ARISTIDES
  Aristides, Lysimachi filius, Atheniensis, aequalis fere fuit Themi- Ar.1.1.1
stocli itaque cum eo de principatu contendit: namque obtrectarunt
inter se. in his autem cognitum est, quanto antestaret eloquentia inno- 2.1
centiae. quamquam enim adeo excellebat Aristides abstinentia, ut
unus post hominum memoriam, quem quidem nos audierimus, cogno-
mine Iustus sit appellatus, tamen a Themistocle collabefactus testula
illa exilio decem annorum multatus est. qui quidem cum intellegeret 3.1
reprimi concitatam multitudinem non posse, cedensque animaduertis-
set quendam scribentem, ut patria pelleretur, quaesisse ab eo dicitur,
quare id faceret aut quid Aristides commisisset, cur tanta poena dignus
duceretur. cui ille respondit se ignorare Aristiden, sed sibi non placere, 4.1
quod tam cupide elaborasset, ut praeter ceteros Iustus appellaretur.
hic decem annorum legitimam poenam non pertulit. nam postquam 5.1
Xerxes in Graeciam descendit, sexto fere anno quam erat expulsus,
populi scito in patriam restitutus est.
  Interfuit autem pugnae nauali apud Salamina, quae facta est prius- 2.1.1
quam poena liberaretur. idem praetor fuit Atheniensium apud Pla-
taeas in proelio, quo Mardonius fusus barbarorumque exercitus inter-
fectus est. neque aliud est ullum huius in re militari illustre factum 2.1
quam huius imperii memoria, iustitiae uero et aequitatis et innocen-
tiae multa, in primis quod eius aequitate factum est, cum in communi
classe esset Graeciae simul cum Pausania quo duce Mardonius erat
fugatus, ut summa imperii maritimi ab Lacedaemoniis transferretur 5
ad Athenienses: namque ante id tempus et mari et terra duces erant 3.1
Lacedaemonii. tum autem et intemperantia Pausaniae et iustitia fac-
tum est Aristidis, ut omnes fere ciuitates Graeciae ad Atheniensium
societatem se applicarent et aduersus barbaros hos duces deligerent
sibi. 5
  Quos quo facilius repellerent, si forte bellum renouare conarentur, 3.1.1
ad classis aedificandas exercitusque comparandos quantum pecuniae
quaeque ciuitas daret, Aristides delectus est qui constitueret, eiusque
arbitrio quadringena et sexagena talenta quotannis Delum sunt col-
lata: id enim commune aerarium esse uoluerunt. quae omnis pecunia 5
postero tempore Athenas translata est. hic qua fuerit abstinentia, 2.1
nullum est certius indicium quam <quod>, cum tantis rebus praefuis-
set, in tanta paupertate decessit, ut qui efferretur uix reliquerit. quo 3.1
factum est ut filiae eius publice alerentur et de communi aerario doti-
bus datis collocarentur. decessit autem fere post annum quartum quam
Themistocles Athenis erat expulsus.