Aliter, quemadmodum mustum infirmi generis ad uetustatem
possit perduci
  Mustum quam dulcissimi saporis decoquetur ad tertias et 12.21.1.1
decoctum, sicut supra dixi, defrutum uocatur; quod cum defrixit,
transfertur in uasa et reponitur, ut post annum sit in usu. potest
tamen et post dies nouem, quam refrixerit, adici in uinum, et melius
est, si anno requieuerit. eius defruti sextarius in duas urnas musti 5
adicitur, si mustum ex uineis collinis est, sed, si ex campestribus,
tres heminae adiciuntur.
patimur autem, cum de lacu mustum 2.1
sublatum est, biduo deferuescere et purgari; tertio die defrutum
adicimus. deinde interposito biduo, cum id mustum pariter cum
defruto deferbuerit, purgatur et ita eo adicitur in binas urnas ligula
cumulata uel mensura semunciae bene plenae salis cocti et triti. sal 5
autem quam candidissimus coicitur in urceo fictili sine pice; qui
urceus cum recipit salem, diligenter totus oblinitur luto paleato et
ita igni admouetur ac tamdiu torretur, quamdiu strepitum edit; cum
silere coepit, finem habet cocturae.
praeterea faenum Graecum 3.1
maceratur in uino uetere per triduum, deinde eximitur et in furno
siccatur uel in sole; idque cum est aridum factum, molitur. ex eo
molito post sallituram musti cochlear cumulatum uel simile genus
poculi huius, quod est quarta pars cyathi, adicitur in binas urnas. 5
deinde, cum iam perfecte mustum deferbuit et constitit, tantundem
gypsi floris miscemus, quantum salis adieceramus, atque ita postero
die purgamus dolium et nutritum uinum operimus atque oblinimus.
  Hac conditura Columella patruus meus, inlustris agricola, uti 4.1
solitus est in his fundis, in quibus palustres uineas habebat. sed
idem, cum collina uina condiebat, aquam salsam decoctam ad ter-
tias pro sale adiciebat. ea porro facit sine dubio maiorem mensuram
et odoris melioris, sed periculum habet, ne uitietur uinum, si male 5
cocta sit aqua; sumitur autem haec, ut iam dixeram, quam longissime
ab litore; nam liquidior et purior est, quantum altiore mari hausta
est.
eam si quis, ut Columella faciebat, reponat et post triennium 5.1
in alia uasa eliquatam transfundat, deinde post alterum triennium
decoquat usque ad partem tertiam, longe meliorem habebit condi-
turam uini, nec ullum periculum erit, ne uina uitientur. satis est
autem sextarios singulos adicere salsae aquae in binas musti urnas, 5
quamuis multi etiam binos inmisceant, nonnulli etiam ternos sexta-
rios, idque ego facere non recusem, si genus uini tantum ualeat, ut
aquae salsae non intellegatur sapor.
itaque diligens pater fami- 6.1
liae, cum parauerit fundum, statim prima uindemia tres aut quattuor
notas conditurae totidem amphoris musti experietur, ut exploratum
habeat, quantum plurimum salsae uinum, quod fecerit, sine offensa
gustus pati possit. 5