iii Non. Apr. 49 (§1) in Laterio Quinti fratris
CICERO ATTICO SAL.
iii Non., cum in Laterium fratris venissem, accepi litteras et 10.1.1.1
paulum lectis respiravi, quod post has ruinas mihi non
acciderat; per enim magni aestimo tibi firmitudinem animi
nostri et factum nostrum probari. Sexto etiam nostro quod
scribis probari, ita laetor ut me quasi patris eius, cui semper 5
uni plurimum tribui, iudicio comprobari putem; qui mihi,
quod saepe soleo recordari, dixit olim Nonis illis ille Decem-
bribus, cum ego 'Sexte, quidnam ergo?',
    'μὴ μάν' inquit ille 'ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς,
    ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.' 10
eius igitur mihi vivit auctoritas, et simillimus eius filius eodem
est apud me pondere quo fuit ille; quem salvere velim iubeas
plurimum.
  Tu tuum consilium etsi non in longinquum tempus differs 2.1
(iam enim illum emptum pacificatorem perorasse puto, iam
actum aliquid esse in consessu senatorum; <senatum> enim
non puto), tamen suspensum meum detines, sed eo minus quod
non dubito quid nobis agendum putes; qui enim Flavio 5
legionem et Siciliam dari scribas et id iam fieri, quae tu
scelera partim parari iam et cogitari, partim ex tempore
futura censes? ego vero Solonis, popularis tui (ut puto, <iam>
etiam mei), legem neglegam, qui capite sanxit si qui in seditione
non alterius utrius partis fuisset, <et> nisi si tu aliter censes, et 10
hinc abero et illim. sed alterum mihi est certius, nec praeri-
piam tamen; exspectabo tuum consilium et eas litteras, nisi
alias iam dedisti, quas scripsi ut Cephalioni dares.
  Quod scribis, non quo alicunde audieris, sed te ipsum 3.1
putare me attractum iri si de pace agatur, mihi omnino non
venit in mentem quae possit actio esse de pace, cum illi certis-
simum sit, si possit, exspoliare exercitu et provincia Pom-
peium; nisi forte iste nummarius ei potest persuadere ut, 5
dum oratores eant et redeant, quiescat. nihil video quod
sperem aut quod iam putem fieri posse. sed tamen hominis
hoc ipsum probi est? est magnum et τῶν πολιτικωτάτων
σκεμμάτων, veniendumne sit in consilium tyranni si is ali-
qua de re bona deliberaturus sit. qua re si quid eius modi 10
evenerit ut arcessamur (quod equidem non puto; quid enim
essem de pace dicturus dixi, ipse valde repudiavit), sed tamen
si quid acciderit, quid censeas mihi faciendum utique scribito.
nihil enim mihi adhuc accidit quod maioris consili esset.
  Trebati, boni viri et civis, verbis te gaudeo delectatum, 15
tuaque ista crebra ἐκφώνησις 'ὑπέρευ' me sola adhuc delecta-
vit. litteras tuas vehementer exspecto; quas quidem credo iam
datas esse.