De melle conficiendo, et quemadmodum castrari debeant alui
  Mox uere transacto sequitur, ut dixi, mellis uindemia, 9.15.1.1
propter quam totius anni labor exercetur. eius maturitas
intellegitur cum animaduertimus fucos ab apibus expelli ac
fugari. quod est genus amplioris incrementi simillimum api, sed,
ut ait Vergilius, 5
    ignauum fucos pecus
et immune, sine industria fauis adsidens. nam neque alimenta 2.1
congerit, et ab aliis inuecta consumit. uerumtamen ad pro-
creationem subolis conferre aliquid hi fuci uidentur, insidentes
seminibus quibus apes figurantur. itaque ad fouendam et
educandam nouam prolem familiarius admittuntur. exclusis 5
deinde pullis extra tecta proturbantur, et, ut idem ait,
    praesepibus arcentur.
hos quidam praecipiunt in totum exterminari oportere. quod 3.1
ego Magoni consentiens faciendum non censeo, uerum saeuitiae
modum adhibendum. nam nec ad occidionem gens interimenda
est, ne apes inertia laborent, quae cum fuci aliquam partem
cibariorum absumunt, sarciendo damna fiunt agiliores. nec rur- 5
sus multitudinem praedonum co<nu>alescere patiendum est, ne
uniuersas apes alienas diripiant. ergo cum rixam fucorum et 4.1
apium saepius committi uideris, adapertas aluos inspicies, ut
siue semipleni faui sint differantur, siue iam liquore conpleti
et superpositis ceris tamquam operculis obliti demetantur.
  Dies uero castrandi fere matutinus occupandus est; neque 5
enim conuenit aestu medio exasperatas apes lacessi. duobus
autem ferramentis ad hunc usum opus est, sesquipedali uel
paulo ampliore mensura factis, quorum alterum sit culter
oblongus ex utraque parte acie lata, uno capite aduncum
scalprum, alterum prima fronte planum et acutissimum, quo 10
melius hoc faui subsecentur, illo eradantur, et quidquid sordidum
deciderit attrahatur. sed ubi a posteriore parte, qua nullum est 5.1
uestibulum, patefactum fuerit aluare, fumum admouebimus
factum galbano uel arido fimo. ea porro uase fictili prunis
inmixta conduntur, idque uas ansatum simile angustae ollae
figuratur, ita ut pars altera sit acutior, per quam modico fora- 5
mine fumus emanet, altera latior et ore paulo patentiore, per
quam possit adflari. talis olla cum est aluari obiecta, spiritu 6.1
admoto fumus ad apes promouetur, quae confestim nidoris
inpatientes in priorem partem domicilii et interdum extra
uestibulum se conferunt.
  Atque ubi potestas facta est liberius inspiciendi, fere, si duo 5
sunt examina, duo genera quoque fauorum inueniuntur. nam 7.1
etiam in concordia suum quaeque plebs morem figurandi ceras
fingendique seruant. sed omnes faui semper cauearum tectis et
paululum ab lateribus adhaerentes dependent, ita ne solum
contingant, quoniam id praebet examinibus iter. ceterum figura 8.1
cerarum talis est qualis et habitus domicilii. nam et quadrata
et rutunda spatia nec minus longa suam speciem uelut formae
quaedam fauis praebent. ideoque non semper eiusdem figurae
reperiuntur faui. sed hi qualescumque sunt, non omnes eximan- 5
tur. nam priore messe, dum adhuc rura pastionibus abundant,
quinta pars fauorum, posteriore, cum iam metuitur hiemps,
tertia relinquenda est. atque hic tamen modus non est in 9.1
omnibus regionibus certus, quoniam pro multitudine florum et
ubertate pabuli apibus consulendum est.
  Ac si cerae dependentes in longitudinem decurrunt, eo fer-
ramento quod simile est cultro insecandi sunt faui, deinde 5
subiectis duobus brachiis excipiendi atque ita promendi. sin
autem transuersi tectis cauearum inhaerent, tunc scalprato fer-
ramento est opus, ut aduersa fronte inpressi desecentur. eximi 10.1
autem debent ueteres uel uitiosi, et relinqui maxime integri ac
melle pleni et si qui tamen pullos continent, ut examini pro-
generando reseruentur.
  Omnis deinde copia fauorum conferenda est in eum locum 5
in quo mel conficere uoles, linendaque sunt diligenter foramina
parietum et fenestrarum, ne quid sit apibus peruium, quae
uelut amissas opes suas pertinaciter uestigant et persecutae
consumunt. itaque ex iisdem rebus fumus etiam in aditu loci
faciendus est, qui propulset intrare temptantis. castratae 11.1
deinde alui si quae transuersos fauos in aditu habebunt con-
uertendae erunt, ut alterna uice posteriores partes uestibula
fiant. sic enim proxime cum castrabuntur, ueteres potius faui
quam noui eximentur, ceraeque renouabuntur, quae tanto 5
deteriores sunt quanto uetustiores. quod si forte aluaria circum-
structa et immobilia fuerint, curae erit nobis ut semper modo a
posteriore modo a priore parte castrentur. idque fieri ante diei
quintam horam debebit, deinde repeti uel post nonam uel
postero mane. 10
  Sed quotcumque faui sunt demessi, eodem die dum tepent 12.1
conficere mel conuenit. saligneus qualus uel tenui uimine rarius
contextus saccus, inuersae metae similis, qualis est quo uinum
liquatur, obscuro loco suspenditur. in eum deinde carptim
congeruntur faui. sed adhibenda cura est ut separentur eae 5
partes cerarum quae uel pullos habent uel rubras sordes. nam
sunt mali saporis et suo suco mella corrumpunt. deinde ubi 13.1
liquatum mel in subiectum alueum defluxit, transferetur in
uasa fictilia, quae paucis diebus aperta sint dum musteus
fructus deferuescat, isque saepius ligula purgandus est. mox
deinde fragmina fauorum, quae in sacco retractata remanserunt, 5
exprimuntur. atque id secundae notae mel defluit et ab diligen-
tioribus seorsum reponitur, ne quod est primi saporis hoc
adhibito fiat deterius.