M. Fulcinius fuit, recuperatores, e municipio Tarquini- 10.6
ensi; qui et domi suae cum primis honestus existimatus est
et Romae argentariam non ignobilem fecit. Is habuit in
matrimonio Caesenniam, eodem e municipio summo loco
natam et probatissimam feminam, sicut et vivus ipse multis 10
rebus ostendit et in morte sua testamento declaravit. Huic 11.1
Caesenniae fundum in agro Tarquiniensi vendidit tempori-
bus illis difficillimis solutionis; cum uteretur uxoris dote
numerata, quo mulieri res esset cautior, curavit ut in eo fundo
dos conlocaretur. Aliquanto post iam argentaria dissoluta 5
Fulcinius huic fundo uxoris continentia quaedam praedia at-
que adiuncta mercatur. Moritur Fulcinius—multa enim, quae
sunt in re, quia remota sunt a causa, praetermittam—testa-
mento facit heredem quem habebat e Caesennia filium;
usum et fructum omnium bonorum suorum Caesenniae 10
legat ut frueretur una cum filio. Magnus honos viri iucun- 12.1
dus mulieri fuisset, si diuturnum esse licuisset; frueretur
enim bonis cum eo quem suis bonis heredem esse cupiebat
et ex quo maximum fructum ipsa capiebat. Sed hunc
fructum mature fortuna ademit. Nam brevi tempore 5
M. Fulcinius adulescens mortuus est; heredem P. Caesen-
nium fecit; uxori grande pondus argenti matrique partem
maiorem bonorum legavit. Itaque in partem mulieres
vocatae sunt.
  Cum esset haec auctio hereditaria constituta, Aebutius 13.1
iste, qui iam diu Caesenniae viduitate ac solitudine aleretur
ac se in eius familiaritatem insinuasset, hac ratione ut cum
aliquo suo compendio negotia mulieris, si qua acciderent,
controversiasque susciperet, versabatur eo quoque tempore 5
in his rationibus auctionis et partitionis atque etiam se ipse
inferebat et intro dabat et in eam opinionem Caesenniam
adducebat ut mulier imperita nihil putaret agi callide posse,
ubi non adesset Aebutius. Quam personam iam ex coti- 14.1
diana vita cognostis, recuperatores, mulierum adsentatoris,
cognitoris viduarum, defensoris nimium litigiosi, contriti ad
Regiam, inepti ac stulti inter viros, inter mulieres periti
iuris et callidi, hanc personam imponite Aebutio. Is enim 5
Caesenniae fuit Aebutius—ne forte quaeratis, num propin-
quus?—nihil alienius—amicus a patre aut a viro traditus?
—nihil minus—quis igitur? ille, ille quem supra deformavi,
voluntarius amicus mulieris non necessitudine aliqua, sed
ficto officio simulataque sedulitate coniunctus magis oppor- 10
tuna opera non numquam quam aliquando fideli. Cum 15.1
esset, ut dicere institueram, constituta auctio Romae, suade-
bant amici cognatique Caesenniae, id quod ipsi quoque
mulieri veniebat in mentem, quoniam potestas esset emendi
fundum illum Fulcinianum, qui fundo eius antiquo con- 5
tinens esset, nullam esse rationem amittere eius modi occa-
sionem, cum ei praesertim pecunia ex partitione deberetur;
nusquam posse eam melius conlocari. Itaque hoc mulier
facere constituit; mandat ut fundum sibi emat,—cui tandem?
—cui putatis? an non in mentem vobis venit omnibus illius 10
hoc munus esse ad omnia mulieris negotia parati, sine quo
nihil satis caute, nihil satis callide posset agi? Recte atten- 16.1
ditis. Aebutio negotium datur. Adest ad tabulam, licetur
Aebutius; deterrentur emptores multi partim gratia Caesen-
niae, partim etiam pretio. Fundus addicitur Aebutio;
pecuniam argentario promittit Aebutius; quo testimonio 5
nunc vir optimus utitur sibi emptum esse. Quasi vero aut
nos ei negemus addictum aut tum quisquam fuerit qui
dubitaret quin emeretur Caesenniae, cum id plerique scirent,
omnes fere audissent, <qui non audisset,> is coniectura ad-
sequi posset, cum pecunia Caesenniae ex illa hereditate 10
deberetur, eam porro in praediis conlocari maxime expe-
diret, essent autem praedia quae mulieri maxime conve-
nirent, ea venirent, liceretur is quem Caesenniae dare
operam nemo miraretur, sibi emere nemo posset suspicari.
Hac emptione facta pecunia solvitur a Caesennia; cuius rei 17.1
putat iste rationem reddi non posse quod ipse tabulas aver-
terit; se autem habere argentarii tabulas in quibus sibi
expensa pecunia lata sit acceptaque relata. Quasi id aliter
fieri oportuerit. Cum omnia ita facta essent, quem ad 5
modum nos defendimus, Caesennia fundum possedit loca-
vitque; neque ita multo post A. Caecinae nupsit. Vt in
pauca conferam, testamento facto mulier moritur; facit
heredem ex deunce et semuncia Caecinam, ex duabus sex-
tulis M. Fulcinium, libertum superioris viri, Aebutio sextu- 10
lam aspergit. Hanc sextulam illa mercedem isti esse
voluit adsiduitatis et molestiae si quam ceperat. Iste
autem hac sextula se ansam retinere omnium controver-
siarum putat.