Interea redit Appius, et percontati nos ab illo et 3.12.1.1
ille a nobis, quid esset dictum ac factum. Appius,
Sequitur, inquit, actus secundi generis adficticius ad
villam qui solet esse, ac nomine antico a parte qua-
dam leporarium appellatum. nam neque solum lepores 5
<in> eo includuntur silva, ut olim in iugero agelli aut
duobus, sed etiam cervi aut capreae in iugeribus multis.
Quintus Fulvius Lippinus dicitur habere in Tarqui-
niensi saepta iugera quadraginta, in quo sunt inclusa[e]
non solum ea quae dixi, sed etiam oves ferae, etiam 10
hoc maius hic in Statoniensi et quidam in locis aliis;
in Gallia vero transalpina T. Pompeius tantum saep- 2.1
tum venationis, ut circiter ∞ ∞ ∞ ∞ passum locum
inclusum habeat. praeterea in eodem consaepto fere
habere solent [de animalibus] cocliaria atque alvaria
atque etiam dolia, ubi habeant conclusos glires. sed 5
horum omnium custodia, incrementum et pastio aperta,
praeterquam de apibus. quis enim ignorat saepta e 3.1
maceriis ita esse oportere in leporario, ut tectorio
tacta sint et sint alta? alterum ne faelis aut maelis
aliave quae bestia introire possit, alterum ne lupus
transilire; ibique esse latebras, ubi lepores interdius 5
delitiscant in virgultis atque herbis, et arbores patulis
ramis, quae aquilae inpediant conatus. quis item 4.1
nescit, paucos si lepores, mares ac feminas, intro-
miserit, brevi tempore fore ut impleatur? tanta fecun-
ditas huius quadripedis. quattuor modo enim intro-
misit in leporarium, brevi solet repleri. etenim saepe, cum 5
habent catulos recentes, alios in ventre habere reperiun-
tur. itaque de iis Archelaus scribit, annorum
quot sit qui[s] velit scire, inspicere oportere foramina
naturae, quod sine dubio alius alio habet p<l>ura. hos 5.1
quoque nuper institutum ut saginarent plerumque, cum
exceptos e leporario condant in caveis et loco clauso
faciant pingues. quorum ergo tria genera fere sunt:
unum italicum hoc nostrum pedibus primis humilibus, 5
posterioribus altis, superiore parte pulla, ventre albo,
auribus longis. qui lepus dicitur, cum praegnas sit,
tamen concipere. in Gallia transalpina et Macedonia
fiunt permagni, in Hispania et in Italia mediocres.
alterius generis est, quod in Gallia nascitur ad Alpis, 6.1
qui hoc fere mutant, quod toti candidi sunt: ii raro
perferuntur Romam. tertii generis est, quod in Hi-
spania nascitur, similis nostro lepori ex quadam parte,
sed humilis, quem cuniculum appellant. L. Aelius 5
putabat ab eo dictum leporem a celeritudine, quod
levipes esset. ego arbitror a graeco vocabulo antico,
quod eum Aeolis [et bonum] λέποριν appellabant.
cuniculi dicti ab eo, quod sub terra cuniculos ipsi
facere solent, ubi lateant in agris. horum omnium 7.1
tria genera, si possis, in leporario habere oportet.
duo quidem utique te habere puto, [et] quod in Hi-
spania annis ita fuisti multis, ut inde te cuniculos
persecutos credam. 5