prid. Kal. Mart. 49
CICERO ATTICO SAL.
Mihi molestior <lippitudo> erat etiam quam ante fuerat; 8.12.1.1
dictare tamen hanc epistulam malui quam Gallo Fabio
amantissimo utriusque nostrum nihil ad te litterarum dare.
nam pridie quidem, quoquo modo potueram, scripseram
ipse eas litteras quarum vaticinationem falsam esse cupio. 5
huius autem epistulae non solum ea causa est, ut ne quis a me
dies intermittatur quin dem ad te litteras, sed etiam haec iustior,
ut a te impetrarem ut sumeres aliquid temporis †quo tibi
quia perexiguo tempore† opus est. explicari mihi tuum
consilium plane volo, ut penitus intellegam. 10
  Omnia sunt integra nobis; nihil praetermissum est quod 2.1
non habeat sapientem excusationem, non modo probabilem.
nam certe neque tum peccavi cum imperatam iam Capuam
non solum ignaviae dedecus sed etiam perfidiae suspicionem
fugiens accipere nolui, neque cum post condiciones pacis per 5
L. Caesarem et Fabatum adlatas cavi ne animum eius
offenderem cui Pompeius iam armatus armato consulatum
triumphumque deferret. nec vero haec extrema quisquam 3.1
potest iure reprehendere, quod mare non transierim. id enim,
etsi erat deliberationis, tamen obire non potui; neque enim
suspicari debui, cum praesertim ex ipsius Pompei litteris, idem
quod te video existimasse, non dubitarim quin is Domitio 5
subventurus esset, et plane quid rectum et quid faciendum
mihi esset diutius cogitare malui.
  Primum igitur haec qualia tibi esse videantur, etsi signi- 4.1
ficata sunt a te, tamen accuratius mihi perscribas velim,
deinde aliquid etiam in posterum prospicias fingasque quem
me esse deceat et ubi me plurimum prodesse rei publicae
sentias, ecquae pacifica persona desideretur an in bellatore 5
sint omnia.
  Atque ego, qui omnia officio metior, recordor tamen tua 5.1
consilia, quibus si paruissem, tristitiam illorum temporum
non subissem. memini quid mihi tum suaseris per Theo-
phanem, per Culleonem, idque saepe ingemiscens sum re-
cordatus. qua re nunc saltem ad illos calculos revertamur 5
quos tum abiecimus, ut non solum gloriosis consiliis utamur
sed etiam paulo salubri<ori>bus. sed nihil praescribo; accurate
velim perscribas tuam ad me sententiam. volo etiam exquiras 6.1
quam diligentissime poteris (habebis autem per quos possis)
quid Lentulus noster, quid Domitius agat, quid acturus sit,
quem ad modum nunc se gerant, num quem accusent, num
cui suscenseant—quid dico num cui? num Pompeio. omnino 5
culpam omnem Pompeius in Domitium confert, quod ipsius
litteris cognosci potest quarum exemplum ad te misi. haec
igitur videbis et, quod ante ad te scripsi, Demetri Magnetis
librum quem ad te misit de concordia velim mihi mittas.