noctu xii-xi Kal. Mart. 49 in Caleno
CICERO ATTICO SAL.
Maximis et miserrimis rebus perturbatus, cum coram tecum 8.3.1.1
mihi potestas deliberandi non esset, uti tamen tuo consilio
volui. deliberatio autem omnis haec est, si Pompeius Italia
excedat, quod eum facturum esse suspicor, quid mihi agendum
putes. et quo facilius consilium dare possis, quid in utramque 5
partem mihi in mentem veniat explicabo brevi.
  Cum merita Pompei summa erga salutem meam familiari- 2.1
tasque quae mihi cum eo est, tum ipsa rei publicae causa me
adducit ut mihi vel consilium meum cum illius consilio
vel fortuna <cum fortuna> coniungenda esse videatur. accedit
illud: si maneo et illum comitatum optimorum et clarissi- 5
morum civium desero, cadendum est in unius potestatem;
qui etsi multis rebus significat se nobis esse amicum (et ut
esset a me est, tute scis, propter suspicionem huius impendentis
tempestatis multo ante provisum), tamen utrumque con-
siderandum est, et quanta fides ei sit habenda et, si maxime 10
exploratum sit eum nobis amicum fore, sitne viri fortis et
boni civis esse in ea urbe in qua cum summis honoribus
imperiisque usus sit, res maximas gesserit, sacerdotio sit
amplissimo praeditus, non futurus <sit qui fuerit>, subeun-
dumque periculum sit cum aliquo †fore dedecore, si quando 15
Pompeius rem publicam recuperarit. in hac parte haec sunt. 3.1
  Vide nunc quae sint in altera. nihil actum est a Pompeio
nostro sapienter, nihil fortiter, addo etiam nihil ni<si> contra
consilium auctoritatemque meam. omitto illa vetera, quod
istum in rem publicam ille aluit, auxit, armavit, ille legibus 5
per vim et contra auspicia ferendis auctor, ille Galliae ul-
terioris adiunctor, ille gener, ille in <ad>optando P. Clodio
augur, ille restituendi mei quam retinendi studiosior, ille
provinciae propagator, ille absentis in omnibus adiutor, idem
etiam tertio consulatu, postquam esse defensor rei publicae 10
coepit, contendit ut decem tribuni pl. ferrent ut absentis ratio
haberetur, quod idem ipse sanxit lege quadam sua, Marcoque
Marcello consuli finienti provincias Gallias Kal. Mart. die
restitit—sed ut haec omittam, quid foedius, quid perturbatius
hoc ab urbe discessu sive potius turpissima in qua sum<us> 15
fuga? quae condicio non accipienda fuit potius quam relin-
quenda patria? malae condiciones erant, fateor, sed num quid
hoc peius?
  At recuperabit rem publicam. quando? aut quid ad eam 4.1
spem est parati? non ager Picenus amissus? non patefactum
iter ad urbem? non pecunia omnis et publica et privata
adversario tradita? denique nulla causa, nullae vires, nulla
sedes quo concurrant qui rem publicam defensam velint. 5
Apulia delecta est, inanissima pars Italiae et ab impetu huius
belli remotissima; fuga et maritima opportunitas visa quaeri
desperatione. †invite cepit† Capuam, non quo munus illud
defugerem, sed sine * * * causa in qua nullus esset ordinum,
nullus apertus privatorum dolor, bonorum autem esset 10
aliquis sed hebes, ut solet, et, ut ipse sensissem, multitudo
et infimus quisque propensus in alteram partem, multi mu-
tationis rerum cupidi. dixi ipsi me nihil suscepturum sine 5.1
praesidio et sine pecunia. itaque habui nihil omnino negoti,
quod ab initio vidi nihil quaeri praeter fugam. eam si nunc
sequor, quanam? cum illo non; ad quem cum essem profectus,
cognovi in iis locis esse Caesarem, ut tuto Luceriam venire 5
non possem. infero mari nobis incerto cursu hieme maxima
navigandum est. age iam, cum fratre an sine eo cum filio an
quo modo? in utraque enim re summa difficultas erit, summus
animi dolor. qui autem illius impetus erit in nos absentis for-
tunasque nostras! acrior quam in ceterorum, quod putabit 10
fortasse in nobis violandis aliquid se habere populare. age iam,
has compedes, fascis, inquam, hos laureatos efferre ex Italia
quam molestum est! qui autem locus erit nobis tutus, ut
iam placatis utamur fluctibus, ante quam ad illum venerimus?
qua autem aut quo nihil scimus. 15
  At si restitero et fuerit nobis in hac parte locus, idem fecero 6.1
quod in Cinnae dominatione <L.> Philippus, quod L. Flaccus,
quod Q. Mucius, quoquo modo ea res huic quidem cecidit;
qui tamen ita dicere solebat, se id fore videre quod factum
est sed malle quam armatum ad patriae moenia accedere. 5
aliter Thrasybulus, et fortasse melius; sed est certa quaedam
illa Muci ratio atque sententia, est illa etiam Philippi, et, cum
sit necesse, servire tempori et non amittere tempus cum sit
datum. sed in hoc ipso habent tamen idem fasces molestiam.
sit enim nobis amicus, quod incertum est, sed sit; deferet 10
triumphum. non accipere ne periculosum sit, <accipere>
invidiosum ad bonos. 'o rem' inquis 'difficilem et inexplica-
bilem!' atqui explicanda est; quid enim fieri potest? ac ne
me existimaris ad manendum esse propensiorem quod plura
in eam partem verba fecerim, potest fieri, quod fit in multis 15
quaestionibus, ut res verbosior haec fuerit, illa verior. quam
ob rem, ut maxima de re aequo animo deliberanti, ita mihi
des consilium velim. navis et in Caieta est parata nobis et
Brundisi.
  Sed ecce nuntii scribente me haec ipsa noctu in Caleno, 7.1
ecce litterae Caesarem ad Corfinium, Domitium Corfini cum
firmo exercitu et pugnare cupiente. non puto etiam hoc
Gnaeum nostrum commissurum, ut Domitium relinquat;
etsi Brundisium Scipionem cum cohortibus duabus prae- 5
miserat, legionem Fausto conscriptam in Siciliam sibi placere
a consule duci scripserat ad consules. sed turpe Domitium
deserere erit implorantem eius auxilium. est quaedam spes,
mihi quidem non magna sed in his locis firma, Afranium in
Pyrenaeo cum Trebonio pugnasse, pulsum Trebonium, 10
etiam Fabium tuum transisse cum * cohortibus; summa
autem Afranium cum magnis copiis adventare. id si est, in
Italia fortasse manebitur. ego autem, cum esset incertum iter
Caesaris quod vel ad Capuam vel ad Luceriam iturus putabatur,
Leptam misi ad Pompeium <et> litteras; ipse, ne quo inciderem, 15
reverti Formias.
  Haec te scire volui scripsique sedatiore animo quam proxime
scripseram, nullum meum iudicium interponens sed exquirens
tuum.