Sed Posidonium, sicut aequum est, cum bona gra- 7.1
tia dimittamus, ad Chrysippi laqueos revertamur. Cui
quidem primum de ipsa contagione rerum respondea-
mus, reliqua postea persequemur. Inter locorum na-
turas quantum intersit, videmus; alios esse salubris, 5
alios pestilentis, in aliis esse pituitosos et quasi re-
dundantis, in aliis exsiccatos atque aridos; multaque
sunt alia, quae inter locum et locum plurimum diffe-
rant. Athenis tenue caelum, ex quo etiam acutiores
putantur Attici, crassum Thebis, itaque pingues The- 10
bani et valentes. Tamen neque illud tenue caelum effi-
ciet, ut aut Zenonem quis aut Arcesilam aut Theo-
phrastum audiat, neque crassum, ut Nemea potius
quam Isthmo victoriam petat. Diiunge longius. Quid 8.1
enim loci natura adferre potest, ut in porticu Pom-
peii potius quam in campo ambulemus? tecum quam
cum alio? Idibus potius quam Kalendis? Ut igitur
ad quasdam res natura loci pertinet aliquid, ad quas- 5
dam autem nihil, sic astrorum adfectio valeat, si vis,
ad quasdam res, ad omnis certe non valebit. At enim,
quoniam in naturis hominum dissimilitudines sunt, ut
alios dulcia, alios subamara delectent, alii libidinosi,
alii iracundi aut crudeles aut superbi sint, alii a talibus 10
vitiis abhorreant,—quoniam igitur, inquit, tantum
natura a natura distat, quid mirum est has dissimili-
tudines ex differentibus causis esse factas?
  Haec disserens, qua de re agatur, et in quo causa 9.1
consistat, non videt. Non enim, si alii ad alia pro-
pensiores sunt propter causas naturalis et antecedentis,
idcirco etiam nostrarum voluntatum atque adpetitio-
num sunt causae naturales et antecedentes. Nam nihil 5
esset in nostra potestate, si ita se res haberet. Nunc
vero fatemur, acuti hebetesne, valentes inbecilline si-
mus, non esse id in nobis. Qui autem ex eo cogi putat,
ne ut sedeamus quidem aut ambulemus voluntatis
esse, is non videt, quae quamque rem res consequa- 10
tur. Ut enim et ingeniosi et tardi ita nascantur an-
tecedentibus causis itemque valentes et inbecilli, non
sequitur tamen, ut etiam sedere eos et ambulare et
rem agere aliquam principalibus causis definitum et
constitutum sit. Stilponem, Megaricum philosophum, 10.1
acutum sane hominem et probatum temporibus illis
accepimus. Hunc scribunt ipsius familiares et ebrio-
sum et mulierosum fuisse, neque haec scribunt vitu-
perantes, sed potius ad laudem; vitiosam enim natu- 5
ram ab eo sic edomitam et conpressam esse doctrina,
ut nemo umquam vinulentum illum, nemo in eo libi-
dinis vestigium viderit. Quid? Socraten nonne legimus
quem ad modum notarit Zopyrus physiognomon, qui
se profitebatur hominum mores naturasque ex corpore, 10
oculis, vultu, fronte pernoscere? stupidum esse Socra-
ten dixit et bardum, quod iugula concava non habe-
ret, obstructas eas partes et obturatas esse dicebat;
addidit etiam mulierosum; in quo Alcibiades cachin-
num dicitur sustulisse. Sed haec ex naturalibus cau- 11.1
sis vitia nasci possunt, extirpari autem et funditus
tolli, ut is ipse, qui ad ea propensus fuerit, a tantis
vitiis avocetur, non est id positum in naturalibus
causis, sed in voluntate, studio, disciplina. Quae tol- 5
luntur omnia, si vis et natura fati ex divinationis
ratione firmabitur.