iii Id. Febr. 49
CN. MAGNVS PROCOS. S. D. L. DOMITIO PROCOS.
Valde miror te ad me nihil scribere et potius ab aliis quam 8.12b.1.1
a te de re publica me certiorem fieri. nos disiecta manu pares
adversariis esse non possumus; contractis nostris copiis spero
nos et rei publicae et communi saluti prodesse posse. quam
ob rem cum constituisses, ut Vibullius mihi scripserat, a. d. v 5
Id. Febr. Corfinio proficisci cum exercitu et ad me venire,
miror quid causae fuerit qua re consilium mutaris. nam illa
causa quam mihi Vibullius scribit levis est, te propterea
moratum esse quod audieris Caesarem Firmo progressum in
Castrum Truentinum venisse; quanto enim magis appro- 10
pinquare adversarius coepit, eo tibi celerius agendum erat ut
te mecum coniungeres prius quam Caesar aut tuum iter
impedire aut me abs te excludere posset.
  Quam ob rem etiam te rogo et hortor, id quod non destiti 2.1
superioribus litteris a te petere, ut primo quoque die Luceriam
ad <me> venires, ante quam copiae quas instituit Caesar
contrahere in unum locum coactae vos a nobis distrahant.
sed si erunt qui te impediant ut villas suas servent, aequum 5
est me a te impetrare ut cohortis quae ex Piceno et Camerino
venerunt, quae fortunas suas reliquerunt, ad me missum facias.