Relicum est de scientia pastorali, de qua est 2.1.11.1
dicendum, quod Scrofa noster, cui haec aetas defert
rerum rusticarum omnium palmam, quo melius potest,
dice<t>. Cum convertissent in eum ora omnes, Scrofa,
Igitur, inquit, est scientia pecoris parandi ac pas- 5
cendi, ut fructus quam possint maximi capiantur ex
eo, a quibus ipsa pecunia nominata est: nam omnis
pecuniae pecus fundamentum. ea partes habet novem, 12.1
discretas ter ternas, ut sit una de minoribus pecudi-
bus, cuius genera tria, oves capra sus, altera de
pecore maiore, in quo sunt item ad tres species na-
tura discreti, boves asini equi. tertia pars est in pe- 5
cuaria quae non para<n>tur, ut ex iis capiatur fructus,
sed propter eam aut ex ea sunt, muli canes pastores.
harum una quaeque in se generalis partis habet
minimum novenas, quarum in pecore parando necessariae
quattuor, alterae in pascendo totidem; praeterea com- 10
munis una. ita fiunt omnium partes minimum octo-
ginta et una, et quidem necessariae nec parvae. pri- 13.1
mum ut bonum pares pecus, unum scire oportet, qua
aetate quamque pecudem parare habereque expediat.
itaque in bubulo pecore minoris emitur annicula[m] et
supra decem annorum, quod a bima aut trima fructum 5
ferre incipit neque longius post decimum annum pro-
cedit. nam prima aetas omnis pecoris et extrema 14.1
sterilis. e quattuor <primis> altera pars est cognitio
formae unius cuiusque pecudis qualis sit. magni enim
interest, cuius modi quaeque sit, ad fructum. ita potius
bovem emunt cornibus nigrantibus quam albis, capram 5
amplam quam parvam, sues procero corpore, capitibus
ut sint parvis. tertia pars est, quo sit seminio quae-
rendum. hoc nomine enim asini Arcadi<ci> in Graecia
nobilitati, in Italia Reatini, usque eo ut mea memoria
asinus venierit sestertiis milibus sexaginta et unae 10
quadrigae Romae constiterint quadringentis milibus.
quarta pars est de iure in parando, quem ad modum 15.1
quamque pecudem emi oporteat civili iure. quod enim
alterius fuit, id ut fiat meum, necesse est aliquid in-
tercedere, neque in omnibus satis est stipulatio aut
solutio nummorum ad mutationem domini. in emptio- 5
ne[m] alias stipulandum sanum esse, alias e sano pecore,
alias neutrum. alterae partes quattuor sunt, cum iam 16.1
emeris, observandae, de pastione, de fetura, de nutri-
catu, de sanitate. pascendi primus locus qui est, eius
ratio triplex, in qua regione quamque potissimum
pascas et quando et qui, ut capras in montuosis po- 5
tius locis [quam] fru[c]ticibus quam in herbidis campis,
equas contra. neque eadem loca aestiva et hiberna
idonea omnibus ad pascendum. itaque greges ovium
longe abiguntur ex Apulia in Samnium aestivatum
atque ad publicanum profitentur, ne, si inscriptum 10
pecus paverint, lege censoria committant. muli e Rosea 17.1
campestri aestate exiguntur in †Burbures altos montes.
