Atque haec ostentorum genera mirabile nihil ha- 2.66.1
bent; quae cum facta sunt, tum ad coniecturam ali-
qua interpretatione revocantur, ut illa tritici grana
in os pueri Midae congesta aut apes, quas dixisti in
labris Platonis consedisse pueri, non tam mirabilia 5
sint quam coniecta belle; quae tamen vel ipsa falsa
esse vel ea, quae praedicta sunt, fortuito cecidisse
potuerunt. De ipso Roscio potest illud quidem esse
falsum, ut circumligatus fuerit angui, sed ut in cunis
fuerit anguis, non tam est mirum, in Solonio prae- 10
sertim, ubi ad focum angues nundinari solent. Nam
quod haruspices responderint nihil illo clarius, nihil
nobilius fore, miror deos immortales histrioni futuro
claritatem ostendisse, nullam ostendisse Africano. At- 67.1
que etiam a te Flaminiana ostenta collecta sunt: quod
ipse et equus eius repente conciderit; non sane mira-
bile hoc quidem! quod evelli primi hastati signum
non potuerit; timide fortasse signifer evellebat, quod 5
fidenter infixerat. Nam Dionysii equus quid attulit
admirationis, quod emersit e flumine quodque habuit
apes in iuba? Sed quia brevi tempore regnare coe-
pit, quod acciderat casu, vim habuit ostenti. At La-
cedaemoniis in Herculis fano arma sonuerunt, eius- 10
demque dei Thebis valvae clausae subito se aperue-
runt, eaque scuta, quae fuerant sublime fixa, sunt
humi inventa. Horum cum fieri nihil potuerit sine
aliquo motu, quid est, cur divinitus ea potius quam
casu facta esse dicamus? At in Lysandri statuae 68.1
capite Delphis extitit corona ex asperis herbis, et qui-
dem subita. Itane? censes ante coronam herbae ex-
titisse, quam conceptum esse semen? herbam autem
asperam credo avium congestu, non humano satu; 5
iam, quicquid in capite est, id coronae simile videri
potest. Nam quod eodem tempore stellas aureas Ca-
storis et Pollucis Delphis positas decidisse, neque eas
usquam repertas esse dixisti, furum id magis factum
quam deorum videtur. Simiae vero Dodonaeae impro- 69.1
bitatem historiis Graecis mandatam esse demiror. Quid
minus mirum quam illam monstruosissumam bestiam
urnam evertisse, sortes dissupavisse? Et negant hi-
storici Lacedaemoniis ullum ostentum hoc tristius ac- 5
cidisse! Nam illa praedicta Veientium, si lacus Al-
banus redundasset isque in mare fluxisset, Romam
perituram; si repressus esset, Veios . . . . ita aqua
Albana deducta ad utilitatem agri suburbani, non ad
arcem urbemque retinendam. At paulo post audita 10
vox est monentis, ut providerent, ne a Gallis Roma
caperetur; ex eo Aio Loquenti aram in nova via con-
secratam. Quid ergo? Aius iste Loquens, cum eum
nemo norat, et aiebat et loquebatur <et> ex eo nomen
invenit; posteaquam et sedem et aram et nomen in- 15
venit, obmutuit? Quod idem dici de Moneta potest;
a qua praeterquam de sue plena quid umquam moniti
sumus?