med. Febr.(?) 50 Laodiceae
CICERO S. D. APPIO PULCHRO
Pluribus verbis ad te scribam cum plus oti nactus ero. haec 3.7.1.1
scripsi subito, cum Bruti pueri Laodiceae me convenissent et
se Romam properare dixissent. itaque nullas iis praeterquam
ad te et ad Brutum dedi litteras.
  Legati Appiani mihi volumen a te plenum querelae 2.1
iniquissimae reddiderunt, quod eorum aedificationem litteris
meis impedissem. eadem autem epistula petebas ut eos quam
primum, ne in hiemem inciderent, ad facultatem aedificandi
liberarem, et simul peracute querebare quod eos tributa 5
exigere vetarem prius quam ego re cognita permisissem. genus
enim quoddam fuisse impediendi, cum ego cognoscere non
<possem> nisi cum ad hiemem me ex Cilicia recepissem.
  Ad omnia accipe et cognosce aequitatem expostulationis 3.1
tuae. primum, cum ad me aditum esset ab iis qui dicerent
a se intolerabilia tributa exigi, quid habuit iniquitatis me
scribere ne facerent ante quam ego rem causamque cognos-
sem? non poteram, credo, ante hiemem; sic enim scribis. 5
quasi vero ad cognoscendum ego ad illos, non illi ad me
venire debuerint! 'tam longe?' inquis. quid? cum dabas iis
litteras per quas mecum agebas ne eos impedirem quo
minus ante hiemem aedificarent, non eos ad me venturos
arbitrabare? tametsi id quidem fecerunt ridicule; quas enim 10
litteras adferebant ut opus aestate facere possent, eas mihi
post brumam reddiderunt. sed scito et multo pluris esse qui
de tributis recusent quam qui exigi velint et me tamen quod
te velle existimem esse facturum. de Appianis hactenus.
  A Pausania, Lentuli liberto, accenso meo, audivi cum 4.1
diceret te secum esse questum quod tibi obviam non prodis-
sem. scilicet contempsi te, nec potest fieri me quicquam
superbius! cum puer tuus ad me secunda fere vigilia venisset
isque te ante lucem Iconium mihi venturum nuntiasset 5
incertumque utra via, cum essent duae, altera <A.> Varronem,
tuum familiarissimum, altera Q. Leptam, praefectum fabrum
meum, tibi obviam misi. mandavi utrique eorum ut a te ad
me recurrerent ut tibi obviam prodire possem. currens Lepta
venit mihique nuntiavit te iam castra praetergressum esse. 10
confestim Iconium veni. cetera iam tibi nota sunt. an ego
tibi obviam non prodirem, primum Ap. Claudio, deinde
imperatori, deinde more maiorum, deinde, quod caput est,
amico, qui in isto genere multo etiam ambitiosius facere
soleam quam honos meus et dignitas postulat? sed haec 5.1
hactenus. illud idem Pausania dicebat te dixisse: 'quidni?
Appius Lentulo, Lentulus Ampio processit obviam, Cicero
Appio noluit.' quaeso, etiamne tu has ineptias, homo mea
sententia summa prudentia, multa etiam doctrina, plurimo 5
rerum usu, addo urbanitatem, quae est virtus ut Stoici
rectissime putant? ullam Appietatem aut Lentulitatem
valere apud me plus quam ornamenta virtutis existimas? cum
ea consecutus nondum eram quae sunt hominum opinionibus
amplissima, tamen ista vestra nomina numquam sum admi- 10
ratus; viros eos qui ea vobis reliquissent magnos arbitrabar.
postea vero quam ita et cepi et gessi maxima imperia ut
mihi nihil neque ad honorem neque ad gloriam acquirendum
putarem, superiorem quidem numquam, sed parem vobis me
speravi esse factum. nec mehercule aliter vidi existimare vel 15
Cn. Pompeium, quem omnibus qui umquam fuerunt, vel
P. Lentulum, quem mihi ipsi antepono. tu si aliter existimas,
nihil errabis si paulo diligentius, ut quid sit εὐγένεια [quid
sit nobilitas] intellegas, Athenodorus, Sandonis filius, quid
de his rebus dicat attenderis. 20
  Sed ut ad rem redeam, me tibi non amicum modo verum 6.1
etiam amicissimum existimes velim. profecto omnibus meis
officiis efficiam ut ita esse vere possis iudicare. tu autem si id
agis ut minus mea causa, dum ego absim, debere videaris
quam ego tua laborarim, libero te ista cura: 5
    'πάρ’ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι
    οἵ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς.'
si autem natura es φιλαίτιος, illud non perficies, quo minus
tua causa velim; hoc adsequere ut, quam in partem tu
accipias, minus laborem. 10
  Haec ad te scripsi liberius fretus conscientia offici mei
benevolentiaeque, quam a me certo iudicio susceptam,
quoad tu voles, conservabo.