vero eum somnio com- 15
motum mane bubulco praesto ad portam fuisse, quae-
sisse ex eo, quid esset in plaustro; illum perterritum
fugisse, mortuum erutum esse, cauponem re patefacta
poenas dedisse.