De gallinariis
  Gallinaria constitui debent parte uillae quae hibernum spectat 8.3.1.1
orientem. iuncta sint ea furno uel culinae, ut ad auem perueniat
fumus, qui est huic generi praecipue salutaris. totius autem of-
ficinae, id est ornitonis, tres continuae extruuntur cellae,
quarum, sicuti dixi, perpetua frons orientem sit obuersa. in ea 2.1
deinde fronte exiguus detur unus omnino aditus mediae cellae,
quae ips<a>, e tribus minima, esse debet in altitudinem et quo-
queuersus pedes septem. in ea singuli dextro laeuoque pariete
aditus ad utramque cellam faciundi sunt, iuncti parieti qui est 5
intrantibus aduersus. huic autem focus applicetur tam longus,
ut nec inpediat praedictos aditus et ab eo fumus perueniat in
utramque cellam; eaeque longitudinis et altitudinis duodenos
pedes habeant, nec plus latitudinis quam media.
  Sublimitas diuidatur tabulatis, quae super se quaternos et 3.1
infra septenos liberos pedes habeant, quoniam ipsa singulos
occupant. utraque tabulata gallinis seruire debent, et ea paruis
ab oriente singulis inluminari fenestellis, quae et ipsae matu-
tinum exitum praebeant auibus ad cohortem, nec minus ues- 5
pertinum introitum. sed curandum erit ut semper noctibus clau-
dantur, quo tutius aues maneant. infra tabulata maiores fene- 4.1
stellae aperiantur, et eae clatris muniantur, ne possint noxia
inrepere animalia, sic tamen ut inlustria sint loca, quo com-
modius habitet auiarius, qui subinde debet speculari aut in-
cubantis aut parturientis fetas. nam etiam in his ipsis locis ita 5
crassos parietes aedificare conuenit, ut excisa per ordinem
gallinarum cubilia recipiant, in quibus aut oua edantur aut
excludantur pulli. hoc enim et salubrius et elegantius est quam
illud quod quidam faciunt, ut palis in parietis uehementer
actis uimineos qualos superponant. siue autem parietibus ita ut 5.1
diximus cauatis aut qualis uimineis praeponenda erunt uesti-
bula, per quae matrices ad cubilia uel pariendi uel incubandi
causa perueniant. neque enim debent ipsis nidis inuolare, ne
dum adsiliunt pedibus oua confringant. 5
  Ascensus deinde auibus ad tabulata per utramque cellam 6.1
datur, iunctis parieti modicis asserculis, qui paulum formatis
gradibus asperantur, ne sint aduolantibus lubrici. sed ab chorte
forinsecus praedictis fenestellis scandulae similiter iniungantur,
quibus inrepant aues ad requiem nocturnam. maxime autem 5
curabimus ut et haec auiaria et cetera, de quibus mox dicturi
sumus, intrinsecus et extrinsecus poliantur opere tectorio, ne
quae ad aues feles habeant aut coluber adcessum, tum et aeque
noxiae prohibeantur pestes.
  Tabulatis insistere dormientem auem non expedit, ne suo 7.1
laedatur stercore, quod cum pedibus uncis adhaesit, podagram
creat. ea pernicies ut euitetur, perticae dolantur in quadrum,
ne teres leuitas earum supersilientem uolucrem non recipiat
conquadratae deinde foratis duobus aduersis parietibus in- 5
duuntur, ita ut a tabulato pedalis altitudinis et inter se bipedali
latitudinis spatio distent.
  Haec erit cohortalis officinae dispositio. ceterum cohors ipsa, 8.1
per quam uagantur, non tam stercore quam uligine careat. nam
plurimum refert aquam non esse in ea nisi in uno loco quam
bibant, eaque mundissima; stercorosa pituitam concitat. puram
tamen seruare non possis nisi clausam uasis in hunc usum 5
fabricatis. sunt autem qui aut aqua replentur aut cibo plumbei
canales, quos magis utiles esse ligneis aut fictilibus conpertum
est. hi superpositis operculis clauduntur, et a lateribus super 9.1
mediam partem altitudinis per spatia palmaria modicis forantur
cauis, ita ut auium capita possint admittere. nam nisi operculis
muniantur, quantulumcumque aquae uel ciborum inest pedibus
euerritur. sunt qui a superiore parte foramina ipsis operculis 5
inponant, quod fieri non oportet. nam supersiliens auis proluuie
uentris cibos et aquam conspurcat.