Praecepta quae sequantur qui rusticari uelint
  Qui studium agricolationi dederit, antiquissima sciat 1.1.1.1
haec sibi aduocanda: prudentiam rei, facultatem inpendendi,
uoluntatem agendi. nam is demum cultissimum rus habebit,
ut ait Tremelius, qui et colere sciet et poterit et uolet.
neque enim scire aut uelle cuiquam satis fuerit sine sumpti- 5
bus, quos exigunt opera, nec rursus faciendi aut inpen- 2.1
dendi uoluntas profuerit sine arte, quia caput est in omni
negotio nosse quid agendum sit maximeque in agri cultura,
in qua uoluntas facultasque citra scientiam saepe magnam
dominis adferunt iacturam, cum inprudenter facta opera 5
frustrantur inpensas. itaque diligens pater familiae, cui cordi 3.1
est ex agri cultu certam sequi rationem rei familiaris
augendae, maxime curabit, ut et aetatis suae prudentissi-
mos agricolas de quaque re consulat et commentarios
antiquorum sedulo scrutetur atque aestimet, quid eorum 5
quisque senserit, quid praeceperit, an uniuersa, quae maiores
prodiderunt, huius temporis culturae respondeant an aliqua
dissonent. multos enim tam memorabiles auctores conperi 4.1
persuasum habere longo aeui situ qualitatem caeli statumque
mutari eorumque consultissimum astrologiae professorem
Hipparchum prodidisse tempus fore, quo cardines mundi
loco mouerentur, idque etiam non spernendus auctor rei 5
rusticae Saserna uidetur adcredidisse. nam eo libro, quem 5.1
de agri cultura scriptum reliquit, mutatum caeli situm sic
conligit, quod quae regiones antea propter hiemis adsiduam
uiolentiam nullam stirpem uitis aut oleae depositam custo-
dire potuerint, nunc mitigato iam et intepescente pristino 5
frigore largissimis oliuitatibus Liberique uindemiis exube-
rent. sed haec siue falsa seu uera ratio est, litteris astro-
logiae concedatur. cetera non dissimulanda erunt agrorum 6.1
cultori praecepta rusticationis, quae cum plurima tradiderint
Poeni ex Africa scriptores, multa tamen ab his falso pro-
dita coarguunt nostri coloni, sicut Tremelius, qui querens
id ipsum tamen excusat, quod Italiae et Africae solum cae- 5
lumque diuersae naturae nequeat eosdem prouentus habere.
quaecumque sunt autem, quae propter disciplina ruris nost-
rorum temporum cum priscis discrepat, non deterrere debent
a lectione discentem. nam multo plura repperiuntur apud
ueteres, quae nobis probanda sint, quam quae repudianda. 10
  Magna porro et Graecorum turba est de rusticis rebus 7.1
praecipiens, cuius princeps celeberrimus uates non mini-
mum professioni nostrae contulit Hesiodus Boeotius. magis
deinde eam iuuere fontibus orti sapientiae Democritus
Abderites, Socraticus Xenophon, Tarentinus Archytas, 5
Peripatetici magister ac discipulus Aristoteles cum Theo-
phrasto. Siculi quoque non mediocri cura negotium istud 8.1
prosecuti sunt Hieron et Epicharmus, cuius discipulus
Philometor et Attalus. Athenae uero scriptorum frequen-
tiam pepererunt, e qua probatissimi auctores Chaereas,
Aristandros, Amphilochus, Euphronius, Chrestus—Euphro- 5
nius non, ut multi putant, Amphipolites, qui et ipse lauda-
bilis habetur agricola, sed indigena soli Attici. insulae 9.1
quoque curam istam celebrauerunt, ut testis est Rhodius
Epigenes, Chius Agathocles, Euagon et Anaxipolis Thasii.
