xii Kal. Mart.(?) 49 Luceriae
CN. MAGNVS PROCOS. S. D. C. MARCELLO
L. LENTVLO COSS.
Ego quod existimabam dispersos nos neque rei publicae 8.12a.1.1
utilis neque nobis praesidio esse posse, idcirco ad L. Do-
mitium litteras misi, primum ut ipse cum omni copia ad
nos veniret; si de se dubitaret, ut cohortis xviiii quae ex
Piceno ad me iter habebant ad nos mitteret. quod veritus 5
sum factum est, ut Domitius implicaretur, ut neque ipse satis
firmus esset ad castra facienda, quod meas xviiii et suas xii
cohortis in tribus oppidis distributas haberet (nam partim
Albae, partim Sulmone collocavit), neque <se>, si vellet,
expedire posset. 10
  Nunc scitote me esse in summa sollicitudine. nam et tot 2.1
et talis viros periculo obsidionis liberare cupio neque subsidio
ire possum, quod his duabus legionibus non puto esse
committendum ut illuc ducantur; ex quibus tamen non amplius
xiiii cohortis contrahere potui, quod Brundisium praesidium 5
misi neque Canusium sine praesidio, dum abessem, putavi
esse dimittendum.
  D. Laelio mandaram, quod maiores copias sperabam nos 3.1
habituros, ut, si vobis videretur, alter uter vestrum ad me
veniret, alter in Siciliam cum ea copia quam Capuae et
circum Capuam comparastis et cum iis militibus quos Faustus
legit proficisceretur, Domitius cum xii suis cohortibus eodem 5
adiungeretur, reliquae copiae omnes Brundisium cogerentur
et inde navibus Dyrrachium transportarentur. nunc cum
hoc tempore nihilo magis ego quam vos subsidio Domitio
ire possim * * * se per montis explicare, non est nobis com-
mittendum ut ad has xiiii cohortis quas dubio animo habeo 10
hostis accedere aut in itinere me consequi possit.
  Quam ob rem placitum est mihi (†altia† video censeri 4.1
M. Marcello et ceteris nostri ordinis qui hic sunt) ut Brun-
disium ducerem hanc copiam quam mecum habeo. vos
hortor ut quodcumque militum contrahere poteritis con-
trahatis et eodem Brundisium veniatis quam primum. arma 5
quae ad me missuri eratis, iis censeo armetis milites quos vobis-
cum habetis. quae arma superabunt, ea si Brundisium iumen-
tis deportaritis vehementer rei publicae profueritis. de hac re
velim nostros certiores faciatis. ego ad P. Lupum et C.
Coponium praetores misi ut se vobis coniungerent et militum 10
quod haberent ad vos deducerent.