Kal. Apr. 43 Dyrrachii
BRUTUS CICERONI SALUTEM
Litteras tuas valde exspecto, quas scripsisti post nuntios 3.1.1
nostrarum rerum et de morte Treboni. non enim dubito quin
mihi consilium tuum explices. indigno scelere et civem opti-
mum amisimus et provinciae possessione pulsi sumus, quam
<neque> reciperare facile est neque minus turpe aut flagitio- 5
sum erit <si> potest reciperari.
  Antonius adhuc est nobiscum, sed me dius fidius et moveor 2.1
hominis precibus et timeo ne illum aliquorum furor excipiat.
plane aestuo. quod si scirem quid tibi placeret, sine sollici-
tudine essem; id enim optimum esse persuasum esset mihi.
qua re quam primum fac me certiorem quid tibi placeat. 5
  Cassius noster Syriam, legiones Syriacas habet, ultro 3.1
quidem a Murco et a Marcio et ab exercitu ipso accersitus.
ego scripsi ad Tertiam sororem et matrem ne prius ederent
hoc quod optime ac felicissime gessit Cassius quam tuum
consilium cognovissent tibique visum esset. 5
  Legi orationes duas tuas, quarum altera Kal. Ian. usus es, 4.1
altera de litteris meis, quae habita est abs te contra Calenum.
non scilicet hoc exspectas, dum eas laudem. nescio animi an
ingeni tui maior in his libellis laus contineatur. iam concedo
ut vel Philippici vocentur, quod tu quadam epistula iocans 5
scripsisti.
  Duabus rebus egemus, Cicero, pecunia et supplemento. 5.1
quarum altera potest abs te expediri, ut aliqua pars militum
istinc mittatur nobis vel secreto consilio adversus Pansam
vel actione in senatu; altera quo magis est necessaria, neque
meo exercitui magis quam reliquorum, hoc magis doleo 5
Asiam nos amisisse; quam sic vexari a Dolabella audio ut
iam non videatur crudelissimum eius facinus interfectio
Treboni. Vetus Antistius me tamen pecunia sublevavit.
  Cicero, filius tuus, sic mihi se probat industria, patientia, 6.1
labore, animi magnitudine, omni denique officio ut prorsus
numquam dimittere videatur cogitationem cuius sit filius.
qua re, quoniam efficere non possum ut pluris facias eum qui
tibi est carissimus, illud tribue iudicio meo ut tibi persuadeas 5
non fore illi abutendum gloria tua ut adipiscatur honores
paternos.
 Kal. Apr. Dyrrachio.