prid. Kal. Sept. 51 in castris ad Iconium
M. CICERO S. D. APPIO PULCHRO
Cum meum factum cum tuo comparo, etsi non magis mihi 3.6.1.1
faveo in nostra amicitia tuenda quam tibi, tamen multo
magis meo facto delector quam tuo. ego enim Brundisii
quaesivi ex Phania, cuius mihi videbar et fidelitatem erga te
perspexisse et nosse locum quem apud te is teneret, quam in 5
partem provinciae maxime putaret te velle ut in succedendo
primum venirem. cum ille mihi respondisset nihil me tibi
gratius facere posse quam si ad Sidam navigassem, etsi minus
dignitatis habebat ille adventus et ad multas res mihi minus
erat aptus, tamen ita me dixi esse facturum. idem ego, cum 2.1
L. Clodium Corcyrae convenissem, hominem ita tibi
coniunctum ut mihi cum illo cum loquerer tecum loqui
viderer, dixi ei me ita facturum esse ut in eam partem quam
Phania rogasset primum venirem. tunc ille, mihi cum gratias 5
egisset, magno opere a me petivit ut Laodiceam protinus
irem; te in prima provincia velle esse ut quam primum
decederes; quin, nisi ego successor essem, quem tu cuperes
videre, te antea quam tibi successum esset decessurum fuisse.
quod quidem erat consentaneum cum iis litteris quas ego 10
Romae acceperam, ex quibus perspexisse mihi videbar quam
festinares decedere. respondi Clodio me ita esse facturum, ac
multo quidem libentius quam si illud esset faciendum quod
promiseram Phaniae. itaque et consilium mutavi et ad te
statim mea manu scriptas litteras misi, quas quidem ex tuis 15
litteris intellexi satis mature ad te esse perlatas.
  Hoc ego meo facto valde delector; nihil enim potuit fieri 3.1
amantius. considera nunc vicissim tuum. non modo ibi non
fuisti ubi me quam primum videre posses sed eo discessisti
quo ego te ne persequi quidem possem triginta diebus qui
tibi ad <de>cedendum lege, ut opinor, Cornelia constituti 5
essent; ut tuum factum <iis> qui quo animo inter nos simus
ignorent alieni hominis, ut levissime dicam, et fugientis
congressum, meum vero coniunctissimi et amicissimi esse
videatur. ac mihi tamen, ante quam in provinciam veni, 4.1
redditae sunt a te litterae quibus, etsi te Tarsum proficisci
demonstrabas, tamen mihi non dubiam spem mei conveniendi
adferebas; cum interea, credo equidem, malevoli homines
(late enim patet hoc vitium et est in multis), sed tamen 5
probabilem materiem nacti sermonis, ignari meae con-
stantiae conabantur alienare a te voluntatem meam; qui te
forum Tarsi agere, statuere multa, decernere, iudicare
dicerent, cum posses iam suspicari tibi esse successum, quae
ne ab iis quidem fieri solerent qui brevi tempore sibi succedi 10
putarent.
  Horum ego sermone non movebar. quin etiam, credas mi 5.1
velim, si quid tu ageres, levari me putabam molestia et ex
annua provincia, quae mihi longa videretur, prope iam
undecim mensuum provinciam factam esse gaudebam, si
absenti mihi unius mensis labor detractus esset. illud, vere 5
dicam, me movet, in tanta militum paucitate abesse tris
cohortis, quae sint plenissimae, nec me scire ubi sint.
molestissime autem fero quod te ubi visurus sim nescio; eoque
ad te tardius scripsi quod cottidie te ipsum exspectabam, cum
interea ne litteras quidem ullas accepi quae me docerent quid 10
ageres aut ubi te visurus essem. itaque virum fortem mihique
in primis probatum, D. Antonium, praefectum evocatorum,
misi ad te, cui si tibi videretur, cohortis traderes, ut, dum
tempus anni esset idoneum, aliquid negoti gerere possem. in
quo tuo consilio ut me sperarem esse usurum et amicitia 15
nostra et litterae tuae fecerant, quod ne nunc quidem
despero. sed plane quando aut ubi te visurus sim, nisi ad
me scripseris, ne suspicari quidem possum.
  Ego ut me tibi amicissimum esse et aequi et iniqui intelle- 6.1
gant curabo. de tuo in me animo iniquis secus existimandi
videris non nihil loci dedisse. id si correxeris, mihi valde
gratum erit. et ut habere rationem possis quo loco me salva
lege Cornelia convenias, ego in provinciam veni prid. Kal. 5
Sext., iter in Ciliciam facio per Cappadociam, castra movi
ab Iconio prid. Kal. Sept. nunc tu et ex diebus et ex ratione
itineris, si putabis me esse conveniendum, constitues quo loco
id commodissime fieri possit et quo die.