Mai. vel in. Iun. 50 Tarsum iter faciens
CICERO ATTICO SAL.
Etsi nihil sane habebam novi quod post accidisset quam 6.3.1.1
dedissem ad te Philogeni liberto tuo litteras, tamen cum
Philotimum Romam remitterem, scribendum aliquid ad te fuit.
ac primum illud quod me maxime angebat (non quo me aliquid
iuvare posses; quippe; res enim est in manibus, tu autem abes 5
longe gentium,
    'πολλὰ δ’ ἐν μεταιχμίῳ
    νότος κυλίνδει κύματ’ εὐρείης ἁλός'):
obrepit dies, ut vides (mihi enim a. d. iii Kal. Sext. de provincia
decedendum est), nec succeditur. quem relinquam qui provin- 10
ciae praesit? ratio quidem et opinio hominum postulat fratrem,
primum quod videtur esse honos, nemo igitur potior; deinde
quod solum habeo praetorium. Pomptinus enim ex pacto et
convento (nam ea lege exierat) iam a me discesserat. quaestorem
nemo dignum putat; etenim est levis, libidinosus, tagax. 15
de fratre autem primum illud est: persuaderi ei non posse 2.1
arbitror; odit enim provinciam, et hercule nihil odiosius, nihil
molestius. deinde ut mihi nolit negare, quidnam mei sit offici?
cum bellum esse in Syria magnum putetur, id videatur in hanc
provinciam erupturum, hic praesidi nihil sit, sumptus annuus 5
decretus sit, videaturne aut pietatis esse meae fratrem relinquere
aut diligentiae nugarum aliquid relinquere? magna igitur, ut
vides, sollicitudine adficior, magna inopia consili. quid quaeris?
toto negotio nobis opus non fuit. quanto tua provincia melior!
decedes cum voles, nisi forte iam decessisti; quem videbitur 10
praeficies Thesprotiae et Chaoniae. necdum tamen ego
Quintum conveneram, ut iam si id placeret scirem possetne ab
eo impetrari; nec tamen, si posset, quid vellem habebam. hoc 3.1
est igitur eius modi.
  Reliqua plena adhuc et laudis et gratiae, digna iis libris quos
dilaudas: conservatae civitates, cumulate publicanis satis
factum; offensus contumelia nemo, decreto iusto et severo 5
perpauci, nec tamen quisquam ut queri audeat; res gestae
dignae triumpho, de quo ipso nihil cupide agemus, sine tuo
quidem consilio certe nihil. clausula est difficilis in tradenda
provincia; sed haec deus aliquis gubernabit.
  De urbanis rebus scilicet plura tu scis, saepius et certiora 4.1
audis; equidem doleo non me tuis litteris certiorem fieri. huc
enim odiosa adferebantur de Curione, de Paulo; non quo ullum
periculum videam stante Pompeio vel etiam sedente, valeat
modo; sed mehercule Curionis et Pauli, meorum familiarium, 5
vicem doleo. formam igitur mihi totius rei publicae, si iam es
Romae aut cum eris, velim mittas quae mihi obviam veniat,
ex qua me fingere possim et praemeditari quo animo accedam
ad urbem; est enim quiddam advenientem non esse peregrinum
atque hospitem. 10
  Et quod paene praeterii, Bruti tui causa, ut saepe ad te scripsi, 5.1
feci omnia. Cyprii numerabant; sed Scaptius centesimis reno-
vato in singulos annos faenore contentus non fuit. Ariobarzanes
non in Pompeium prolixior per ipsum quam per me in Brutum.
quem tamen ego praestare non poteram; erat enim rex per- 5
pauper aberamque ab eo ita longe ut nihil possem nisi litteris,
quibus pugnare non destiti. summa haec est: pro ratione
pecuniae liber<al>ius est Brutus tractatus quam Pompeius.
