De cibariis gallinarum
  Cibaria gallinis praebentur optima pinsitum hordeum et 8.4.1.1
uicia, nec minus cicercula, tum etiam milium aut panicum. sed
haec ubi uilitas annonae permittit; ubi uero ea est carior,
excreta tritici minuta commode dantur. nam per se id fru-
mentum, etiam quibus locis uilissimum est, non utiliter prae- 5
betur, quia obest auibus. potest etiam lolium decoctum obici,
nec minus furfures modice a farina excreti, qui si nihil habent
farris, non sunt idonei, nec tamen appetuntur ieiunis. cytisi 2.1
folia seminaque maxime probantur et sunt huic generi gratis-
sima, neque est ulla regio in qua non possit huius arbusculae
copia esse uel maxima. uinacea quamuis tolerabiliter pascant
dari non debent, nisi quibus anni temporibus auis fetum non 5
edit, nam et partus raros et oua faciunt exigua. sed cum plane 3.1
post autumnum cessa[n]t a fetu, potest hoc cibo sustineri.
  Ac tamen quaecumque dabitur esca per cohortem uagantibus,
die incipiente et iam in uesperum declinato, bis diuidenda est,
ut et mane non protinus a cubili latius euagentur, et ante 5
crepusculum propter cibi spem temperius ad officinam redeant,
possintque numerus capitum saepius recognosci. nam uolatile
pecus facile custodiam pastoris decipit.
  Siccus etiam puluis et cinis, ubicumque cohortem porticus uel 4.1
tectum protegit, iuxta parietem reponendus est, ut sit quo aues
se perfundant. nam his rebus plumam pinnasque emundant, si
modo credimus Ephesio Heraclito, qui ait sues caeno, chortales
aues puluere lauari. 5
  Gallina post primam emitti et ante horam diei undecimam 5.1
claudi debet, cuius uagae cultus hic quem diximus erit. nec
tamen alius clausae, nisi quod ea non emittetur, sed intra
ornithonem ter die pascitur maiore mensura. nam singulis
capitibus quaterni cyathi diurna cibaria sunt, cum uagis bini 5
praebeantur. habeat tamen etiam clausa oportet amplum uesti- 6.1
bulum quo prodeat et ubi apricetur, idque sit retibus munitum,
ne aquila uel accipiter inuolet.
  Quas inpensas et curas, nisi locis quibus harum rerum
uigent pretia, non expedit adhiberi. antiquissima est autem 5
cum omnibus pecoribus tum in hoc fides pastoris, qui nisi eam
domino seruat, nullius ornithonis quaestus uincit inpensas.
  De tutela satis dictum est, nunc reliquum ordinem perse-
quemur.
  Confecta bruma parere fere id genus auium consueuit. atque 5.1.1
earum quae sunt fecundissimae locis tepidioribus circa Kalendas
Ianuarias oua edere incipiunt, frigidis autem regionibus eodem
mense post Idus. sed cibis idoneis fecunditas earum elicienda
est, quo maturius partum edant. optime praebetur ad satietatem 2.1
hordeum semicoctum, nam et maius facit ouorum incrementum
et frequentiores partus, et is cibus quasi condiendus est interiectis
cythisi foliis ac semine eiusdem, quae maxime putantur augere
fecunditatem auium. modus cibariorum sit, ut dixi, uagis 5
binorum cyathorum hordei. aliquid tamen admiscendum erit
cytisi, uel si id non fuerit, uiciae aut milii.
  Curae autem debebit esse custodi, cum parturient aues, ut 3.1
habeant quam mundissimis paleis constrata cubilia, quae
subinde conuerrat, et alia stramenta quam recentissima re-
ponat. nam pulicibus atque aliis similibus replentur, quae
secum affert auis, cum ad idem cubile reuertitur. adsiduus 5
autem debet esse custos et speculari parientes, quod se facere
gallinae testantur crebris singultibus interiecta uoce acuta.
obseruare itaque dum edant oua et confestim circumire opor- 4.1
tebit cubilia, ut quae nata sunt recolligantur, notenturque quae
quoque die sunt edita, et quam recentissima supponantur
gluttientibus (sic enim rustici appellant auis eas quae uolunt
incubare), cetera uel reponantur uel aere mutentur. aptissima 5
porro sunt ad excludendum recentissima quaeque. possunt
tamen etiam requieta subponi, dum ne uetustiora sint quam
dierum decem. fere autem cum primum partum consum- 5.1
mauerunt gallinae, incubare cupiunt ab Idibus Ianuariis. quod
facere non omnibus permittendum est, quoniam quidem nouellae
magis edendis quam excudendis ouis utiliores sunt, inhibeturque
cupiditas incubandi pinnula per nares traiecta. ueteranas igitur 6.1
auis ad hanc rem eligi oportebit, quae iam saepius id fecerint,
moresque earum maxime pernosci, quoniam aliae melius ex-
cudant, aliae editos pullos commodius educent. at e contrario
quaedam et sua et aliena oua comminuunt atque consumunt, 5
quod facientem protinus summouere conueniet.
  Pulli autem duarum aut trium auium excusi, dum adhuc 7.1
teneri sunt, ad unam quae est melior nutrix transferri debent,
sed primo quoque die, dum mater suos et alienos propter
similitudinem dinoscere non potest. uerumtamen seruari
oportet modum, neque enim debet maior esse quam triginta 5
capitum. negant enim hoc ampliorem gregem posse ab una
nutriri.
  Numerus ouorum quae subiciuntur inpar obseruatur nec 8.1
semper idem. nam primo tempore, id est mense Ianuario,
quindecim nec umquam plura subici debent, Ma<rt>io nouem
nec his pauciora, undecim Aprili, tota deinde aestate usque in
Kalendas Octobris tredecim. postea superuacua est huius rei 5
cura, quod frigoribus exclusi pulli plerumque intereant. multi 9.1
tamen etiam ab aestiuo solstitio non putant bonam pulla-
tionem, quod ab eo tempore, etiam si facile educationem
habent, iustum tamen non capiunt incrementum. uerum subur-
banis locis, ubi a matre pulli non exiguis pretiis ueneunt, pro- 5
banda est aestiua educatio. semper autem cum supponuntur
oua, considerari debebit ut luna crescente ab decima usque ad
quintam decimam id fiat. nam et ipsa suppositio per hos fere
dies est commodissima, et sic administrandum est ut rursus
cum excluduntur pulli luna crescat. 10
  Diebus quibus animantur oua et in speciem uolucrum con- 10.1
formantur, ter septenis opus est gallinaceo generi, at pauonino
et anserino paulo amplius ter nouenis. quae si quando fuerint
supponenda gallinis, prius eas incubare decem diebus fetibus
alienigenis patiemur. tum demum sui generis quattuor oua, nec 5
plura quam quinque fouenda recipient, sed et haec quam
maxima, nam ex pusillis aues minutae nascuntur. cum deinde 11.1
quis uolet quam plurimos mares excudi, longissima quaeque et
acutissima oua subiciet, et rursus cum feminas quam rutundis-
sima.