De anatibus
  Nessotrophi<i> cura similis, sed maior inpensa est. nam 8.15.1.1
clausae pascuntur anates, quercedulae, boschides, ph<a>la[g]rides
similesque uolucres, quae stagna et paludes rimantur. locus
planus eligitur, isque munitur sublimiter pedum quindecim
maceria. deinde clatris superpositis grandi macula retibus con- 5
tegitur, ne aut euolandi sit potestas domesticis auibus, aut
aquilis et accipitribus inuolandi. sed ea tota maceries opere 2.1
tectorio leuigatur extra intraque, ne feles aut ui<u>erra perrepat.
media deinde parte nessotrophii lacus defoditur in duos pedes
altitudinis, spatiumque longitudinis datur et latitudinis quan-
tum loci conditio permittit. 5
  Orae lacus ne corrumpantur uiolentia restagna<n>tis undae, 3.1
quae semper influere debet, opere signino consternuntur, easque
non in gradus oportet erigi sed paulatim cliuo subsidere, ut
tamquam e litore descendatur in aquam. solum autem stagni
per circuitum, quod sit instar modi totius duarum partium, 5
lapidibus inculcatis ac tectorio muniendum est, ne possit her-
bas euomere, praebeatque nantibus aquae puram superficiem.
  Media rursus terrena pars esse debet, ut colocasiis conseratur 4.1
aliisque familiaribus a[t]quae uiridibus quae inopacant auium
receptacula. sunt enim quibus cordi est uel insulis tamaricum
aut scirporum frutectis immorari, nec ob hanc tamen causam
totus lacus siluulis occupetur, sed, ut dixi, per circuitum uacet, 5
ut sine inpedimento, cum apricitate diei gestiunt aues, nandi
uelocitate concertent. nam quemadmodum desiderant esse quo 5.1
inrepant et ubi delitiscentibus fluuialibus animalibus insidientur,
ita offenduntur si non sunt libera spatia quae permeent. extra
lacum deinde per uigenos undique pedes gramine ripae uestian-
tur; sintque post hunc agri modum circa maceriam lapide 5
fabricata et expolita tectoriis pedalia in quadratum cubilia
quibus innidificent aues, eaque contegantur intersitis buxeis uel
myrteis fruticibus, qui non excedant altitudinem parietum.
  Statim deinde perpetuus canaliculus humi depressus con- 6.1
struatur, per quem cottidie mixti cum aqua cibi decurrant. sic
enim pabulatur id genus auium. gratissima est esca terrestris
leguminis panicum et milium, nec non et hordeum. sed ubi copia
est, etiam glans ac uinacea praebentur. aquatilis autem cibi si 5
sit facultas, datur cammarus et riualis hallecula uel si qua sunt
incrementi parui fluuiorum animalia.
  Tempora concubitus eadem quae ceteri siluestres alites ob- 7.1
seruant Martii sequentisque mensis, per quos festucae surculique
in uiuariis passim spargendi sunt, ut colligere possint aues
quibus nidos construant. sed antiquissimum est, cum quis
nessotrophium constituere uolet, ut praedictarum auium circa 5
paludes, in quibus plerumque fetant, oua colligat et cohor-
talibus gallinis subiciat. sic enim excusi educatique pulli
deponunt ingenia siluestria, clausique uiuariis haut dubitanter
progenerant. nam si modo captas auis, quae consueuere libero
uictu, custodiae tradere uelis, parere cunctantur in seruitute. 10
  Sed de tutela nantium uolucrum satis dictum est.