Bruto curata hoc anno talenta circiter c, Pompeio in sex mensi-
bus promissa cc. iam in Appi negotio quantum tribuerim Bruto 10
dici vix potest. quid est igitur quod laborem? amicos habet
meras nugas, Ma<ti>nium, Scaptium; qui quia non habuit <a>
me turmas equitum quibus Cyprum vexaret, ut ante me fecerat,
fortasse suscenset, aut quia praefectus non est, quod ego nemini
tribui negotiatori (non C. Vennonio, meo familiari, non tuo, 15
M. Laenio), et quod tibi Romae ostenderam me servaturum;
in quo perseveravi. sed quid poterit queri is qui auferre pecu-
niam cum posset noluit? †aut Scaptius† qui in Cappadocia fuit
puto esse satis factum. is a me tribunatum cum accepisset, quem
ego ex Bruti litteris ei detulissem, postea scripsit ad me se uti 20
nolle eo tribunatu.
  Gavius est quidam, cui cum praefecturam detulissem Bruti 6.1
rogatu multa et dixit et fecit cum quadam mea contumelia, P.
Clodi canis. is me nec proficiscentem Apamea prosecutus est
nec, cum postea in castra venisset atque inde discederet, num
quid vellem rogavit et fuit aperte mihi nescio qua re non amicus. 5
hunc ego si in praefectis habuissem, quem tu me hominem
putares? qui, ut scis, potentissimorum hominum contumaciam
numquam tulerim, ferrem huius adseculae? etsi hoc plus est
quam ferre, tribuere etiam aliquid benefici et honoris. is igitur
Gavius, cum Apameae me nuper vidisset Romam proficiscens, 10
me ita appellavit <ut> Culleolum vix auderem: 'unde' inquit
'me iubes petere cibaria praefecti?' respondi lenius quam
putabant oportuisse qui aderant, me non instituisse iis dare
cibaria quorum opera non essem usus. abiit iratus. huius 7.1
nebulonis oratione si Brutus moveri potest, licebit eum solus
ames, me aemulum non habebis. sed illum eum futurum esse
puto qui esse debet; tibi tamen causam notam esse volui et ad
ipsum haec perscripsi diligentissime. omnino (soli enim sumus) 5
nullas umquam ad me litteras misit Brutus, ne proxime quidem
de Appio, in quibus non inesset adrogans et ἀκοινονόητον
aliquid. tibi autem valde solet in ore esse.
    'Granius autem
    non contemnere se et reges odisse superbos.' 10
in quo tamen ille mihi risum magis quam stomachum movere
solet; sed plane parum cogitat quid scribat aut ad quem.
  Q. Cicero puer legit, ut opinor, et certe, epistulam inscriptam 8.1
patri suo; solet enim aperire, idque de meo consilio, si quid
forte sit quod opus sit sciri. in ea autem epistula erat idem illud
de sorore quod ad me. mirifice conturbatum vidi puerum;
lacrimans mecum est questus. quid quaeris? miram in eo pie- 5
tatem, suavitatem humanitatemque perspexi; quo maiorem
spem habeo nihil fore aliter ac deceat. id te igitur scire volui.
  Ne illud quidem praetermittam. Hortensius filius fuit 9.1
Laodiceae gladiatoribus, flagitiose et turpiter. hunc ego patris
causa vocavi ad cenam quo die venit, et eiusdem patris causa
nihil amplius. is mihi dixit se Athenis me exspectaturum
ut mecum decederet. 'recte' inquam; quid enim dicerem? 5
omnino puto nihil esse quod dixit; nolo quidem, ne offendam
patrem, quem mehercule multum diligo. sin fuerit meus
comes, moderabor ita ne quid eum offendam quem minime
volo.
  Haec sunt. etiam illud: orationem Q. Celeris mihi velim 10.1
mittas contra M. Servilium. litteras mitte quam primum; si
nihil <erit, id ipsum scribes, nihil> fieri, vel per tuum tabellarium.
Piliae et filiae salutem. cura ut valeas.