xvi Kal. Febr. 56
<M. CICERO S. D. P. LENTULO PRO COS.>
Id. Ian. in senatu nihil est confectum propterea quod dies 1.2.1.1
magna ex parte consumptus est altercatione Lentuli consulis
et Canini tribuni pl. eo die nos quoque multa verba fecimus
maximeque visi sumus senatum commemoratione tuae
voluntatis erga illum ordinem permovere. itaque postridie 5
placuit ut breviter sententias diceremus. videbatur enim
reconciliata nobis voluntas esse senatus, quod cum dicendo
tum singulis appellandis rogandisque perspexeram. itaque
cum sententia prima Bibuli pronuntiata esset, ut tres legati
regem reducerent, secunda Hortensi, ut tu sine exercitu 10
reduceres, tertia Volcaci, ut Pompeius reduceret, postulatum
est ut Bibuli sententia divideretur. quatenus de religione
dicebat, cui quidem rei iam obsisti non poterat, Bibulo
adsensum est; de tribus legatis frequentes ierunt in alia
omnia. proxima erat Hortensi sententia, cum Lupus tribunus 2.1
pl., quod ipse de Pompeio rettulisset, intendere coepit ante
se oportere discessionem facere quam consules. eius orationi
vehementer ab omnibus reclamatum est; erat enim et iniqua
et nova. consules neque concedebant neque valde repugna- 5
bant; diem consumi volebant, id quod est factum. per-
spiciebant enim in Hortensi sententiam multis partibus pluris
ituros, quamquam aperte ut Volcacio adsentirentur multi
rogabantur, atque id ipsum consulibus invitis; nam ii Bibuli
sententiam valere cupierant. hac controversia usque ad 3.1
noctem ducta senatus dimissus est.
  Ego eo die casu apud Pompeium cenavi nactusque tempus
hoc magis idoneum quam umquam antea, quod post tuum
discessum is dies honestissimus nobis fuerat in senatu, ita sum 5
cum illo locutus ut mihi viderer animum hominis ab omni
alia cogitatione ad tuam dignitatem tuendam traducere.
quem ego ipsum cum audio, prorsus eum libero omni
suspicione cupiditatis; cum autem eius familiaris omnium
ordinum video, perspicio, id quod iam omnibus est apertum, 10
totam rem istam iam pridem a certis hominibus non invito
rege ipso consiliariisque eius esse corruptam.
  Haec scripsi a. d. XVI Kal. Febr. ante lucem. eo die 4.1
senatus erat futurus. nos in senatu, quem ad modum spero,
dignitatem nostram, ut potest in tanta hominum perfidia et
iniquitate, retinebimus. quod ad popularem rationem attinet,
hoc videmur esse consecuti, ut ne quid agi cum populo aut 5
salvis auspiciis aut salvis legibus aut denique sine vi posset.
de his rebus pridie quam haec scripsi senatus auctoritas
gravissima intercessit; cui cum Cato et Caninius inter-
cessissent, tamen est perscripta. eam ad te missam esse
arbitror. de ceteris rebus quicquid erit actum scribam ad te et 10
ut quam rectissime agatur omni mea cura, opera, diligentia,
gratia providebo.