Apros quidem posse haberi in leporario nec 3.13.1.1
magno negotio ibi et captivos et cicuris, qui ibi nati
sint, pingues solere fieri scis, inquit, Axi. nam quem
fundum in Tusculano emit hic Varro a M. Pupio Pi-
sone, vidisti ad bucinam inflatam certo tempore apros 5
et capreas convenire ad pabulum, cum ex superiore
loco e palaestra apris effunderetur glas, capr<e>is vicia
aut quid aliut. Ego vero, inquit ille, apud Q. Horten- 2.1
sium cum in agro Laurenti essem, ibi istuc magis
θρᾳκικῶς fieri vidi. nam silva erat, ut dicebat, supra
quinquaginta iugerum maceria saepta, quod non le-
porarium, sed therotrophium appellaba[n]t. ibi erat lo- 5
cus excelsus, ubi tricilinio posito cenabamus, quo[d] 3.1
Orphea vocari iussit. qui cum eo venisset cum stola et
cithara cantare esset iussus, bucina inflavit, ut tanta[m]
circumfluxerit nos cervorum aprorum et ceterarum
quadripedum multitudo, ut non minus formosum mihi 5
visum sit spectaculum, quam in circo maximo aedi-
lium sine Africanis bestiis cum fiunt venationes.
  Axius, Tuas partes, inquit, sublevavit Appius, o 14.1.1
Merula noster. quod ad venationem pertinet, breviter
secundus trasactus est actus, nec de cochleis ac gli-
ribus quaero, quod relicum est: neque enim magnum
[e]molimentum esse potest. Non istuc tam simplex est, 5
inquit Appius, quam tu putas, o Axi noster. nam
et idoneus sub dio sumendus locus cochleariis, quem
circum totum aqua claudas, ne, quas ibi posueris ad
partum, non liberos earum, sed ipsas quaeras. Aqua,
inquam, finiendae, ne fugitivarius sit parandus. Locus 2.1
is melior, quem et non coquit sol et tangit ros. qui
si naturalis non est, ut fere non sunt in aprico loco,
neque habeas in opaco ubi facias, ut sunt sub rupibus
ac montibus, quorum adluant radices lacus ac fluvii, 5
manu facere oportet roscidum. qui fit, si adduxeris
fistula et in eam mammillas inposueris tenues, quae
eructent aquam, ita ut in aliquem lapidem incidat ac
late dissipetur. parvus iis cibus opus est, et is sine 3.1
ministratore, et hunc, dum serpit, non solum in area
reperit, sed etiam, si rivus non prohibet, parietes
stantes invenit. denique ipsae et ruminantes ad pro-
polam vitam diu producunt, cum ad eam rem pauca 5
laurea[e] folia intericiant et aspergant furfures non mul-
tos. itaque cocus has vivas an mortuas coquat, ple-
rumque nescit. genera cochlearum sunt plura, ut 4.1
minutae albulae, quae adferuntur e Reatino, et maxi-
mae, quae de Illyrico adportantur, et mediocres, quae
ex Africa adferuntur; non quo non in his regionibus
quibusdam locis ac magnitudinibus sint disperiles: 5
nam et valde amplae sunt [quamquam] ex Africa,
quae vocantur solitannae, ita ut <in> eas lxxx qua-
drantes coici possint, et sic in aliis regionibus eaedem
inter se conlatae minores ac maiores. hae in fetura 5.1
pariunt innumerabilia. earum semen minutum ac testa
molli diuturnitate obdurescit. magnis insulis in areis
factis magnum bolum deferunt aeris. has quoque
saginare solent ita, ut ollam cum foraminibus incru- 5
stent sapa et farri, ubi pascantur, qua<e> foramina ha-
beat, ut intrare aer possit: vivax enim haec natura.