Iam principio ausus est dicere non posse heredem esse 18.1
Caesenniae Caecinam, quod is deteriore iure esset quam
ceteri cives propter incommodum Volaterranorum calamita-
temque civilem. Itaque homo timidus imperitusque, qui
neque animi neque consili satis haberet, non putavit esse 5
tanti hereditatem ut de civitate in dubium veniret; concessit,
credo, Aebutio, quantum vellet de Caesenniae bonis ut
haberet. Immo, ut viro forti ac sapienti dignum fuit, ita
calumniam stultitiamque eius obtrivit ac contudit. In pos- 19.1
sessione bonorum cum esset, et cum iste sextulam suam
nimium exaggeraret, nomine heredis arbitrum familiae her-
ciscundae postulavit. Atque illis paucis diebus, postea quam
videt nihil se ab A. Caecina posse litium terrore abradere, 5
homini Romae in foro denuntiat fundum illum de quo ante
dixi, cuius istum emptorem demonstravi fuisse mandatu
Caesenniae, suum esse seseque sibi emisse. Quid ais?
istius ille fundus est quem sine ulla controversia quadrien-
nium, hoc est ex quo tempore fundus veniit, quoad vixit, 10
possedit Caesennia? 'Vsus enim,' inquit, 'eius fundi et
fructus testamento viri fuerat Caesenniae.' Cum hoc novae 20.1
litis genus tam malitiose intenderet, placuit Caecinae de
amicorum sententia constituere, quo die in rem praesentem
veniretur et de fundo Caecina moribus deduceretur. Con-
loquuntur; dies ex utriusque commodo sumitur. Caecina 5
cum amicis ad diem venit in castellum Axiam, a quo loco
fundus is de quo agitur non longe abest. Ibi certior fit
a pluribus homines permultos liberos atque servos coegisse
et armasse Aebutium. Cum id partim mirarentur, partim
non crederent, ecce ipse Aebutius in castellum venit; de- 10
nuntiat Caecinae se armatos habere; abiturum eum non
esse, si accessisset. Caecinae placuit et amicis, quoad vide-
retur salvo capite fieri posse, experiri tamen. De castello 21.1
descendunt, in fundum proficiscuntur. Videtur temere
commissum, verum, ut opinor, hoc fuit causae: tam temere
istum re commissurum quam verbis minitabatur nemo
putavit. Atque iste ad omnis introitus qua adiri poterat 5
non modo in eum fundum de quo erat controversia, sed
etiam in illum proximum de quo nihil ambigebatur armatos
homines opponit. Itaque primo cum in antiquum fundum
ingredi vellet, quod ea proxime accedi poterat, frequentes
armati obstiterunt. Quo loco depulsus Caecina tamen qua 22.1
potuit ad eum fundum profectus <est> in quo ex conventu
vim fieri oportebat; eius autem fundi extremam partem
oleae derecto ordine definiunt. Ad eas cum accederetur,
iste cum omnibus copiis praesto fuit servumque suum no- 5
mine Antiochum ad se vocavit et voce clara imperavit ut
eum qui illum olearum ordinem intrasset occideret. Homo
mea sententia prudentissimus Caecina tamen in hac re plus
mihi animi quam consili videtur habuisse. Nam cum et
armatorum multitudinem videret et eam vocem Aebuti 10
quam commemoravi audisset, tamen accessit propius et iam
ingrediens intra finem eius loci quem oleae terminabant
impetum armati Antiochi ceterorumque tela atque incursum
refugit. Eodem tempore se in fugam conferunt amici
advocatique eius metu perterriti, quem ad modum illorum 15
testem dicere audistis. His rebus ita gestis P. Dolabella 23.1
praetor interdixit, ut est consuetudo, de vi hominibvs ar-
matis sine ulla exceptione, tantum ut unde deiecisset
restitueret. Restituisse se dixit. <Sponsio facta est. Hac de>
sponsione vobis iudicandum est. 5