Remedia morbo laborantium
  Sequitur ut morbo uel pestilentia laborantibus remedia 9.13.1.1
desiderentur. pestilentiae rara in apibus pernicies, nec tamen
aliud quam quod in cetero pecore praecipimus quid fieri possit
reperio, nisi ut longius alui transferantur. morborum autem
facilius et causae dispiciuntur et inueniuntur medicinae. 5
  Maximus[que uel minimus] annuus earum labor est initio 2.1
ueris, quo tithymalli floret frutex, et quo amara ulmi semina
sua promunt. nam quasi nouis pomis ita his primitiuis floribus
inlectae auide uescuntur post hibernam famem, alioqui citra
satietatem tali nocente cibo. cum se adfatim repleuerunt, pro- 5
fluuio alui, nisi celeriter succurritur, intereunt. nam tithymallus
maiorum quoque animalium uentrem soluit et proprie ulmus
apium. eaque causa est cur in regionibus Italiae quae sunt eius
generis arboribus consitae raro frequentes durent apes. itaque 3.1
ueris principio si medicatos cibos praebeas, isdem remediis et
prouideri potest ne tali peste uexentur, et cum iam laborant
sanari. nam illud quod Hyginus antiquos secutus auctores
prodidit, ipse non expertus adseuerare non audeo, uolentibus 5
tamen licebit experiri. siquidem praecepit apium corpora, quae 4.1
cum eiusmodi pestis incessit, sub fauis aceruatim enectae re-
periuntur, sicco loco per hiemem reposita circa aequinoctium
uernum, cum clementia diei suaserit, post horam tertiam in
solem proferre, ficulneoque cinere obruere. quo facto adfirmat 5
intra duas horas, cum uiuido halitu caloris animatae sunt, re-
sumpto spiritu, si praeparatum uas obiciatur, inrepere. nos 5.1
magis ne intereant, quae deinceps dicturi sumus aegris exa-
minibus adhibenda censemus. nam uel grana mali Punici tunsa
et uino Aminneo consparsa uel uuae passae cum rore S<y>ri<ac>o
pari mensura pinsitae et austero uino insucatae dari debent, 5
uel si per se ista frustrata sunt, omnia eadem aequis ponderibus
in unum leuigata et fictili uaso cum Aminneo uino inferuefacta,
mox etiam refrigerata, ligneis canalibus adponi. nonnulli rorem 6.1
marinum aqua mulsea decoctum, cum gelauerit, imbricibus in-
fusum praebent libandum. quidam bubulam uel hominis urinam,
sicut Hyginus adfirmat, aluis adponunt.
  Nec non etiam ille morbus maxime est conspicuus, qui hor- 7.1
ridas contractasque carpit, cum frequenter aliae mortuarum
corpora domiciliis efferunt, aliae intra tecta, ut publico luctu,
maesto silentio torpent. id cum accidit, harundineis infusi
canalibus offeruntur cibi, maxime decocti mellis et cum galla 5
uel arida rosa detriti. galbanum etiam, ut eius odore medicentur,
incendi conuenit, passoque et defruto uetere fessas sustinere.
optime tamen facit amelli radix, cuius est frutex luteus, pur- 8.1
pureus flos. ea cum uetere Aminneo uino decocta exprimitur, et
ita liquatus eius sucus datur. Hyginus quidem in eo libro quem
de apibus scripsit, Aristomachus, inquit, hoc modo succur-
rendum laborantibus existimat, primum ut omnes 5
uitiosi faui tollantur, et cibus ex integro recens
ponatur, deinde ut fumigentur. prodesse etiam putat 9.1
apibus uetustate corruptis examen nouum contribuere; quamuis
periculosum sit ne seditione consumantur, uerumtamen adiecta
multitudine laeta<n>tur. sed ut concordes maneant, earum
apium quae ex alio domicilio transferuntur quasi peregrinae 5
plebis summoueri reges debent. nec tamen dubium quin fre-
quentissimorum examinum faui, qui iam maturos habent pullos,
transferri et subici paucioribus debeant, ut tamquam nouae
prolis adoptione domicilia confirmentur. sed id cum fiet, 10.1
animaduertendum est ut eos fauos subiciamus quorum pulli
iam sedes suas adaperiunt, et uelut opercula foraminum ob-
ductas ceras erodunt exerentes capita. nam si fauos immaturo
foetu transtulerimus, emorientur pulli cum foueri desierint. 5
  Saepe etiam uitio quod φαγέδαιναν Graeci uocant intereunt; 11.1
siquidem cum sit haec apium consuetudo ut prius tantum
cerarum confingant quantum putent explere posse, nonnum-
quam euenit, consummatis operibus cereis, ut dum examen con-
quirendi mellis causa longius euagatur, subitis imbribus aut 5
turbinibus in siluis opprimatur, et maiorem partem plebis
amittat. quod ubi factum est, reliqua paucitas fauis conplendis
non sufficit, tumque uacuae cerarum partes conputrescunt, et
uitiis paulatim serpentibus corrupto melle ipsae quoque apes
intereunt. id ne fiat, uel duo populi coniungi debent, qui possint 12.1
adhuc integras ceras explere, uel si non est facultas alterius
examinis, ipsos fauos, antequam putrescant, uacuis partibus
acutissimo ferro liberare. nam hoc quoque refert ne admotum
hebes ferramentum, quia non facile penetret, uehementius in- 5
pressum fauos sedibus suis commoueat, quod si factum est apes
domicilium derelinquunt.
  Est et illa causa interitus quod interdum continuis annis 13.1
plurimi flores proueniunt, et apes magis mellifici<i>s quam
fetibus student. itaque nonnulli, quibus minor est harum rerum
scientia, magis fructibus delectantur, ignorantes exitium apibus
imminere, quae et nimio fatigatae opere plurimae pereunt, nec 5
ullis iuuentutis supplementis confrequentatae nouissime reliquae
intereunt. itaque si tale uer incessit, ut et prata etiam parua 14.1
floribus abundent, utilissimum est tertio quoque die exiguis
foraminibus relictis, per quae <non> possint ereper<e>, aluorum
exitus praecludi, ut ab opere mellificii auocatae apes, quoniam
non sperent se posse ceras omnis liquoribus stipare, fetibus ex- 5
pleant.