unius quoque de septem Biantis illius populares Menander
et Diodorus in primis sibi uindicauerunt agricolationis pru- 5
dentiam. nec his cessere Milesii Bacchius et Mnasias,
Antigonus Cymaeus, Pergamenus Apollonius, Dion Colo-
phonius, Hegesias Maronites. nam quidem Diophanes Bi- 10.1
thynius Uticensem totum Dionysium, Poeni Magonis inter-
pretem per multa diffusum uolumina sex epitomis circum-
scripsit. et alii tamen obscuriores, quorum patrias non
accepimus, aliquod stipendium nostro studio contulerunt. 5
hi sunt Androtion, Aeschrion, Aristomenes, Athenagoras,
Crates, Dadis, Dionysius, Euphyton, Euphorion. nec minore 11.1
fide pro uirili parte tributum nobis intulerunt Lysimachus
et Eubulus, Menestratus et Plentiphanes, Persis et Theo-
philus. et ut agricolationem Romana tandem ciuitate done- 12.1
mus (nam adhuc istis auctoribus Graecae gentis fuit) iam
nunc M. Catonem Censorium illum memoremus, qui eam
latine loqui primus instituit, post hunc duos Sasernas,
patrem et filium, qui eam diligentius erudiuerunt, ac deinde 5
Scrofam Tremelium, qui etiam eloquentem reddidit, et M.
Terentium, qui expoliuit, mox Vergilium, qui carminum
quoque potentem fecit, nec postremo quasi paedagogi eius 13.1
meminisse dedignemur Iuli Hygini, uerum tamen ut Cartha-
giniensem Magonem rusticationis parentem maxime uenere-
mur; nam huius octo et uiginti memorabilia illa uolumina
ex senatus consulto in Latinum sermonem conuersa sunt. 5
non minorem tamen laudem meruerunt nostrorum tempo- 14.1
rum uiri Cornelius Celsus et Iulius Atticus, quippe Corne-
lius totum corpus disciplinae quinque libris conplexus est,
hic de una specie culturae pertinentis ad uitis singularem
librum edidit. cuius uelut discipulus duo uolumina simi- 5
lium praeceptorum de uineis Iulius Graecinus conposita
facetius et eruditius posteritati tradenda curauit.
  Hos igitur, P. Siluine, prius quam cum agricolatione con- 15.1
trahas, aduocato in consilium, nec tamen sic mente disposi-
tus uelut summam totius rei sententiis eorum consecuturus,
quippe eiusmodi scriptorum monumenta magis instruunt
quam faciunt artificem. usus et experientia dominantur 16.1
in artibus, neque est ulla disciplina, in qua non peccando
discatur. nam ubi quid perperam administratum cessit
inprospere, uitatur quod fefellerat, inluminatque rectam
uiam docentis magisterium. quare nostra praecepta non 17.1
consummare scientiam, sed adiuuare promittunt. nec sta-
tim quisquam compos agricolationis erit his perlectis ratio-
nibus, nisi et obire eas uoluerit et per facultates potuerit.
ideoque haec uelut adminicula studiosis promittimus, non 5
profutura per se sola, sed cum aliis. ac ne ista quidem 18.1
praesidia, ut diximus, non adsiduus labor et experientia
uilici, non facultates ac uoluntas inpendendi tantum pollent
quantum uel una praesentia domini, quae nisi frequens
operibus interuenerit, ut in exercitu, cum abest imperator, 5
cuncta cessant officia. maximeque reor hoc significantem
Poenum Magonem suorum scriptorum primordium talibus
auspicatum sententiis: qui agrum parauit, domum uen-
dat, ne malit urbanum quam rusticum larem colere;
cui magis cordi fuerit urbanum domicilium, rustico 10
praedio non erit opus. quod ego praeceptum, si posset 19.1
his temporibus obseruari, non inmutarem. nunc quoniam
plerosque nostrum ciuilis ambitio saepe euocat ac saepius
detinet euocatos, sequitur, ut suburbanum praedium commo-
dissimum esse putem, quo uel occupato cotidianus excursus 5
facile post negotia fori contingat. nam qui longinqua, ne 20.1
dicam transmarina rura mercantur, uelut heredibus patrimo-
nio suo et, quod grauius est, uiui cedunt seruis suis, quoniam
quidem et illi tam longa dominorum distantia corrumpuntur
et corrupti post flagitia, quae conmiserunt, sub exspecta- 5
tione successorum rapinis magis quam culturae student.