qui potissimum quaeque pecudum pascatur, habenda
ratio, nec solum quod faeno fit satura equa aut bos,
cum sues hoc vitent et quaerant glandem, sed quod 5
hordeum et faba interdum sit quibusdam obiciendum
et dandum bubus lupinum et lactariis medica et cyti-
sum; praeterea quod ante admissuram diebus triginta
arietibus ac tauris datur plus cibi, ut vires habeant,
feminis bubus demitur, quod macescentes melius con- 10
cipere dicuntur. secunda pars est de fetura. nun<c> 18.1
appello feturam a conceptu ad partum: hi enim prae-
gnationis primi et extremi fines. quare primum vi-
dendum de admissione, quo quaeque tempore ut ineant
facere oporteat. nam ut suillo pecori a favonio ad 5
aequinoctium vernum putant aptum, sic ovillo ab
arcturi occasu usque ad aquilae occasum. praeterea
habenda ratio, quanto antequam incipiat admissura
fieri mares a feminis secretos habeant, quod fere in
omnibus binis mensibus ante faciunt et armentarii et 10
opiliones. altera pars est, in fetura quae sint obser- 19.1
vanda, quod alia alio tempore parere solet. equa
enim ventrem fert duodecim menses, vacca decem,
ovis et capra quinos, sus quattuor. in fetura res in-
credibilis est in Hispania, sed est vera, quod in Lusi- 5
tania ad oceanum in ea regione, ubi est oppidum
Olisippo, monte Tagro quaedam e vento concipiunt
certo tempore equae, ut hic gallinae quoque solent,
quarum ova hypenemia appellant. sed ex his equis
qui nati pulli, non plus triennium vivunt. quae nata 10
sunt matura et corda, ut pure et molliter stent vi-
dendum et ne obterantur. dicuntur agni cordi, qui
post tempus nascuntur ac remanserunt in volvis in-
timis * * * vocant chorion, a quo cordi appellati. tertia 20.1
res est, <in> nutricatu quae observari oporteat, in quo
quot diebus matris sugant mammam et id quo tem-
pore et ubi; et si parum habet lactis mater, ut subi-
ciat sub alterius mammam, qui appellantur sub[g]rumi, 5
id est sub mamma. antiquo enim vocabulo mamma
rumis, ut opinor. fere ad quattuor menses a mamma
non diiunguntur agni, haedi tres, porci duo. e quis
qui iam puri sunt ad sacrificium, ut immolentur, olim
appellati sacres, quos appellat Plautus cum ait 10
'quanti sunt porci sacres?' sic boves altiles ad sacrificia
publica saginati dicuntur op[t]imi. quarta pars est de 21.1
sanitate, res multiplex ac necessaria, quod morbosum
pecus est vitiosum, et quoniam non valet, saepe magna
adficiuntur calamitate. cuius scientiae genera duo,
ut in homine[m], unum ad quae adhibendi medici, alte- 5
rum quae ipse etiam pastor diligens mederi possit.
eius partes sunt tres. nam animadvertendum, quae
cuiusque morbi sit causa, quaeque signa earum cau-
sarum sint, et quae quemque morbum [cu]ratio curandi
sequi debeat. fere morborum causae erunt, quod la- 22.1
borant propter aestus aut propter frigora, nec non etiam
propter nimium laborem <a>ut contra[riam] nullam
exercitationem, aut si, cum exercueris, statim sine
intervallo cibum aut potionem dederis. signa autem 5
sunt, ut eorum qui [si] e labore febrem habent ada-
pertum <os> umido spiritu crebro et corpore calido.
curatio autem, cum hic est morbus, haec. perfunditur 23.1
aqua et perunguitur oleo et vino tepefacto, et item
cibo sustinetur, et inicitur aliquid, ne frigus laedat:
sitienti aqua tepida datur. si hoc genus rebus non
proficitur, demittitur sanguis, maxime e capite. item 5
ad alios morbos aliae causae et alia signa, in omni
pecore quae scripta habere oportet magistrum pecoris.
relinquitur nonum quod dixi, de numero, utriusque 24.1
partis commune. nam et qui parat pecus necesse est
constituat numerum, quot greges et quanto<s> sit pastu-
rus, ne aut saltus desint aut supersint et ideo fructus
dispereant. praeterea scire oportet, in grege quot 5
feminas habeat, quae parere possint, quot arietes,
quot utriusque generis suboles, quot reiculae sint alie-
nandae. in alimoniis, si sunt plures nati, ut quidam
faciunt, sequendum ut quosdam subducas, quae res
facere solet ut reliqui melius crescant. 10